Heu oblidat la contrasenya?                                                                                                                        Índex de notícies

  Notícies

  Per un finançament just

  per Secretaria de Comunicació -

  L’escola concertada necessita un finançament just

  que garanteixi l’homologació laboral dels treballadors i la gratuïtat per a les famílies

  Des de la Federació d'Ensenyament de la USOC lamentem que l'Ensenyament Concertat, que forma part del servei públic educatiu, al costat de l'ensenyament públic, torni a ser notícia pel recent informe publicat per ESADE, posant el focus d'interès en les quotes que paguen les famílies.

  En el conjunt de l'informe es destaca un dels principals problemes del sector concertat i és que està dissenyat per les Administracions per al copagament de les famílies, perquè mai ha existit voluntat política en els diferents governs, tant de l’Estat, com de Catalunya, per dotar-lo amb els fons necessaris per garantir la gratuïtat obligatòria dels ensenyaments, ni tampoc s'ha apostat per la mateixa qualitat que a l'escola pública amb uns mòduls de concert que estan molt lluny de poder finançar l'homologació laboral amb un horari lectiu i complementari del professorat en les mateixes condicions que la pública.

  Ens sembla temerari que l'informe parli de la il·legalitat del cobrament de quotes per part de les famílies, perquè la regulació del sector garanteix el control i la legalitat d'aquestes aportacions econòmiques, així com també l'accés als centres concertats en les mateixes condicions i amb els mateixos requisits que en els centres públics quan s'inicien els períodes de matriculació, tal com determinen les Administracions en els seus procediments d'admissió en centres sostinguts amb fons públics.

  El cost teòric de la plaça escolar en el sector concertat hauria d'estendre's també al sector públic, perquè aquest anàlisi permetria no solament quantificar les diferències objectives del baix finançament de l’escola concertada, sinó també planificar a mitjà i llarg termini les estratègies per augmentar el pressupost educatiu fins a aconseguir la gratuïtat real.                                         

  A la Federació d'Ensenyament de la USOC creiem en la complementarietat de les xarxes educatives i en que l'eix vertebrador del sistema han de ser els centres sostinguts amb fons públics, posant a l'abast de totes les famílies un ensenyament gratuït i de qualitat, respectant els seus criteris de preferència a l'hora de triar centre per als seus fills.

  Posicionament proves diagnòstiques 4t Primària i 2n ESO

  per Secretaria de Comunicació -

  Posicionament proves diagnòstiques 4t Primària i 2n ESO

  Com a sindicat que lluita pels drets dels treballadors de l’ensenyament, volem expressar la nostra preocupació respecte a les recents proves d'avaluació implementades al sistema educatiu (4t de primària i 2n d’ESO).

  Durant aquest mes, s'han posat en marxa les noves proves d'avaluació, les diagnòstiques. Com a resultat, molts docents s'han vist obligats a assumir les tasques d'aplicadors i correctors, generant una sobrecàrrega de treball considerable i la necessitat de realitzar moltes hores extra.

  Des de la Federació d’Ensenyament de la USOC, expressem la nostra crítica a aquest model d'avaluació, poc competencial, que percebem com una simple classificació de l'alumnat i dels centres educatius, sense contribuir significativament al seu desenvolupament.

  A més a més, en el cas de les proves d'avaluació diagnòstiques, els docents que hi participen en la seva correcció no reben cap reconeixement com a mèrit ni una compensació econòmica adequada per les seves funcions.

  Entenem que la correcció de les proves, ja sigui externa o interna, implica la mateixa càrrega laboral, i per tant, hauria de ser reconeguda i compensada adequadament. En ambdós casos, es tracta d’hores extra que han de ser compensades de manera justa, ja sigui amb pagament o amb temps equivalent de descans retribuït.

  Per això, hem transmès a l'administració la necessitat que es consideri com a mèrit la participació del personal docent en la correcció de les proves d'avaluació diagnòstica i que es rebi una compensació econòmica justa per aquesta tasca.

  A més a més, volem recordar que l'alumnat és avaluat diàriament pel professorat, i que l'avaluació contínua és la millor eina per garantir una millora constant. Així mateix, és crucial que l'Administració també sigui avaluada pel seu suport als professionals de l'ensenyament i per la seva implicació en el foment del Servei d’Educació de Catalunya.

  En conclusió, desitgem expressar el nostre suport a l'alumnat i a les famílies que considerin altres opcions davant les proves d'avaluació, com a resultat d'una reflexió seriosa sobre la seva eficàcia i valor per al desenvolupament educatiu.

  Temes anteriors...