Notícies

Exigim un nou acord de plantilles per al sector concertat.

per Secretaria de Comunicació -

El passat mes de juliol, després de setmanes sense donar una resposta definitiva a la pròrroga o no de les plantilles covid-19, el Departament d’Educació va comunicar als centres concertats que les dotacions de plantilla no podrien continuar durant el curs 2022-23.

Va ser una mala notícia per als docents afectats per la pèrdua del llocs de treball (més de vuit-cents). També és una pèrdua per al sector, ja que les dotacions covid han estat l’únic increment de plantilla notable dels darrers anys.

Des de la Federació d’Ensenyament de la USOC vàrem traslladar al Departament la nostra indignació per aquesta mesura, que considerem injusta amb el sector. Entenem que es podien haver mantingut les plantilles covid als centres concertats, a compte de tot el que des de les administracions se li deu als treballadors de la concertada, per aplicació de la disposició transitòria segona de la LEC (homologació de condicions retributives i laborals) i per les dotacions de plantilla resultant de l’estudi del cost de la plaça escolar, derivada a la vegada del Pacte contra la segregació escolar de Catalunya.

Sobre la LEC, només dir que no hi ha hagut cap Govern de la Generalitat que hagi tingut la voluntat política d’avançar cap a aquesta homologació, des de l’aprovació d’aquesta llei tan important per a l’educació catalana, l’any 2009; llevat de la dotació del complement de tutoria l’any 2020.

L’equiparació de la jornada lectiva del professorat de la concertada amb la pública hauria de ser una realitat des de l’any 2017.

En relació a la dotació resultant de l’informe del cost de la plaça escolar a Catalunya, caldria incrementar les plantilles de professorat amb 1.800 dotacions, afegides a les plantilles actuals. Si s’haguessin mantingut les dotacions covid, hauríem començat a avançar en la línia adequada, però no ho han fet, i l’aplicació de la retallada de la plantilla igual que a la pública genera més injustícia, comparativament.

Com us dèiem, ens hem adreçat al Departament denunciant l’incompliment de la LEC, una vegada més. Tot té un límit. La determinació de la USOC és iniciar un procés negociador amb l’Administració de la Generalitat amb la finalitat de poder acordar un calendari de desplegament de les plantilles al sector concertat, amb participació de totes les parts.

És una necessitat del sector i és de justícia.

DENUNCIEM L’INCOMPLIMENT DE LA LEC

Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents. Octubre

per Secretaria de Comunicació -

Cursos on line per al mes d'octubre:

La Federació d’Ensenyament de la USO us ofereix realitzar cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents amb descomptes per als nostres afiliats.

En les respectives fitxes dels cursos apareixen els preus i els descomptes als afiliats a FEUSOC i links que us portaran a més informació sobre els continguts dels cursos i la seva metodologia. Es pot sol·licitar informació al telèfon: 931597294 o al link: https://mylearning.es/feusoc/info

Les inscripcions es realitzen a: https://mylearning.es/feusoc/insc/

Recordeu que tots els cursos començaran el 4 d’octubre i la data límit d'inscripció finalitzarà 24 hores abans.

- Iniciació a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 04/10/2022 al 04/12/2022

- Aprofundiment a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 04/10/2022 al 04/12/2022

- Anglès: Nivells A1 Elementary, A1 Elementary Plus, A2 Pre-Intermediate, A2 Pre-Intermediate Plus, B1 Intermediate, B1 Intermediate Plus, B1+ Upper-Intermediate, B1+ Upper-Intermediate Plus, B2 Advanced,  B2 Advanced Plus,  C1 Upper-Advanced i C1 Upper-Advanced Plus (cursos de 110 h. reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 04/10/2022 al 05/02/2023

- Preparació examen Cambridge English First (FCE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 04/10/2022 al 22/01/2023

- Preparació examen Cambridge English Advanced (CAE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 04/10/2022 al 22/01/2023

- Gamificació aplicada a l’educació (curs de 45 h. Pendent de reconeixement pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 04/10/2022 al 04/12/2022

- Diversitat a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 04/10/2022 al 04/12/2022

- Educació emocional a l’aula (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 04/10/2022 al 04/12/2022

- Aprenentatge Basat en Projectes (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil de Mètodes) del 04/10/2022 al 04/12/2022

- Flipped Classroom (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 04/10/2022 al 04/12/2022

- Educació afectiva i sexual a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 04/10/2022 al 04/12/2022

Temes anteriors...