Heu oblidat la contrasenya?                                                                                                                        Índex de notícies

  Notícies

  Inici de curs 2023-2024

  per Secretaria de Comunicació -

  Una prioritat: reconèixer el treball dels docents amb fets.

  El dia 6 de setembre ha començat a Catalunya el nou curs escolar en els ensenyaments bàsics o obligatoris. Milers d’alumnes i professorat s’han incorporat a les aules. La il·lusió pel retrobament i les expectatives individuals de cara al nou curs es fan evidents en aquests primers dies, però aquestes expectatives poden quedar truncades si no es donen solucions efectives als problemes i dificultats que acumula el Servei d’Educació de Catalunya que essencialment es centren en: 

  • Infrafinançament del sistema educatiu en la seva globalitat i amb particularitats sectorials escandaloses.
  • Dotacions de plantilles totalment insuficients, de forma més agreujada al sector de l’ensenyament concertat.
  • Necessitat urgent d’acabar el procés de reversió de retallades de drets laborals del 2010-2012.
  • En l’àmbit educatiu, la necessitat d’aprofundir en els aprenentatges instrumentals que són el fonament per a tota la resta.

  L’educació catalana necessita inversió per a millorar les condicions laborals de tot el professorat i altre personal docent. La LEC va establir un calendari de nou anys des de la seva publicació (2009) per aconseguir l’homologació de les condicions laborals de tot el professorat. Al 2023 això encara no és un fet. El Departament d’Educació s’ha d’avenir a negociar un nou acord de plantilles per al sector que doni resposta a l’incompliment de la LEC, i al mateix temps, a les necessitats de millorar l’atenció a la diversitat de l’alumnat. És una necessitat de país, també.

  Millorar les condicions laborals del professorat i del Personal d’Administració i Serveis és un reconeixement de la importància de la funció docent per al conjunt de la societat i de prestigiar socialment una tasca de gran responsabilitat: la formació integral dels futurs ciutadans.

  De no emprendre aquest camí, els sistema pot arribar a instal·lar-se en una mediocritat generalitzada, molt acomodatícia, però perversa per als nostres fills i filles.

  I acabem com començàvem: Cal reconèixer el treball dels docents amb fets!

  Barcelona, setembre de 2023.

  Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents. Octubre

  per Secretaria de Comunicació -

  Cursos on line per al mes d'octubre:

  La Federació d’Ensenyament de la USO us ofereix realitzar cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents amb descomptes per als nostres afiliats.

  En les respectives fitxes dels cursos apareixen els preus i els descomptes als afiliats a FEUSOC i links que us portaran a més informació sobre els continguts dels cursos i la seva metodologia. Es pot sol·licitar informació al telèfon: 931597294 o al link: https://mylearning.es/feusoc/info

  Les inscripcions es realitzen a: https://mylearning.es/feusoc/insc/

  Recordeu que tots els cursos començaran el 3 d’octubre i la data límit d'inscripció finalitzarà 24 hores abans.

  - Iniciació a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. pendent de reconeixement pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i pendent d’acreditació del perfil lingüístic) del 03/10/2023 al 26/11/2023

  - Aprofundiment a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. pendent de reconeixement pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i pendent d’acreditació del perfil lingüístic) del 03/10/2023 al 26/11/2023

  - Anglès: Nivells A1 Elementary, A1 Elementary Plus, A2 Pre-Intermediate, A2 Pre-Intermediate Plus, B1 Intermediate, B1 Intermediate Plus, B1+ Upper-Intermediate, B1+ Upper-Intermediate Plus, B2 Advanced,  B2 Advanced Plus,  C1 Upper-Advanced i C1 Upper-Advanced Plus (cursos de 110 h. pendents de reconeixement pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 03/10/2023 al 04/02/2024

  - Preparació examen Cambridge English First (FCE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 03/10/2023 al 14/01/2024

  - Preparació examen Cambridge English Advanced (CAE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 03/10/2023 al 14/01/2024

