Cursos d'Anglès, AICLE i Competències Professionals
 

CURS

HORES

INICI

FI

Curs online de Metodología AICLE / CLIL

90

08/10/2019

23/02/2020

Curs online d'Anglès (tots els nivells)

110

08/10/2019

09/02/2020

Curso online de preparació examen Cambridge English First (FCE)

70

08/10/2019

19/01/2020

Curso online de preparació examen Cambridge English Advanced (CAE)

70

08/10/2019

19/01/2020

Curs online de Competència digital docent

90

08/10/2019

23/02/2020

Curs online de Gamificació aplicada a l’educació

45

08/10/2019

08/12/2019

Curs online de Diversitat a l’aula

45

08/10/2019

08/12/2019

Curs online d'Educació emocional a l’aula

45

08/10/2019

08/12/2019

Coaching per a docents

50

08/10/2019

19/01/2020

Aprenentatge Basat en Projectes

45

08/10/2019

08/12/2019

Flipped Classroom

45

08/10/2019

08/12/2019