Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents
 

CURS

HORES

INICI

FI

Iniciació a la Metodología AICLE / CLIL

45

04/10/2022

04/12/2022

Aprofundiment a la Metodología AICLE / CLIL

45

04/10/2022

04/12/2022

Anglès (tots els nivells)

110

04/10/2022

05/02/2023

Preparació examen Cambridge English First (FCE)

70

04/10/2022

22/01/2023

Preparació examen Cambridge English Avanced (CAE)

70

04/10/2022

22/01/2023

Gamificació aplicada a l'educació

45

04/10/2022

04/12/2022

Diversitat a l'aula

45

04/10/2022

04/12/2022

Educació emocional a l'aula

45

04/10/2022

04/12/2022

Aprenentatge basat en projectes

45

04/10/2022

04/12/2022

Flipped Classroom

45

04/10/2022

04/12/2022

Educació afectiva i sexual a l'aula

45

04/10/2022

04/12/2022