Heu oblidat la contrasenya?                                                                                                                        Índex de notícies

  Notícies

  Posicionament FEUSOC suport ILP

  per Secretaria de Comunicació -

  POSICIONAMENT DE LA FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE LA USOC EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE SUPORT A LA ILP DE GARANTIES DE FINANÇAMENT DEL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ

  Una iniciativa legislativa popular que tingui com a objecte un increment notable de la inversió en educació sempre ha de ser una bona notícia per al país i més quan ja tenim una llei aprovada, la 12/2009, d’Educació, que s’ha incomplert en el que fa referència a la inversió educativa.

  A la declaració de suport a la ILP presentada avui en aquest plenari hi trobem a faltar elements per a nosaltres importants i que tenen a veure amb la definició d’un servei d’educació de Catalunya format per centres finançats amb fons públics, en teòrica igualtat de drets i deures, com a element fonamental de la LEC.

  En el text presentat avui no hi ha cap referència a la part concertada del servei d’educació, més enllà del punt 6 de la proposta de mesures: “equiparació de les condicions laborals dels treballadors i treballadores dels centres concertats”. És evident que aquest és un tema cabdal que hem reclamat en multitud d’ocasions i traslladat al Departament d’Educació, però creiem que és imprescindible que vagi acompanyat d’un increment de la plantilla sostinguda amb fons públics per a fer possible l’equiparació. I no consta.

  D’altra banda, el text proposat fa una crítica a l’increment de les aportacions de les famílies per al sosteniment dels centres i en canvi no fa cap referència a la necessitat d’aconseguir la gratuïtat de la plaça escolar, com a mínim, en els ensenyaments considerats obligatoris a tot el servei d’educació.

  Des de la Federació d’Ensenyament de la USOC sempre hem defensat la necessitat d’incrementar la inversió educativa i denunciat l’incompliment de la LEC i així ho hem fet públic i recollit en diferents resolucions congressuals, amb el benentès que les inversions s’han de concretar en tot el sistema de forma proporcional i tenint en compte les necessitats.

  Dit això, volem tenir una mirada llarga i ens centrarem en el primer objectiu que no és altre que arribar, com a mínim, al 6% com recull la declaració de suport que avui es presenta en aquest plenari. En conseqüència, donarem suport a la declaració presentada.

  24 de gener. Dia Internacional de l'Educació

  per Secretaria de Comunicació -

  Més prestigi i més mitjans per millorar la feina de tots els docents!

  El 24 de gener se celebra el Dia Internacional de l’Educació.

  L’educació és un dret humà, un bé públic i una responsabilitat col·lectiva. En aquest Dia Internacional de l'Educació, des de la Federació d'Ensenyament de la USOC volem posar l'accent a la necessitat de prestigiar el treball docent i de proporcionar els mitjans i les eines necessàries per poder complir, de la millor manera possible, la seva important funció.

  Des de la FEUSOC volem assenyalar la bona disposició dels docents per estar a l'alçada dels reptes que la societat actual li reclama. Però els docents no podem solucionar tots els problemes. Necessitem el suport de les famílies i de la societat. No es pot carregar sobre les nostres esquenes tantes responsabilitats. S'està imposant un discurs que fa recaure, al sistema educatiu, la solució als nombrosos problemes que, avui dia, té plantejats la societat. I es volen solucions sense que la inversió en mitjans humans sigui proporcional a aquests reptes. Cal que s’apliqui el 6 % del PIB tal i com estableix la LEC.

  Reclamem doncs, polítiques educatives més proactives que converteixin el professorat en els autèntics protagonistes de l’educació. Des d’aquest article volem manifestar també l'excés de politització de les qüestions educatives.

  Per a la FEUSOC, el Dia Internacional de l'Educació és una oportunitat per cridar l’atenció sobre la importància de l'educació per al nostre futur, però no podrem avançar en la direcció adequada sinó es prestigia el treball dels docents.

  Ja està bé de marginar-nos i no comptar amb nosaltres!

  Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents. Març

  per Secretaria de Comunicació -

  Cursos on line per al mes de març:

  La Federació d’Ensenyament de la USO us ofereix realitzar cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents amb descomptes per als nostres afiliats.

  En les respectives fitxes dels cursos apareixen els preus i els descomptes als afiliats a FEUSOC i links que us portaran a més informació sobre els continguts dels cursos i la seva metodologia. Es pot sol·licitar informació al telèfon: 931597294 o al link: https://mylearning.es/feusoc/info

  Les inscripcions es realitzen a: https://mylearning.es/feusoc/insc/

  Recordeu que tots els cursos començaran el 5 de març i la data límit d'inscripció finalitzarà 24 hores abans.

  - Iniciació a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 05/03/2024 al 05/05/2024

  - Aprofundiment a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 05/03/2024 al 05/05/2024

  - Anglès: Nivells A1 Elementary, A1 Elementary Plus, A2 Pre-Intermediate, A2 Pre-Intermediate Plus, B1 Intermediate, B1 Intermediate Plus, B1+ Upper-Intermediate, B1+ Upper-Intermediate Plus, B2 Advanced,  B2 Advanced Plus,  C1 Upper-Advanced i C1 Upper-Advanced Plus (cursos de 110 h. reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 05/03/2024 al 30/06/2024

  - Preparació examen Cambridge English First (FCE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 05/03/2024 al 02/06/2024

  - Preparació examen Cambridge English Advanced (CAE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 05/03/2024 al 02/06/2024

  - Gamificació aplicada a l’educació (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 05/03/2024 al 05/05/2024

  - Diversitat a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 05/03/2024 al 05/05/2024

  - Educació emocional a l’aula (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 05/03/2024 al 05/05/2024

  - Aprenentatge Basat en Projectes (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil de Mètodes) del 05/03/2024 al 05/05/2024

  - Flipped Classroom (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 05/03/2024 al 05/05/2024

  - Educació afectiva i sexual a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 05/03/2024 al 05/05/2024

  - Coordinador de benestar i delegat de protecció a centres educatius (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 05/03/2024 al 05/05/2024

  RESULTATS PROVES PISA 2022

  per Secretaria de Comunicació -

  El sistema educatiu català funciona deficientment.

  El resultat de les proves consolida una tendència a la baixa molt preocupant.

  El sistema falla des de l’inici de l’escolarització i es fa imprescindible prendre mesures adequades per redreçar la situació.

  La publicació a principi de desembre dels resultats de les proves PISA 2022 realitzades per la OCDE als joves de 15 anys d’edat, ha posat de manifest una baixada dels resultats acadèmics en molts dels països europeus respecte a la darrera prova feta l’any 2018.

  Què són i què avaluen les proves PISA?

  Són unes proves diagnòstiques mostrals que es realitzen a l’alumnat de quinze anys per avaluar l’estat dels sistemes educatius dels diferents països membres i avaluen: 

  - El coneixement aplicat.

  - La competència de la lectura: la comprensió lectora.

  - La competència matemàtica.

  - La competència científica.

  La publicació de les dades ha posat de manifest una baixada dels resultats de les proves en molts del estats europeus, si es pren com a referència les dades de l’anterior informe de l’any 2018.

  En el cas de l’Estat Espanyol, ha obtingut els pitjors resultats des de que es van començar a fer aquestes proves l’any 2000. Tot i així, és dels estats membres de l’OCDE que ha perdut menys respecte l’any 2018. Retrocedeix en matemàtiques fins els 473 punts i en comprensió lectora 3 punts, per quedar-se en els 474. En l’àmbit de les ciències, la pujada ha estat de 2 punts, arribant als 485

  Si ens centrem en la realitat catalana, no només els resultats no són millors que a la mitjana espanyola, sinó tot el contrari. Catalunya es classifica en el “ranking” estatal en penúltim lloc, exclusivament tenint al seu darrera Andalusia. Les dades de l’alumnat català coincideixen la tendència detectada també en a les proves de competències bàsiques realitzades pel Departament d’Educació, en les que ja s’observava la baixa en la competència matemàtica i lingüística.

