Notícies

Curs de formació organitzat per la FEUSOC

Curs de formació organitzat per la FEUSOC

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Aquest curs també serveix per al COBRAMENT DE L’ESTIU PEL PROFESSORAT SUBSTITUT de les escoles públiques, per aquell professorat que no tingui nomenament durant els mesos de juliol i agost.

La Federació d’Ensenyament USOC ofereix als treballadors/ores del sector de l’ensenyament una acció formativa online, totalment gratuïta per als nostres afiliats/des, que té la finalitat de contribuir al perfeccionament professional que, en definitiva, contribueix a una major estabilitat laboral.

El curs està reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per aquells que formin part del professorat no universitari (ORDRE ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari. DOGC núm. 6205 de 03/09/2012) i es realitzarà del 3 al 21 de juliol.

El curs és:

- Metodologies amb enfocament globalitzat: Innovació i models educatius (30 h.) Curs en CASTELLÀ

Té accés a aquests cursos, qualsevol treballador/a dels sectors que s’indiquen a continuació: 

-    Centres d’assistència i educació infantil
-    Centres d’educació especial
-    Centres d’ensenyament privat sostinguts total o parcialment amb fons públics
-    Centres d’ensenyament privat
-    Centres d’ensenyament públic

Els REQUISITS que es demanen:

- Haver prestat sis o més mesos de serveis com a substitut durant el curs (fins el 30 de juny de 2017) i durant el darrer trimestre, haver treballat al menys un dia com a substitut en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament o del Departament de Justícia.

- Rebran un nomenament corresponent al mes de juliol, la qual cosa comportarà que participi en els cursos de formació durant aquest mes de juliol, llevat que participin en les oposicions.

El curs que us oferim als mestres o professors substituts durant el mes de juliol per a poder tenir un nomenament durant el període comprès entre el dia 1 i el 31 de juliol de 2017, llevat que s'hagin presentat a les oposicions, reuneix les següents característiques: té un mínim de 30 hores, es cursa dins de l'àmbit de Catalunya i durant el mes de juliol, està organitzat per una entitat reconeguda (Federació d’Ensenyament USOC), s’ha de presentar la matricula del curs abans del 30 de juny i acreditar la seva realització abans del 30 setembre de 2017.

Recordem que aquest curs és totalment gratuït per als nostres afiliats/des i que es gestionaran les places per ordre d’arribada i d'afiliació, comunicant al participant la seva matrícula definitiva per correu electrònic.

Per als treballadors/ores no afiliats/des a la FEUSOC que estiguin interessats en fer-ho, el preu és de 60 €.

Un cop realitzada la inscripció se’ls enviarà per correu electrònic, la forma d’efectuar el pagament. Recordem que aquests cursos no són bonificables per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Una vegada realitzada la inscripció en el curs, s’ha de enviar escanejada a l’atenció del Coordinador dels Cursos de Formació FEUSOC al correu electrònic: feusoc1@educavirtual.info, la següent documentació:

1.     Fitxa Inscripció cursos FEUSOC de l’alumne (s’adjunta)
2.     Fotocòpia del DNI de l’alumne (2 cares)
3.     Fotocòpia de la capçalera de la nòmina de l’alumne
4.     Fotocòpia dels 2 darrers rebuts bancaris de la quota d'afiliació (solament pels afiliats/des)
 
El curs es realitzarà si s’arriba a un mínim de 30 alumnes/curs. En el cas de no poder realitzar el curs, es retornaran els diners de la seva matrícula.

Per a més informació, visita la nostra pàgina web www.feusoc.cat en el link Cursos de formació de l'apartat Formació o en Notícies.