Avís legal
 

En compliment del deure d'informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el propietari del web https://usoc.cat, l'informa del següent:

• Denominació social: Unió Sindical Obrera de Catalunya

• NIF: G08991952

• Domicili: C/ Travessera de Gràcia, 276, 08025 - Barcelona (Barcelona)

El sindicat està inscrit al Dipòsit d'Estatuts d'Organitzacions sindicals i empresarials del Ministeri de Treball amb número de dipòsit 79000212 (antic número 847900560) essent publicat el seu dipòsit al BOE núm. 284 de data 28 de novembre de 1977.

Amb els límits establerts en la llei, Unió Sindical Obrera de Catalunya no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen a Unió Sindical Obrera de Catalunya ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet d’Unió Sindical Obrera de Catalunya poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Unió Sindical Obrera de Catalunya no pot controlar. Per tant, Unió Sindical Obrera de Catalunya no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’Unió Sindical Obrera de Catalunya o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés d’Unió Sindical Obrera de Catalunya.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Unió Sindical Obrera de Catalunya ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades l'informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers d’Unió Sindical Obrera De Catalunya amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web.

L'informem també que tindrà la possibilitat en tot moment d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: feusoc@feusoc.cat o en l'adreça: C/ Travessera de Gràcia, 276, 08025 - Barcelona (Barcelona).