Notícies

Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents. Octubre

per Secretaria de Comunicació -

Cursos on line per al mes d’octubre:

La Federació d’Ensenyament de la USO us ofereix realitzar cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents amb descomptes per als nostres afiliats.

En les respectives fitxes dels cursos apareixen els preus i els descomptes als afiliats a FEUSOC i links que us portaran a més informació sobre els continguts dels cursos i la seva metodologia. Es pot sol·licitar informació al telèfon: 931597294 o al link: https://mylearning.es/learningcloud/feusoc/

Les inscripcions es realitzen a: https://mylearning.es/feusoc/insc/

Recordeu que tots els cursos començaran el 5 d’octubre i la data límit d'inscripció finalitzarà 24 hores abans.

- Iniciació a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i acredita el perfil lingüístic) del 05/10/2021 al 05/12/2021

- Aprofundiment a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i acredita el perfil lingüístic) del 05/10/2021 al 05/12/2021

- Anglès: Nivells A1 Elementary, A1 Elementary Plus, A2 Pre-Intermediate, A2 Pre-Intermediate Plus, B1 Intermediate, B1 Intermediate Plus, B1+ Upper-Intermediate, B1+ Upper-Intermediate Plus, B2 Advanced,  B2 Advanced Plus,  C1 Upper-Advanced i C1 Upper-Advanced Plus (cursos de 110 h. reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 05/10/2021 al 06/02/2022

- Preparació examen Cambridge English First (FCE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 05/10/2021 al 23/01/2022

- Preparació examen Cambridge English Advanced (CAE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 05/10/2021 al 23/01/2022

- Competència digital docent: Comunicació en xarxa i gestió de recursos digitals (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i acredita el perfil de Competència digital) del 05/10/2021 al 05/12/2021

- Competència digital docent: Disseny d’activitats en entorns digitals (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i acredita el perfil de Competència digital) del 05/10/2021 al 05/12/2021

- Gamificació aplicada a l’educació (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 05/10/2021 al 05/12/2021

- Diversitat a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 05/10/2021 al 05/12/2021

- Educació emocional a l’aula (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 05/10/2021 al 05/12/2021

- Aprenentatge Basat en Projectes (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil de Mètodes) del 05/10/2021 al 05/12/2021

- Flipped Classroom (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 05/10/2021 al 05/12/2021

- Educació afectiva i sexual a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 05/10/2021 al 05/12/2021

Escola Sanfeliu

per Secretaria de Comunicació -

Defensem l'escola Sanfeliu 

Divendres, 16 de juliol, acompanyem la comunitat educativa de l'escola Sanfeliu de l'Hospitalet de Llobregat, a les 10:00 hores, a la concentració davant el Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226 de Barcelona) per defensar el manteniment dels concerts de totes les aules i, per tant, els llocs de treball.

- Pel manteniment de l'escola Sanfeliu.

- No al tancament d'aules.

- Sí a la reducció de ràtios.

- Menys lleis i més sentí somú.

- 60 Anys al servei del barri.

- Un barri en creixement no pot perdre serveis.

TOTS SOM ESCOLA SANFELIU !!!

LLEURE EDUCATIU: PER UN IV CONVENI DIGNE

per Secretaria de Comunicació -

LLEURE EDUCATIU

PER UN IV CONVENI DIGNE !!!

El passat dia 8 de juliol es va reunir la mesa negociadora del IV conveni col·lectiu del Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya, després de molts mesos de no fer-ho, tot i haver-ho demanat i després que els sindicats intentéssim la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya –TLC- per al desbloqueig de la negociació. Del resultat de la mediació al TLC en surt aquesta reunió que ara us expliquem.

Les patronals van afirmar que en cap moment havien tingut una voluntat de demorar la negociació, van justificar errors en la comunicació entre les dues parts. No van aportar a la reunió cap proposta de negociació escrita per a reprendre-la, encara que sí que van exposar que ens la farien arribar als sindicats abans de quinze dies. Tot i així van desgranar quines en serien les línies generals:

-      Conveni de curta durada: Per als anys 2021 i 2022. A més, caldrà afegir-hi tot el període d’ultractivitat (2018, 2019 i 2020).

-      Deixar la negociació salarial per al darrer trimestre d’aquest any i que sigui aplicable a partir de setembre de 2022.

-      Canvis en la classificació d’algunes categories professionals.

-      Regulació de l’absentisme i modificacions en la Incapacitat Transitòria (IT).

La part patronal va justificar la seva proposta per la pandèmia i els efectes que està tenint i encara té en el sector, donada l’excepcionalitat de la situació.

La resposta dels sindicats va ser no acceptar, tot i no tenir-la per escrit, les línies generals que planteja la patronal, per considerar-les lesives contra els interessos de les persones treballadores. De forma especial la revisió econòmica (que no van concretar), però que la volen lligar a la pèrdua de condicions com la rebaixa del complement per Incapacitat Temporal.

