Política de Privacitat
 

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

Unió Sindical Obrera de Catalunya, en aplicació de la normativa vigent en matèria de la protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis dels seus llocs web s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis d’Unió Sindical Obrera de Catalunya.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l'acompliment de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies d’Unió Sindical Obrera de Catalunya.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Unió Sindical Obrera de Catalunya adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, i derogant l'antiga LOPD, la nova Llei orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d'email a: feusoc@feusoc.cat o en l'adreça: C/ Travessera de Gràcia, 276 C.P. 08025 - Barcelona (Barcelona).

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Unió Sindical Obrera de Catalunya.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

En Unió Sindical Obrera de Catalunya, tractarem les teves dades personals recaptades a través del Lloc web, amb les següents finalitats:

1. Enviament d'informació sol·licitada.

2. Gestió d'afiliacions i activitats de formació.

3. Desenvolupament d'acció sindical en favor de l'usuari.

4. Enviament d'informació promocional via electrònica.

Et recordem que pots oposar-te a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça anteriorment indicada.

Els camps d'aquests registres són d'emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades.

Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitis la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

5. La sol·licitud d'informació i/o la contractació dels serveis d’Unió Sindical Obrera de Catalunya, els termes i les condicions de la qual es posaran a la teva disposició en tot cas, de manera prèvia a una eventual contractació.

6. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t'informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura d'aquesta, en cas d'estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Unió Sindical Obrera de Catalunya, a resguard de les possibles comunicacions que resulti imprescindible realitzar, a altres Federacions Sectorials, Unions Territorials o a Confederació, o entitats bancàries per a la gestió de les afiliacions i el pagament de quotes. Les dades no seran objecte de transferències internacionals de dades, fora del EEE (Espai Econòmic Europeu).

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l'usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d'allotjament compartit, Unió Sindical Obrera de Catalunya no es fa responsable de l'incompliment per part de l'usuari del RGPD.

Drets propietat intel·lectual

Unió Sindical Obrera de Catalunya és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, know-how i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web i els serveis oferts en aquest, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L'usuari ha de respectar els programes de tercers llocs a la seva disposició per Unió Sindical Obrera de Catalunya, encara sent gratuïts i/o de disposició pública.

Unió Sindical Obrera de Catalunya disposa dels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L'usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada d'aquests.

Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l'usuari necessitarà autorització per escrit per part d’Unió Sindical Obrera de Catalunya, quedant prohibit a l'usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat d’Unió Sindical Obrera de Catalunya, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d'una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Unió Sindical Obrera de Catalunya i, en particular de:

7. La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

8. La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer d’Unió Sindical Obrera de Catalunya, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

9. Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

10. La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests.

11. La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no desitjat.

L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com principis universals d'ús d'Internet.

L'usuari indemnitzarà a Unió Sindical Obrera de Catalunya per les despeses que generés la imputació d’Unió Sindical Obrera de Catalunya en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d'una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Unió Sindical Obrera de Catalunya realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D'igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver estat suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Unió Sindical Obrera de Catalunya, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa concorde a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Unió Sindical Obrera de Catalunya.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI-CE, Unió Sindical Obrera de Catalunya no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d'aquestes.

En el cas d'usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, Unió Sindical Obrera de Catalunya sí que està autoritzat a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis d’Unió Sindical Obrera de Catalunya que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l'usuari, després d'acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través del correu electrònic: feusoc@feusoc.cat