Notícies

Ajuda per a reposapeus només a les escoles públiques de Berga

Ajuda per a reposapeus només a les escoles públiques de Berga

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

NOTA DE PREMSA

En relació a la polèmica sorgida a la ciutat de Berga, per la voluntat de l'Ajuntament de discriminar, exclusivament per motius ideològics, una part de l'alumnat del municipi i les seves famílies, a l'accés a serveis o finançament de bens per a l'alumnat, pel fet d'estar matriculats en escoles concertades, concretament en el cas de la decisió de donar ajudes per reposapeus només als alumnes de les escoles publiques de la ciutat, la Federació d'Ensenyament de la USOC, sindicat majoritari en l'ensenyament concertat de Catalunya, vol fer avinent:

Ens sembla d'una gran irresponsabilitat per part de l'equip de Govern el plantejament discriminatori, perquè tots els alumnes d'una població han de tenir igualtat d'oportunitats en l'accés als serveis educatius o béns. La LEC (Llei d’Educació de Catalunya) reconeix la dualitat en el servei públic d’educació (pública/concertada); per, així, garantir la llibertat d’elecció de les famílies en el model educatiu que volen per als seus fills. Amb la discriminació que planteja la decisió política de l’Ajuntament de Berga s’exclou uns alumnes només pel sol fet de la titularitat de la seva escola.

Els alumnes de l’escola concertada no són alumnes de segona categoria i, per tant, han de gaudir del mateix tracte que els de l’escola pública, amb independència de la ideologia de cada ajuntament.

Les administracions públiques han de treballar i garantir el benestar de totes les persones i han de respectar els drets de tots els seus administrats en igualtat de condicions. La ideologia d’un Govern Municipal no ha d’influir en un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat, els infants.

Per tant, demanem que l’equip de govern de l’Ajuntament de Berga repensi la seva decisió i pugui garantir igualtat en el respecte pels drets de tots els alumnes dels centres educatius de la ciutat.

Barcelona, a 30 de juny de 2017