Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents
 

CURS

HORES

INICI

FI

Curs online de Metodología AICLE / CLIL

90

15/04/2020

31/07/2020

Curs online d'Anglès (tots els nivells)

110

15/04/2020

28/07/2020

Curso online de preparació examen Cambridge English First (FCE)

70

15/04/2020

19/07/2020

Curso online de preparació examen Cambridge English Advanced (CAE)

70

15/04/2020

19/07/2020

Curs online de Competència digital docent

90

15/04/2020

31/07/2020

Curs online de Gamificació aplicada a l’educació

45

15/04/2020

14/06/2020

Curs online de Diversitat a l’aula

45

15/04/2020

14/06/2020

Curs online d'Educació emocional a l’aula

45

15/04/2020

14/06/2020

Coaching per a docents

50

15/04/2020

19/07/2020

Aprenentatge Basat en Projectes

45

15/04/2020

14/06/2020

Flipped Classroom

45

15/04/2020

14/06/2020

Educació afectiva i sexual a l'aula

45

15/04/2020

14/06/2020