Notícies

ACORD DE GOVERN SOBRE LA CREACIÓ D’UN NOU COMPLEMENT DE RETRIBUCIÓ DE LA TUTORIA AL SECTOR CONCERTAT

ACORD DE GOVERN SOBRE LA CREACIÓ D’UN NOU COMPLEMENT DE RETRIBUCIÓ DE LA TUTORIA AL SECTOR CONCERTAT

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

El Govern de la Generalitat va prendre ahir l’acord de creació d’un nou complement retributiu d’aplicació al personal docent dels centres concertats que retribueixi l’acció tutorial, de la mateixa forma que es retribueix al professorat dels centres públics i en la línia d’avançar en l’homologació retributiva. Sobre aquesta qüestió tan important, la Federació d’Ensenyament de la USOC vol fer avinent:

 

1-     Ens n'alegren sincerament  que el Govern hagi decidit iniciar la via de desenvolupament de la LEC al sector concertat i donar compliment a un mandat legal, encara que sigui amb set anys de retard. La FEUSOC ha treballat durant anys per a que això esdevingui una realitat, fins i tot al més alt nivell. Fer-ho és una qüestió de justícia envers els milers de mestres i professorat de les escoles concertades de Catalunya inclosos dintre del mateix servei d’Educació.

 

2-     Aquest acord resta pendent de la negociació i aprovació dels pressupostos de la Generalitat de l’any 2018. Serà en aquesta negociació on es concretarà l’aplicació i cap on enfocarem el nostres esforços i treball.

 

3-     L'Acord de Govern d’ahir dia 29 d’agost no té una aplicació immediata i, com hem expressat ja, s'haurà  de negociar i donar-li la forma adequada per a que tingui valor de conveni col·lectiu.

 

 

Barcelona, a 30 d’agost de 2017.