Heu oblidat la contrasenya?                                                                                                                        Índex de notícies

  Notícies

  Posicionament proves diagnòstiques 4t Primària i 2n ESO

  per Secretaria de Comunicació -

  Posicionament proves diagnòstiques 4t Primària i 2n ESO

  Com a sindicat que lluita pels drets dels treballadors de l’ensenyament, volem expressar la nostra preocupació respecte a les recents proves d'avaluació implementades al sistema educatiu (4t de primària i 2n d’ESO).

  Durant aquest mes, s'han posat en marxa les noves proves d'avaluació, les diagnòstiques. Com a resultat, molts docents s'han vist obligats a assumir les tasques d'aplicadors i correctors, generant una sobrecàrrega de treball considerable i la necessitat de realitzar moltes hores extra.

  Des de la Federació d’Ensenyament de la USOC, expressem la nostra crítica a aquest model d'avaluació, poc competencial, que percebem com una simple classificació de l'alumnat i dels centres educatius, sense contribuir significativament al seu desenvolupament.

  A més a més, en el cas de les proves d'avaluació diagnòstiques, els docents que hi participen en la seva correcció no reben cap reconeixement com a mèrit ni una compensació econòmica adequada per les seves funcions.

  Entenem que la correcció de les proves, ja sigui externa o interna, implica la mateixa càrrega laboral, i per tant, hauria de ser reconeguda i compensada adequadament. En ambdós casos, es tracta d’hores extra que han de ser compensades de manera justa, ja sigui amb pagament o amb temps equivalent de descans retribuït.

  Per això, hem transmès a l'administració la necessitat que es consideri com a mèrit la participació del personal docent en la correcció de les proves d'avaluació diagnòstica i que es rebi una compensació econòmica justa per aquesta tasca.

  A més a més, volem recordar que l'alumnat és avaluat diàriament pel professorat, i que l'avaluació contínua és la millor eina per garantir una millora constant. Així mateix, és crucial que l'Administració també sigui avaluada pel seu suport als professionals de l'ensenyament i per la seva implicació en el foment del Servei d’Educació de Catalunya.

  En conclusió, desitgem expressar el nostre suport a l'alumnat i a les famílies que considerin altres opcions davant les proves d'avaluació, com a resultat d'una reflexió seriosa sobre la seva eficàcia i valor per al desenvolupament educatiu.

  Escrit per al Departament d'Educació

  per Secretaria de Comunicació -

  Reivindicacions USOC

  De: Federació d'Ensenyament de la USOC

  ATT: Conselleria d'Educació i Secretaria General

  Assumpte: Situació actual del personal docent dels centres educatius

  Cada vegada més, al llarg dels darrers anys, estem veient com els docents pateixen una situació angoixant a la seva feina. La càrrega d'hores que no es comptabilitzen enlloc, però que existeixen, la preparació de classes, corregir, fer informes, documentacions diverses, formació, avaluacions, etc., tot acompanyat dels diferents canvis legislatius que han anat sorgint, fa que tot plegat converteixi una feina vocacional en una feina estressant. Aquesta situació no és ni molt menys puntual, ans al contrari, es va repetint i agreujant curs rere curs. A tot això, afegim la feina extra que comporta l'alumnat amb NEE i NESE, un alumnat que cada any és més nombrós i amb el que el docent ha de treballar sense els recursos adients. 

  És per això que exigim solucions a tot aquest despropòsit, que va en augment segons passa el temps i que no només va en detriment de les condicions laborals dels nostres docents, sinó que també afecta negativament els alumnes del nostre país (vegeu informe PISA) i en definitiva, el nostre futur com a societat.

  Resulta també alarmant observar l'increment d'agressions físiques i verbals que s'estan produint per part d'alumnes i famílies que no només posen en perill la seguretat dels docents, sinó que també afecten negativament en l'aprenentatge i desenvolupament de l'alumnat.

  Des de la Federació d'Ensenyament de la USOC manifestem la nostra preocupació per l'actual clima que es viu als centres educatius i demanem a l'Administració un seguit de mesures per millorar la feina de tots plegats.

  • Cal una reducció d'hores lectives per poder fer front a tota la feina burocràtica del dia a dia.
  • Aprofitant la baixa natalitat que tenim a Catalunya seria el moment per reduir les ràtios d'alumnat per aula i poder, d'aquesta manera, impartir una educació de qualitat.
  • Es fa del tot imprescindible considerar tots els docents com a autoritat pública per poder abordar amb garanties situacions relacionades amb la feina, ja sigui amb el comportament de l'alumnat com de llurs famílies, per tant, cal fer una revisió exhaustiva de les polítiques i protocols de seguretat a tots els centres educatius.

  Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents. Maig

  per Secretaria de Comunicació -

  Cursos on line per al mes de maig:

  La Federació d’Ensenyament de la USO us ofereix realitzar cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents amb descomptes per als nostres afiliats.

  En les respectives fitxes dels cursos apareixen els preus i els descomptes als afiliats a FEUSOC i links que us portaran a més informació sobre els continguts dels cursos i la seva metodologia. Es pot sol·licitar informació al telèfon: 931597294 o al link: https://mylearning.es/feusoc/info

  Les inscripcions es realitzen a: https://mylearning.es/feusoc/insc/

  Recordeu que tots els cursos començaran el 7 de maig i la data límit d'inscripció finalitzarà 24 hores abans.

  - Iniciació a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 07/05/2024 al 30/06/2024

  - Aprofundiment a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 07/05/2024 al 30/06/2024

  - Preparació examen Cambridge English First (FCE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 07/05/2024 al 31/07/2024

  - Preparació examen Cambridge English Advanced (CAE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 07/05/2024 al 31/07/2024

  - Gamificació aplicada a l’educació (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 07/05/2024 al 30/06/2024

  - Diversitat a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 07/05/2024 al 30/06/2024

  - Educació emocional a l’aula (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 07/05/2024 al 30/06/2024

  - Aprenentatge Basat en Projectes (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil de Mètodes) del 07/05/2024 al 30/06/2024

  - Flipped Classroom (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 07/05/2024 al 30/06/2024

  - Educació afectiva i sexual a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 07/05/2024 al 30/06/2024

  - Coordinador de benestar i delegat de protecció a centres educatius (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 07/05/2024 al 30/06/2024

  Temes anteriors...