Estatut dels Treballadors
 Estatuto de los Trabajadores