Notícies

Mobilització 22M

per Secretaria de Comunicació -

Crida sindical unitària a la mobilització de l’educació pública

La Federació d’Ensenyament de la USOC, dins la seva lluita per defensar els interessos de tots els treballadors dels diferents sectors educatius, forma part de la plataforma unitària creada per sindicats del mon de l’educació, i té per objectiu la millora de les condicions laborals del personal de tots els centres.

Val a dir que a la FEUSOC considerem que l’educació pública està formada per tots els centres que fan un servei als ciutadans, servei que està subvencionat, amb més o menys quantitat, per fons públics; independentment de la seva titularitat, és per això que en parlar d’educació pública, la Federació d’Ensenyament de la USOC sempre ho fa referint-se al Servei Públic d’Educació de Catalunya, del que forma part tant l’escola de titularitat pública com la de titularitat concertada. 

ENCARTELLADA A LES SEUS DELS SSTT

Dia i hora: DILLUNS 22 de març.

A les 17:00 davant el Servei Territorial de Terres de l’Ebre (Tortosa).

A les 17'30 davant dels Serveis Territorials del CONSORCI DE BCN, BAIX LLOBREGAT, MARESME-VALLÈS ORIENTAL, CATALUNYA CENTRAL, VALLÈS OCCIDENTAL, GIRONA, TARRAGONA I LLEIDA.

OBJECTIU:

Reivindicar millores en el sistema educatiu i en les condicions laborals del personal dels centres:

Per la millora de l’educació, recuperem les condicions laborals retallades:

● Restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal d’aplicació al curs 2021/22 com a reivindicació irrenunciable.

● Reducció de les ràtios estructural. Cap tancament de grups a la Pública.

● Formació professional pública i de qualitat. Pels drets laborals i professionals del professorat d'FP.

● Retorn de condicions retallades:

    • Conversió dels terços de jornada en mitges jornades.
    • Estabilització personal interí i substitut i pacte d’estabilitat.
    • Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys.
    • Increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat.
    • Recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, de manera retroactiva.

● Retirada del Decret de Plantilles (39/2014).

Per la seguretat i la salut als centres educatius:

● Ràtios per fer front a la pandèmia: 10 a infantil, 15 a la resta de nivells educatius. Garantir la distància de seguretat i adequar la reducció de ràtios a l’espai.

● Increment de personal docent i personal de suport educatiu. Garantir l’atenció a la diversitat i les NEE. Preservar la impartició de les especialitats.

● Provisió dels EPI necessaris (mascaretes FFP2).

● Permís retribuït no recuperable per a les treballadores i els treballadors amb menors al seu càrrec en situació d’espera de resultat de PCR, aïllament o quarantena.

● Contractació de personal sanitari titulat, com a mínim un per centre.

● Sistemes de ventilació mecànica a tots els centres educatius.

SOBRE ELS INCIDENTS EN EL CONCURS DE TRASLLATS

per Secretaria de Comunicació -

Com en sou coneixedors, no es van adjudicar la immensa majoria de les places demanades provinents de Catalunya a la Comunitat Valenciana, en el concurs de trasllats.

La Federació d'Ensenyament de la USOC va demanar explicacions al Departament d'Educació i aquest ens ha fet arribar com a resposta que ha hagut un problema informàtic en l'extraccio de dades del fitxer que s'envia al Ministeri per a l'adjudicació de places. S'ha detectat l'errada en una lectura incorrecta de la sol·licitud en un camp de l'apartat de petició de llocs de treball del País Valencià i que s'han fet gestions amb el Ministeri i el problema quedarà corregit a l'adjudicació definitiva. Ens diuen que s'informacrà a les persones afectades i que aquestes, si ho consideren oportú, podran presentar reclamacions fins el 18 de març, inclòs.

Arribats a aquest punt, exigim l'Administració que publiqui una nova llista provisional, ja que si ho arrglen a la definitiva, els afectats perdran el dret a renunciar (desistir), que és exclusiu del període de llistes provisionals.

13M

per Secretaria de Comunicació -

13 de març. Un any després

El proper dia 13 de març farà un any que el Departament d’Educació suspenia les activitats docents, passant després a ser telemàtiques, per la irrupció de la pandèmia de la COVID-19. El que semblava seria per a uns dies es va convertir en una suspensió de les classes presencials de mesos, fins a final de curs.

El setembre van començar novament les classes presencials, envoltades d’una gran polèmica i mesures de prevenció (mascaretes, ventilació, rentat de mans, grups bombolla, etc.).

El malson s’anava allargant i ara farà un any que el patim.

Des de la Federació d’Ensenyament de la USOC volem expressar el nostre reconeixement a tot el personal que treballa, d’una manera o d’una altra, als centres educatius i que ha fet possible que l’alumnat hagi estat acompanyat en el seu procés maduratiu.

Gràcies per la vostra feina: docents, vetlladores, monitores, personal de cuina, administració, neteja,...

Mil gràcies!

NOTA DE PREMSA

per Secretaria de Comunicació -

GREUS INCIDÈNCIES ALS LLISTATS DEL CONCURS DE TRASLLATS PROVISIONALS DE SECUNDÀRIA

No s’han adjudicat places, provinents de Catalunya, a la Comunitat Valenciana.

La Federació d’Ensenyament de la USOC va detectar la setmana passada unes greus  incidències a les llistes d’adjudicacions provisionals de secundària, publicades pel Departament d’Educació, sobre el concurs de trasllats.

El fet és que no es van adjudicar places a la Comunitat Valenciana provinents de Catalunya. Aquestes places s’han adjudicat de forma provisional a persones amb menys puntuació que els sol·licitants catalans i que provenen d’altres comunitats autònomes.

De forma immediata, la FEUSOC es va posar en contacte amb el Departament d’Educació per demanar explicacions sobre el que estava succeint.

Habitualment, un bon grapat de sol·licituds de docents catalans opten per anar a la Comunitat Valenciana i per això va sorprendre que no s’haguessin adjudicat quasi places a aquesta comunitat. Sembla que aquesta errada no s’ha produït amb altres CCAA.

Ens consta que Educació és coneixedora dels motius de l’errada i per tant exigim que es resolgui en un breu espai de temps, sense cap perjudici dels afectats.

La Federació d’Ensenyament de la USOC restarà pendent de la resposta del Departament  d’Educació, i informarà als sol·licitants afectats, tan bon punt es produeixi, i es reserva l’opció d’altres accions, si ho considerés necessari.

Temes anteriors...