  L’explicació dels resultats no pot tenir una única causa, però la combinació de l’increment de la pobresa infantil, conseqüència de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la covid-19, afegit a les diferències socioeconòmiques existents entre les famílies que composen la societat, acaben conformant un grup social que té menys possibilitats de finalitzar els seus aprenentatges amb èxit. Amb tot això, és més que evident que el creixent alumnat estranger incorporat al sistema en aquests darrers quatre anys no té les mateixes possibilitats d’èxit que l’alumnat nadiu.

  Però són les polítiques educatives les que acaben d’explicar els resultats de les proves diagnòstiques d’avaluació del sistema educatiu, des del Govern de l’Estat que fixa la normativa bàsica, mitjançant les lleis orgàniques i els decrets de desplegament de les lleis, a la Generalitat de Catalunya que en l’àmbit de les seves competències acaba concretant els currículums que s’aplica al sistema educatiu català. La LOMLOE, darrera reforma de la Ley Orgánica de Educación, conforma un currículum complex, molt globalitzat i basat essencialment en l’aprenentatge per competències. Si no s’acaba d’aplicar bé i l’alumnat no porta una bona base, el caràcter constructivista del model no acaba de funcionar i alenteix molt els aprenentatges i si a això hi afegim la gran diversificació curricular actual que provoca una gran dispersió de l’alumnat, s’acaba dibuixant un panorama que de no rectificar-se anirà a pitjor. No pot recaure sobre l’escola la solució de tot allò que succeeix al món. L’escola ni pot ni té temps.

  El sistema d’avaluació derivat de la LOMLOE està pensat per a que tothom promocioni, amb independència del nivell de coneixements, passi de curs perquè considera essencials la convivència a les aules i el benestar físic i mental de l’alumnat. Des de la USOC entenem que la primera obligació de l’escola és la transmissió de coneixements, la resta, essent també important, està en segon terme.

  Hem de focalitzar la mirada per revertir la situació.

  D’entrada, cal diferenciar el que és essencial. En l’àmbit de l’ensenyament reglat hi ha dues grans competències de caràcter troncal; fonamentals perquè són l’eina per a fer possible amb èxit la resta d’ensenyaments: la competència lingüística i la matemàtica. Sense un bon aprenentatge d’aquestes, la resta trontollarà més aviat que tard. No podem construir sobre una base dèbil, insegura. Un bon aprenentatge de la lectura aporta una bona comprensió de tot allò que llegim o expressem oralment o per escrit, de qualsevol tema, de qualsevol àrea. Una situació similar ens aporta el domini i comprensió de la competència matemàtica.

  Si hi ha voluntat de millora serà necessari prioritzar els instruments que ens permetrà avançar. Cal revisar el currículum, reforçar l’essencial per acabar millorant en tot.

   Cal més inversió en educació.

  Sense cap dubte! Catalunya és de les comunitats autònomes que dedica menys recursos en educació, referenciant-los al Producte interior brut. La Pròpia Llei d’Educació de Catalunya (2009) estableix que s’ha d’avançar per arribar una inversió del 6% del PIB. Falta molt de camí per recórrer:

  -      Baixada de les ràtios d’una forma més accelerada. Cal una atenció encara més personalitzada per detectar i corregir les dificultats de l’alumnat a temps.

  -      Incrementar les plantilles docents i d’atenció a la diversitat.

  -      Millorar els serveis educatius per a fer-los més accessibles.

  L’increment de la dotació pressupostària ha de ser una realitat ja de cara a l’any 2024. Arribar al 6% és una necessitat de país, però la despesa ha de ser per a l’alumnat que està escolaritzat a tots els centres educatius de Catalunya finançats amb fons públics. Tots aquests centres formen el Servei d’Educació de Catalunya i haurien de ser-hi en igualtat de drets i deures.

  La Comunitat Educativa ha de reaccionar i el Departament d’Educació ha de posar els mitjans per revertir amb urgència els resultats negatius de les proves PISA i les de les competències bàsiques.

  Està en joc el futur del país.

  Temes anteriors...