Notícies

Dijous 15 de juny de 2017, registrades noves taules salarials

Dijous 15 de juny de 2017, registrades noves taules salarials

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

La Federació d’Ensenyament de la USOC, junt amb la resta de sindicats del sector, hem arribat a un acord amb les patronals sobre l’increment salarial per aquest any 2017, per al personal docent de nivells no concertats, tècnics d’educació infantil i personal d’administració i serveis, és a dir, tots aquells treballadors que es troben en pagament directe i nivells no concertats, per part del centre.

Aquests increments seran amb caràcter retroactiu des del passat 1 de gener de 2017 i s’hauran d’abonar dins els tres mesos següents des de la seva publicació al DOGC.

Com queden reflectits aquests increments?

Docents de nivells no concertats .............. 2%

Tècnics d’educació infantil (TEI) .............. 24 euros lineals més el 2,5%

Personal d’administració i serveis (PAS) .. 2,5%

Des de la Federació d’Ensenyament de la USOC considerem molt important haver assolit aquests acords, sobretot pensant en la situació que travessen alguns centres, però que no ha de servir d’excusa per a no continuar millorant les condicions laborals de tots els treballadors del sector.