Notícies

IMPOST MEI

per Secretaria de Comunicació -

IMPOST MEI (Mecanisme d’Equitat Intergeneracional)

A partir d’aquest 1 de gener del 2023 ha entrat en vigor un nou impost que si ets empleat d'una empresa o autònom hauràs d'abonar mitjançant la nòmina. És el nou impost anomenat Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI) que substitueix el polèmic Factor de Sostenibilitat i té com a objectiu nodrir “la guardiola de les pensions” per a la jubilació.

EN QUÈ CONSISTEIX L'IMPOST MEI? 

Per l'augment de l'esperança de vida i del desequilibri generat entre persones en edat de treballar i jubilats, l'import de la guardiola de les pensions ha disminuït a un ritme molt accelerat.

Per això, neix l'impost d'equitat intergeneracional (MEI), que substitueix el factor de sostenibilitat.

L'impost d'equitat intergeneracional de les pensions  és un impost que té com a finalitat repartir el cost de les pensions entre diferents generacions de persones treballadores.

Amb aquesta mesura, el Govern pretén augmentar la guardiola de les pensions perquè la generació del baby boom tingui assegurada la seva jubilació i d’aquesta manera poder donar resposta a l’increment de despesa que això comportarà.

COM FUNCIONA L’IMPOST MEI A ESPANYA?

Aquest impost afectarà en gran mesura les empreses. Es posarà en marxa el proper 1 de gener del 2023 i es descomptarà un 0,6%. D'aquest percentatge els empresaris pagaran un 0,5% i els treballadors un 0,1%, i per això moltes empreses notaran aquest canvi en el pagament de les nòmines als seus treballadors. Serà una despesa més que se suma a una inflació pels núvols i a una inestabilitat econòmica que no presenta el millor pronòstic per als propers mesos.

Exemple: els salaris amb un sou brut de 2.000 euros al mes, l'impost suposarà una rebaixa de 12 euros al mes, 10 dels quals pagarà l'empresa i els altres 2 euros, el treballador.

Es tracta d'un tribut assumit per tots els treballadors independentment dels seus ingressos.

FINS QUAN SERÀ VIGENT L’IMPOST MEI?

L'impost d'equitat intergeneracional estarà en vigor durant un període d'uns 10 anys i pretén ser una peça clau per quan la generació del baby boom es comenci a retirar (entre el 2030 i el 2040).

El MEI podia estar en vigor fins al 2033.

Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents. Gener

per Secretaria de Comunicació -

     Cursos on line per al mes de gener:

La Federació d’Ensenyament de la USO us ofereix realitzar cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents amb descomptes per als nostres afiliats.

En les respectives fitxes dels cursos apareixen els preus i els descomptes als afiliats a FEUSOC i links que us portaran a més informació sobre els continguts dels cursos i la seva metodologia. Es pot sol·licitar informació al telèfon: 931597294 o al link: https://mylearning.es/feusoc/info

Les inscripcions es realitzen a: https://mylearning.es/feusoc/insc/

Recordeu que tots els cursos començaran el 31 de gener i la data límit d'inscripció finalitzarà 24 hores abans.

- Iniciació a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 31/01/2023 al 02/04/2023

 - Aprofundiment a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 31/01/2023 al 02/04/2023

 - Anglès: Nivells A1 Elementary, A1 Elementary Plus, A2 Pre-Intermediate, A2 Pre-Intermediate Plus, B1 Intermediate, B1 Intermediate Plus, B1+ Upper-Intermediate, B1+ Upper-Intermediate Plus, B2 Advanced,  B2 Advanced Plus,  C1 Upper-Advanced i C1 Upper-Advanced Plus (cursos de 110 h. reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 31/01/2023 al 04/06/2023

 - Preparació examen Cambridge English First (FCE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 31/01/2023 al 07/05/2023

 - Preparació examen Cambridge English Advanced (CAE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 31/01/2023 al 07/05/2023

 - Gamificació aplicada a l’educació (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 31/01/2023 al 02/04/2023

 - Diversitat a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 31/01/2023 al 02/04/2023

 - Educació emocional a l’aula (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 31/01/2023 al 02/04/2023

 - Aprenentatge Basat en Projectes (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil de Mètodes) del 31/01/2023 al 02/04/2023

 - Flipped Classroom (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 31/01/2023 al 02/04/2023

 - Educació afectiva i sexual a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 31/01/2023 al 02/04/2023

 - Coordinador de benestar i delegat de protecció a centres educatius (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 31/01/2023 al 02/04/2023

Reunió de la FEUSOC amb diferents comitès d´empresa d´Universitats privades.

per Secretaria de Comunicació -

Reunió de la FEUSOC amb representants sindicals de diferents comitès d'empresa d'Universitats privades.

El passat dia 15 de novembre, una delegació de la Federació d’Ensenyament de la USOC es va reunir amb membres del comitè d’empresa de diferents universitats privades, per abordar qüestions relacionades amb el XIII Conveni de Centres d’Educació Universitària i Investigació.

En concret, van assistir-hi representants de la UIC, ​​Salle Bonanova, IESE, EUSS Universitat Salesiana, Abat Oliba i URL (rectorat).

La reunió va tenir lloc al centre cívic La Sedeta de Barcelona i van conduir-la el Secretari General de la FEUSO, Antonio Amate i el Secretari General de FEUSOC, Pere Forga.

També va estar present de forma telemàtica en Carlos Quirós, Secretari estatal d'Acció Professional i Jurídica, que porta directament les negociacions d'aquest Conveni.

Al començament de la reunió, es va lliurar als assistents la documentació següent:

  • Conveni del sector.
  • Proposta patronal per a la negociación del IX Conveni Col·lectiu.
  • El Real Decreto 640/2021.
  • L'anàlisi realitzat per l'Observatori del Sistema Universitari relacionat amb el grau de compliment dels requisits actuals i els nous requisits previstos per a les universitats.

Es va fer una explicació breu de per què la FEUSO no va signar el Conveni vigent, destacant la pèrdua de complements d'antiguitat i, entre d’altres qüestions, la desregulació de la jornada. També es va constatar que es tracta d'un sector força desregulat i que la situació dels treballadors i treballadores de cada universitat és molt diferent de la resta. Es va facilitar als assistents les propostes que han presentat les patronals per a la negociació del nou conveni col·lectiu.

Els representants del PAS també van reclamar atenció per al seu col·lectiu i es va apuntar la possibilitat de fer noves propostes referents als sous, jornada i categories.

La reunió va finalitzar amb l'objectiu de crear i mantenir grups de treball per continuar analitzant la marxa de les negociacions del nou conveni.

Temes anteriors...