Notícies

Cursos formació organitzats per la FEUSOC, convocatòria octubre.

Cursos formació organitzats per la FEUSOC, convocatòria octubre.

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

La Federació d’Ensenyament de la USOC ofereix als treballadors/ores del sector de l’ensenyament una sèrie d’accions formatives online, totalment gratuïtes per als nostres afiliats/des, que tenen la finalitat de contribuir al perfeccionament professional que, en definitiva, contribueix a una major estabilitat laboral.

Els cursos estan reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per aquells que formin part del professorat no universitari (ORDRE ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari. DOGC núm. 6205 de 03/09/2012) i començaran el dimecres, 4 d'octubre.

Els cursos són:

- Atenció a la diversitat: Educació inclusiva i atenció a la diversitat (80 h.) Curs en CASTELLÀ

- Metodologies amb enfocament globalitzat: Innovació i millora de la pràctica docent (30 h.) Curs en CASTELLÀ

- Desenvolupament de l'expressió plàstica i visual en Ed. Primària (60 h.) Curs en CASTELLÀ


Té accés a aquests cursos, qualsevol treballador/a dels sectors que s’indiquen a continuació: 
-    Autoescoles
-    Centres d’assistència i educació infantil
-    Centres d’educació especial
-    Centres d’educació universitària i investigació
-    Centres d’ensenyament privat sostinguts total o parcialment amb fons públics
-    Centres d’ensenyament privat
-    Centres d’ensenyament públic
-    Col·legis majors universitaris
-    Empreses del sector del lleure educatiu i sociocultural

Recordem que aquests cursos són totalment gratuïts per als nostres afiliats/des i que es gestionaran les places per ordre d’arribada, comunicant al participant la seva matrícula definitiva per correu electrònic.

Per als treballadors/ores no afiliats/des a la FEUSOC que estiguin interessats en fer-los, els preus son els següents:
 

-          Curs de 30 hores: 60 €
-          Curs de 60 hores: 120 €
-          Curs de 80 hores: 160 € 


Un cop realitzada la inscripció se’ls enviarà per correu electrònic, la forma d’efectuar el pagament.

Recordem que aquests cursos no són bonificables per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).


Una vegada realitzada la inscripció en el curs, s’ha de enviar escanejada a l’atenció del Coordinador dels Cursos de Formació FEUSOC al correu electrònic: feusoc1@educavirtual.info, la següent documentació:

1.     Fitxa Inscripció cursos FEUSOC de l’alumne (s’adjunta)
2.     Fotocòpia del DNI de l’alumne (2 cares)
3.     Fotocòpia de la capçalera de la nòmina de l’alumne
4.     Fotocòpia dels 2 darrers rebuts bancaris de la quota d'afiliació (solament pels afiliats/des)
 
En principi, cada participant afiliat/da solament podrà realitzar un curs.

Els cursos es realitzaran si s’arriba a un mínim de 30 alumnes/curs. En el cas de no poder realitzar el curs al qual s’ha inscrit, es proposarà un altre curs al participant i si no és del seu grat, es retornaran els diners de la seva matrícula.