  - Gamificació aplicada a l’educació (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 03/10/2023 al 26/11/2023

  - Diversitat a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 03/10/2023 al 26/11/2023

  - Educació emocional a l’aula (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 03/10/2023 al 26/11/2023

  - Aprenentatge Basat en Projectes (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil de Mètodes) del 03/10/2023 al 26/11/2023

  - Flipped Classroom (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 03/10/2023 al 26/11/2023

  - Educació afectiva i sexual a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 03/10/2023 al 26/11/2023

  - Coordinador de benestar i delegat de protecció a centres educatius (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 03/10/2023 al 26/11/2023

  Nous permisos laborals

  per Secretaria de Comunicació -

  A data 29 de juny s’ha publicat, al BOE 154, el RD 5/2023 pel que s’adopten i prorroguen determinades mesures de conciliació de la vida familiar i professional dels progenitors i cuidadors.

  5 dies remunerats per cuidar un familiar de fins a segon grau o convivent per, “accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs”.

  Equiparació de drets del matrimoni a parelles de fet. 15 dies naturals remunerats en cas de registre de parella de fet.

  Fins a 4 dies l’any remunerats per absentar-se “per causa de força major”, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la presència immediata. Es podran gaudir per hores.

  Permís de vuit setmanes sense remunerar per a pares i mares per cuidar els fills, que es podrà gaudir de manera continuada o no i a temps complet o parcial. Se’n pot fer ús fins que els menors tinguin 8 anys. Pot servir, per exemple, a l’estiu o durant l’adaptació a l’escola al setembre.

  També s’amplia la reducció de jornada per a les persones que necessitin encarregar-se de la cura directa d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat, a més de la cura de fills i filles o persones a càrrec amb discapacitat menors de 26 anys i que tinguin càncer o una altra malaltia greu i a més a més, s’amplia l’adaptació de jornada a treballadors i treballadores amb persones dependents a càrrec (fills i filles majors de 12 anys, cònjuge parella de fet, familiars fins al segon grau de consanguinitat i persones convivents quan no es puguin valdre per si mateixes).

  Educació Infantil

  per Secretaria de Comunicació -

  FEUSOC DENUNCIA L’ESTANCAMENT

  DEL CONVENI COL·LECTIU D’EDUCACIÓ INFANTIL

  Des de fa mesos, la Federació d'Ensenyament de la USOC ha manifestat el seu descontentament amb la dinàmica de les negociacions del XIII Conveni d'Educació Infantil. En aquestes negociacions ni les patronals ni el sindicat majoritari estatal han estat a l'altura de les necessitats del sector.

  Reunió rere reunió de la Mesa negociadora, des de la FEUSOC comprovem que les patronals no volen arribar a cap acord que comporti recuperació de poder adquisitiu i uns salaris d'acord amb la responsabilitat de la seva tasca educativa i social.

  L'immobilisme de les patronals, que aboca a un bloqueig de la negociació, és una estratègia de distracció amb la intenció d'endarrerir i no abordar l'actualització dels salaris d'acord amb el cost real de la vida, amb un IPC desbocat.

  Les úniques propostes que arriben des del banc patronal semblen dirigides a retallar drets laborals vinculant-los a possibles millores salarials.

  Aquesta negociació necessita un canvi de rumb per tal de garantir el futur del sector, valorant i prestigiant la tasca socioeducativa que realitzen les treballadores.

  Per aquest motiu, des de la FEUSOC, com a sindicat majoritari del sector a Catalunya, exigim que s'abordin, d'una vegada per totes, les millores salarials, que es redueixin les llargues jornades de treball, i que el Conveni incorpori noves mesures per a millorar la conciliació de la vida laboral i familiar.

  JA N'HI HA PROU DE NO PENDRE SERIOSAMENT LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA!

  JA N'HI HA PROU DE SALARIS QUE FAN RIURE!

  JA N'HI HA PROU DE PERPETUAR PÈSSIMES CONDICIONS LABORALS!

  Temes anteriors...