Des de la USOC considerem la proposta absolutament inacceptable en el seu conjunt, però de forma més radical en la revisió salarial. Des de l’any 2018, quan va començar la negociació del IV Conveni, només ha estat possible negociar la revisió salarial del 2019 (1+0,5 % gener-juny i setembre-desembre). Pretenen congelar el salari dels anys 2020, 2021 i 2022 fins l’agost. A més, han de compensar la congelació del 2018.

Una proposta com aquesta en el context actual significa un bloqueig de la negociació per la via dels fets.

És un engany a les persones treballadores d’un sector molt precari i feminitzat.

Situació a l'escola pública

per Secretaria de Comunicació -

Un cop acabat el curs  2020/21, des de la Federació d'Ensenyament de la USOC, volem donar a conèixer la realitat de l'escola pública a Catalunya. Realitat contrastada amb les visites realitzades als centres educatius, preguntes fetes directament al professorat durant tot aquest curs i reunions amb la resta de sindicats. Volem denunciar:

  • La situació del personal interí en frau de llei. Tema per tots conegut i amb moltes mobilitzacions fetes a tot l'Estat. Exigim una solució el més aviat possible.
  • Que les direccions dels centres educatius públics tenen més càrrega de treball i més burocràcia cada curs.  Més  feina i responsabilitat i tot pel mateix salari. Moltes tasques pròpies dels serveis territorials s'estan transferint als directors/es. Això, ni és just ni lògic.
  • El poc valor que es dóna a les tutoritzacions que han de fer el professorat als estudiants de màsters de secundària, als interins novells, als funcionaris en pràctiques, a les pràctiques dels estudiants que cursen el grau d'infantil i/o primària…. Totes aquestes tutoritzacions comporten un treball extra pels docent i pel qual no reben cap compensació econòmica ni tant sols en reducció d'hores lectives. Ho considerem un autèntic abús als docents que han fet un esforç molt gran patint les retallades des de 2010 i posteriors retallades del 2012 - ja caducades però encara vigents- i durant aquest últim curs i part de l'anterior amb la pandèmia.
  • Que l'administració encara no ha fet el pagament del 45% de la paga extra de 2014 (Acord de Govern). Ja han passat 7 anys... i aquest pagament (quan es faci efectiu) vindrà sense interessos de demora, com ja va passar en les del 2012 i 2013. Catalunya és l'única comunitat autònoma que té pendent aquest pagament!. Ho considerem un menyspreu als treballadors del servei públic d'educació. Per altra banda, a hores d'ara, encara no s'ha aplicat l'augment del 0,9 % del sou d'aquest 2021 aprovat pels pressupostos generals de l'Estat. Valorem aquest com una misèria d'augment si el comparem amb l'augment d'altres anys i si el contraposem amb la càrrega de treball que sempre augmenta.
  • Que fa set anys que van caducar les retallades aplicades al nostre sector educatiu, però la gran majoria són encara vigents:  Volem el retorn a les 18 h lectives a secundària i 23 h lectives a infantil i primària, la reducció de ràtios, la reducció de 2h lectives als majors de 55 anys, el retorn del primer sexenni (Estadi) als 6 anys…etc . La pròpia LEC diu que cal invertir el 6% del PIB en educació i  Catalunya  només inverteix un 2,4 %. Així no fem país. L'educació i la sanitat són claus en un país desenvolupat. Cal més inversió urgentment.
  • Que en la confecció de plantilles per al curs 2021/22, la direcció general està augmentant les ràtios dels alumnes a l'aula tot i que continuarem en estat de pandèmia, està reduint professorat de reforç covid als centres i ha fet una nova catalogació dels centres amb complexitat que facilita la pèrdua de professorat i altres recursos humans i econòmics. Clarament es veu que cada pas que es dóna és per estalviar inversió i despeses en educació.
  • Que hi ha una gran confusió en l'aplicació de la nova llei d'educació, especialment a la FP.  Volem una Formació professional pública i de qualitat
  • Que no s'està tenint en compte la necessitat d'un increment del personal de suport educatiu (TEI, SIEI, TIS...) per atendre la diversitat i  garantir el compliment de la llei d'inclusió. Volem l'augment a les plantilles dels centres d'aquest personal tant necessari i la consolidació dels seus llocs de treball.

DES DE LA FEUSOC DIEM AL NOU CONSELLER I A LES SEVES DIRECCIONS GENERALS QUE AIXÍ NO !

Sr. CONSELLER, AQUEST NO ES EL CAMÍ PER A UNA CATALUNYA GRAN I FERMA.

DEMANEM EL 6% D´INVERSIÓ EN EDUCACIÓ I POSAR FI A LES RETALLADES AQUEST MATEIX JULIOL.

FEM EDUCACIÓ, FEM PAÍS !

Temes anteriors...