Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents
 

CURS

HORES

INICI

FI

Iniciació a la Metodología AICLE / CLIL

45

05/10/2021

05/12/2021

Aprofundiment a la Metodología AICLE / CLIL

45

05/10/2021

05/12/2021

Anglès (tots els nivells)

110

06/10/2021

06/02/2022

Preparació examen Cambridge English Firts (FCE)

70

05/10/2021

23/01/2022

Preparació examen Cambridge English Avanced (CAE)

70

05/10/2021

23/01/2022

Gamificació aplicada a l'educació

45

05/10/2021

05/12/2021

Diversitat a l'aula

45

05/10/2021

05/12/2021

Educació emocional a l'aula

45

05/10/2021

05/12/2021

Aprenentatge basat en projectes

45

05/10/2021

05/12/2021

Flipped Classroom

45

05/10/2021

05/12/2021

Educació afectiva i sexual a l'aula

45

05/10/2021

05/12/2021