Heu oblidat la contrasenya?                                                                                                                        Índex de notícies

  Notícies

  Lluitem per una escola inclusiva, però no a qualsevol preu

  per Secretaria de Comunicació -

  La Federació d’Ensenyament de la USOC s’ha integrat dins el MICEC (Moviment per a la Inclusió de la Comunitat Educativa de Catalunya) i des d’aquesta plataforma exigim al Govern de la Generalitat el desplegament del Decret 150/2017 i el compliment de la LEC (Llei d’Educació de Catalunya), dotant les escoles amb un pressupost que garanteixi la bona atenció de l’alumnat dins un sistema inclusiu de qualitat, ja sigui per a centres ordinaris, com centres d’Educació Especial.

  És del tot imprescindible destinar el 6% del PIB a l’educació, tal i com recull la LEC, i amb aquests diners poder dotar els centres de suficients professionals especialistes, així com de recursos i altres suports addicionals per tal de possibilitar a tot l’alumnat el seu progrés en totes les situacions d’aprenentatge.

  Es fa necessari l’increment de plantilles als centres per poder baixar les ràtios i permetre també la docència compartida a l’aula.

  Volem posar en valor la feina de tots els professionals dels centres d’Educació Especial, acompanyant en el seu desenvolupament a infants i joves en les seves necessitats. Uns professionals que tots sabem no sempre han tingut el reconeixement que es mereixen.

  Des de la FEUSOC pensem que els centres d’EE han de ser un recurs del sistema educatiu per garantir la inclusió, realitzant, com ja fan, una gran tasca per a l’atenció que es dispensa a persones amb trastorns i discapacitats més greus.

  També volem fer un esment a aquells professionals de l’escola ordinària que, amb pocs recursos, estan fent una atenció a la diversitat digna d’elogi.

  Tenim clar que les escoles d’Educació Especial són imprescindibles i al mateix temps que cal dotar de recursos humans i materials a l’escola ordinària, per poder fer una atenció acurada a aquestes persones que es mereixen sentir-se valuoses, perquè ho són, dins la nostra societat. 

  És per tot això que defensem que volem una escola inclusiva però no a qualsevol preu, sinó amb els recursos suficients per poder treballar amb dignitat.

  Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents. Desembre

  per Secretaria de Comunicació -

  Formació en líniaCursos on line per al mes de desembre:

  La Federació d’Ensenyament de la USO us ofereix realitzar cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents amb descomptes per als nostres afiliats.

  En les respectives fitxes dels cursos apareixen els preus i els descomptes als afiliats a FEUSOC i links que us portaran a més informació sobre els continguts dels cursos i la seva metodologia. Es pot sol·licitar informació al telèfon: 931597294 o al link: https://mylearning.es/feusoc/info

  Les inscripcions es realitzen a: https://mylearning.es/feusoc/insc/

  Recordeu que tots els cursos començaran el 12 de desembre i la data límit d'inscripció finalitzarà 24 hores abans.

  - Iniciació a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 12/12/2023 al 18/02/2024

  - Aprofundiment a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 12/12/2023 al 18/02/2024

  - Anglès: Nivells A1 Elementary, A1 Elementary Plus, A2 Pre-Intermediate, A2 Pre-Intermediate Plus, B1 Intermediate, B1 Intermediate Plus, B1+ Upper-Intermediate, B1+ Upper-Intermediate Plus, B2 Advanced,  B2 Advanced Plus,  C1 Upper-Advanced i C1 Upper-Advanced Plus (cursos de 110 h. reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 12/12/2023 al 14/04/2024

  - Preparació examen Cambridge English First (FCE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 12/12/2023 al 17/03/2024

  - Preparació examen Cambridge English Advanced (CAE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 12/12/2023 al 17/03/2024

  - Gamificació aplicada a l’educació (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 12/12/2023 al 18/02/2024

  - Diversitat a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 12/12/2023 al 18/02/2024

  - Educació emocional a l’aula (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 12/12/2023 al 18/02/2024

  - Aprenentatge Basat en Projectes (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil de Mètodes) del 12/12/2023 al 18/02/2024

  - Flipped Classroom (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 12/12/2023 al 18/02/2024

  - Educació afectiva i sexual a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 12/12/2023 al 18/02/2024

  - Coordinador de benestar i delegat de protecció a centres educatius (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 12/12/2023 al 18/02/2024

  Denunciem l'immobilisme de les patronals i anem a la vaga el proper dia 15 de novembre.

  per Secretaria de Comunicació -

  Davant la convocatòria de vaga al sector d’Educació Infantil el 15 de novembre, la USOC denuncia l’immobilisme de les patronals i s’uneix a aquesta convocatòria.

  A la Federació d’Ensenyament de la USOC hem valorat com a insuficient la darrera proposta patronal efectuada a la Mesa de Negociació del dia 2 de novembre, que fa encara més complicada la ja difícil negociació del conveni col·lectiu dels centres d’Educació Infantil.

  La reunió havia despertat força expectació i tots els sindicats esperàvem que la patronal millorés les seves propostes a la Mesa de Negociació. No obstant això, la decepció pel que va presentar va ser important. Pel que fa als salaris, els increments segueixen estant lluny encara de les necessitats de les treballadores del sector, tant per a les dels centres de gestió indirecta com per a la dels centres privats (gestió directa). A més, ens sembla inacceptable que la proposta patronal en matèria salarial no prevegi el caràcter retroactiu de les pujades, fent recaure sobre les treballadores les conseqüències negatives del bloqueig de la negociació amb una congelació salarial per al 2023.

  Per a la USOC, el més preocupant de la proposta patronal són les modificacions que es volen introduir a l’articulat del Conveni i que suposen una greu pèrdua de drets per a les treballadores del sector, com és el cas de la reducció de les beques de gratuïtat als fills de les treballadores al 50% o la introducció de nous supòsits a l’actual clàusula de despenjament. En particular, ens sembla especialment greu el plantejament patronal sobre el complement d’Incapacitat Temporal que deteriora encara més les condicions laborals precàries que pateix el sector.

  Per tots aquests motius, des de la USOC, com a sindicat majoritari del sector a Catalunya, que mai no ens hem desvinculat de les mobilitzacions (les vam iniciar ja el mes de març d’enguany), veient que el resultat de les darreres negociacions ha estat frustrant i incert, hem decidit anar a la convocatòria de vaga el proper dia 15 de novembre i fem una crida també a intensificar el diàleg entre els sindicats, per tal d'aconseguir més unitat sindical, tant en la negociació del conveni com en els plantejaments del calendari de mobilitzacions que vam iniciar de manera conjunta, unitat que, sens dubte, contribuirà a aconseguir millors acords en benefici dels interessos de les treballadores.

  La USOC continuarà treballant perquè la negociació del conveni permeti millorar les condicions laborals als centres infantils privats i de gestió indirecta. Tot i que considerem els termes de la proposta patronal molt preocupants, estem intensificant els contactes i converses amb totes les parts per trobar una sortida a les dificultats que actualment presenta la negociació i desitgem que la propera reunió del dia 24 introdueixi un veritable canvi de guió que acosti les diferents posicions i faciliti assolir acords.

  Temes anteriors...