Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents
 

CURS

HORES

INICI

FI

Curs online de Metodología AICLE / CLIL

90

13/04/2021

28/07/2021

Curs online d'Anglès (tots els nivells)

110

13/04/2021

28/07/2021

Curso online de preparació examen Cambridge English First (FCE)

70

13/04/2021

11/07/2021

Curso online de preparació examen Cambridge English Advanced (CAE)

70

13/04/2021

11/07/2021

Curs online de Competència digital docent

90

13/04/2021

28/07/2021

Curs online de Gamificació aplicada a l’educació

45

13/04/2021

06/06/2021

Curs online de Diversitat a l’aula

45

13/04/2021

06/06/2021

Curs online d'Educació emocional a l’aula

45

13/04/2021

06/06/2021

Aprenentatge Basat en Projectes

45

13/04/2021

06/06/2021

Flipped Classroom

45

13/04/2021

06/06/2021

Educació afectiva i sexual a l'aula

45

13/04/2021

06/06/2021

Google for Education 1

45

13/04/2021

06/06/2021

Google for Education 2

45

13/04/2021

06/06/2021