Notícies

Uns contra els altres, no!

per Secretaria de Comunicació -

La defensa del sector públic no pot fonamentar-se en detriment del sector concertat!

El proper dia 14 de maig, hi ha convocada una manifestació del sector públic educatiu, a Barcelona, com a reforç de les jornades de vaga que hem fet recentment, tant a l’escola pública (5 dies) com a la concertada (2 dies). Entre els convocants hi ha alguns sindicats de treballadors, sindicats d’estudiants i confederacions d’associacions de famílies.

Des de final de març hem estat treballant en la convocatòria d’aquesta manifestació, que finalment no pot ser unitària, perquè s’ha imposat un element central en la reivindicació, que no és altra que la supressió dels concerts educatius. Aquesta mesura no havia estat mai sobre la taula de la plataforma sindical unitària i incorporar-la per part de l’AAFAC, ha trencat, per a aquesta mobilització, la unitat sindical.

La Llei d’Educació de Catalunya conforma un sistema educatiu de titularitat diversa, amb teòrica igualtat de drets i deures per als centres i llurs treballadors. Queda molt camí per recórrer encara, per aconseguir una igualtat de condicions de treball que hauria de ser una realitat consolidada, donat que els diferents governs de la Generalitat no l’han portat a la pràctica, perquè no ho han considerat una prioritat, des de la promulgació de la LEC, l’any 2009.

Des de la USOC entenem que la reivindicació laboral no s’ha de plantejar en perjudici d’uns vers els altres treballadors i treballadores que realitzen la seva feina en centres concertats. Per defensar un col·lectiu no és de rebut confrontar-lo amb un altre.

Sabeu que la Federació d’Ensenyament de la USOC és ferma defensora de la complementarietat de les xarxes educatives (pública i concertada) i que tots junts formem part del Servei d’Educació de Catalunya.

És per aquest motiu que la USOC, sindicat majoritari del sector educatiu concertat,

NO DONA SUPORT

a aquesta manifestació, on es demanarà explícitament la limitació i supressió del concerts, en perjudici de tot el personal treballador de les escoles concertades, docents i personal d’administració i serveis.

Jubilació parcial

per Secretaria de Comunicació -

Jubilació parcial

Una espera que esdevé insostenible

En informacions anteriors us hem explicat que en els darrers mesos hem tingut reunions amb el Departament d’Educació, algunes d’elles conjuntes amb els altres sindicats, per tractar el tema de la jubilació parcial del professorat dels centres concertats que percep la seva nòmina pel sistema de pagament delegat. En totes, el Departament ha mostrat la seva voluntat de fer possible la regulació d’aquesta modalitat de jubilació.

El mes de febrer se’ns va comunicar als sindicats, que donada la manca de voluntat de les patronals de les escoles concertades de no signar cap acord tripartit, Departament d’Educació, sindicats i patronals, de jubilació parcial, com s’ha fet a la majoria de CCAA, el Departament prendria la decisió, sense necessitat de signar cap acord, tot i la insistència dels sindicats de fer-ho.

El passat dia 4 de març, en el context de l’anunci de les vagues de tot sector educatiu en el seu conjunt, el Conseller González-Cambray, va anunciar en roda de premsa que el professorat dels centres concertats de més de 62 anys es podria jubilar parcialment, a partir de l’1 de setembre de 2022. Però, la bona voluntat o l’anunci d’intencions no són suficients si no es posen per escrit. Les administracions només es poden pronunciar, per a que tingui efecte, per escrit,  amb actes administratius. Això encara no ha succeït.

La USOC, conjuntament amb la resta d’organitzacions sindicals del sector, hem sol·licitat formalment, en dues ocasions, la concreció de les condicions,  procediments i terminis que hauran de seguir escoles i personal docent per a fer possible la jubilació parcial, a partir de l’1 de setembre. Però la concreció per part del Departament d’Educació no arriba, malgrat la nostra insistència, tot i que és del tot imprescindible, que com a sindicat majoritari del sector, puguem informar al professorat que compleixi les condicions dels tràmits a realitzar d’acord amb els centres.

Aquesta absència d’informació és encara més greu, perquè les patronals, sense esperar el pronunciament per escrit del Departament, han fet arribar a les escoles un document que, essencialment, presenta dubtes sobre les garanties del que pugui regular el Departament en el pagament delegat.

És justament aquesta absència d’informació la que està generant un gran neguit entre el col·lectiu de professorat que està en condicions de complir els requisits i els sindicats que hauríem de poder informar i acompanyar-los en la realització d’aquests tràmits i no podem exercir la nostra funció.

És inadmissible aquest silenci i res ja no el pot explicar. Urgim l’administració educativa de Catalunya que es pronunciï per escrit de forma immediata, regulant d’una vegada per totes la jubilació parcial del professorat de centres concertats que percep la nòmina pel sistema de pagament delegat. És l’únic personal dels centres privats concertats sobre el que pot regular la jubilació parcial, perquè ja abona els salaris i la cotització a la seguretat social i l’increment de despesa que comporta ja està pressupostada.

Un silenci que resulta escandalós.

Temes anteriors...