Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents
 

CURS

HORES

INICI

FI

Iniciació a la Metodología AICLE / CLIL

45

05/04/2022

12/06/2022

Aprofundiment a la Metodología AICLE / CLIL

45

05/04/2022

12/06/2022

Anglès (tots els nivells)

110

05/04/2022

28/07/2022

Preparació examen Cambridge English First (FCE)

70

05/04/2022

10/07/2022

Preparació examen Cambridge English Avanced (CAE)

70

05/04/2022

10/07/2022

Competència digital docent: Comunicació en xarxa i gestió de recursos digitals

45

05/04/2022

12/06/2022

Competència digital docent: Disseny d’activitats en entorns digitals

45

05/04/2022

12/06/2022

Gamificació aplicada a l'educació

45

05/04/2022

12/06/2022

Diversitat a l'aula

45

05/04/2022

12/06/2022

Educació emocional a l'aula

45

05/04/2022

12/06/2022

Aprenentatge basat en projectes

45

05/04/2022

12/06/2022

Flipped Classroom

45

05/04/2022

12/06/2022

Educació afectiva i sexual a l'aula

45

05/04/2022

12/06/2022