Qui som
 

AVUI MÉS FORTS, AVUI MÉS CONVENÇUTS, més necessaris que mai USOC

 

Benvinguda

 

L’educació, essencialment, constitueix un servei d’interès públic que a Catalunya està conformat per dues xarxes: una de titularitat de l’Administració i una altra d’iniciativa social, més coneguda com a privada concertada. Una i l’altra constitueixen en realitat el servei d’educació de Catalunya: ambdues són públiques pels seus destinataris, pels seus continguts, per la seva orientació vers unes finalitats formatives comunes, recollides en la Constitució del 1978, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la recent Llei d’Educació de Catalunya.

Existeix necessàriament una harmònica complementarietat entre els centres que creen els poders públics i aquells que són fruit de la iniciativa social. Tots ells estan al servei dels ciutadans, de manera que cadascú trobi el centre que millor respongui a la seva idea d’educació.

En un Estat de Dret com el nostre, on l’Educació bàsica és obligatòria i gratuïta per a tothom, s’hi donen situacions, si no contradictòries i criticables, sí dignes d’analitzar i aclarir a la societat per eradicar, d’una vegada per totes, el que l’educació sigui una qüestió d’utilització demagògica per part de partits polítics i col·lectius que confonen l’obligatorietat de l’Estat de finançar l’educació amb l’estatalisme de l’educació.

L’educació bàsica cal entendre-la com aquella educació imprescindible i suficient per integrar-se a la societat i poder exercir els drets ciutadans, a més d’abastar el compliment de les activitats amb les quals cadascú ha de realitzar-se com a persona.

En qualsevol cas, no es pot acceptar que les desigualtats en l’exercici de la llibertat d’elecció de centre provinguin d’un sistema de finançament públic que afavoreixi, per principi, un tipus d’educació i d’escola per sobre d’altres, com per desgràcia està succeint en el nostre país. La finalitat i la raó de ser del finançament públic de tots els centres educatius és fer possible als ciutadans l’exercici de la seva llibertat d’elecció de model educatiu.

És per això que exigim a l’Administració educativa de Catalunya el repartiment de recursos humans i econòmics des d’una òptica equitativa i proporcional entre les dues xarxes educatives, per arribar a conformar un servei d’educació de Catalunya en igualtat de drets, deures i oportunitats per als centres, treballadors/es (docents i PAS) i alumnat, objecte final de tot sistema educatiu.

 

Qui som


L’any 1975, un grup de professionals de l’ensenyament privat, disconformes amb el caire polititzat de les tendències sindicals de l’època i, especialment, amb els sistemàtics atacs a l’escola privada i la utilització que es feia dels treballadors d’aquestes escoles en aquesta lluita, va creure necessària l’organització d’aquests treballadors en un sindicat que, tot respectant el pluralisme polític de les persones, acceptés, com a consubstancial, el respecte a la llibertat d’ensenyament. Es va redactar uns estatuts fundacionals del Sindicat Independent de Treballadors de l’Ensenyament –SITE- que més tard s’anomenaria SITEC. El SITEC està adherit a la Unió Sindical Obrera de Catalunya – formant la Federació d’Ensenyament de la USOC- i a la Federación Estatal de Enseñanza de USO.

La Federació d'Ensenyament de la Unió Sindical Obrera de Catalunya – FE-USOC- representa la força del sindicalisme independent i autònom dels treballadors i treballadores de l'ensenyament. El nostre model sindical es basa en la participació dels treballadors en la presa de decisions, mitjançant els òrgans, i en el desenvolupament del sindicalisme als centres de treball. L'autonomia sindical és la nostra ensenya d'identitat que ens permet el plantejament de l'acció sindical amb total independència dels partits polítics. Entenem l'educació com un servei d'interès públic, apostem per la complementarietat dels centres docents de titularitat pública i privada, la superació de l'enfrontament i la defensa dels treballadors i treballadores -docents i no docents- del sector públic i privat.