Notícies

Reunió de la FEUSOC amb diferents comitès d´empresa d´Universitats privades.

per Secretaria de Comunicació -

Reunió de la FEUSOC amb representants sindicals de diferents comitès d'empresa d'Universitats privades.

El passat dia 15 de novembre, una delegació de la Federació d’Ensenyament de la USOC es va reunir amb membres del comitè d’empresa de diferents universitats privades, per abordar qüestions relacionades amb el XIII Conveni de Centres d’Educació Universitària i Investigació.

En concret, van assistir-hi representants de la UIC, ​​Salle Bonanova, IESE, EUSS Universitat Salesiana, Abat Oliba i URL (rectorat).

La reunió va tenir lloc al centre cívic La Sedeta de Barcelona i van conduir-la el Secretari General de la FEUSO, Antonio Amate i el Secretari General de FEUSOC, Pere Forga.

També va estar present de forma telemàtica en Carlos Quirós, Secretari estatal d'Acció Professional i Jurídica, que porta directament les negociacions d'aquest Conveni.

Al començament de la reunió, es va lliurar als assistents la documentació següent:

 • Conveni del sector.
 • Proposta patronal per a la negociación del IX Conveni Col·lectiu.
 • El Real Decreto 640/2021.
 • L'anàlisi realitzat per l'Observatori del Sistema Universitari relacionat amb el grau de compliment dels requisits actuals i els nous requisits previstos per a les universitats.

Es va fer una explicació breu de per què la FEUSO no va signar el Conveni vigent, destacant la pèrdua de complements d'antiguitat i, entre d’altres qüestions, la desregulació de la jornada. També es va constatar que es tracta d'un sector força desregulat i que la situació dels treballadors i treballadores de cada universitat és molt diferent de la resta. Es va facilitar als assistents les propostes que han presentat les patronals per a la negociació del nou conveni col·lectiu.

Els representants del PAS també van reclamar atenció per al seu col·lectiu i es va apuntar la possibilitat de fer noves propostes referents als sous, jornada i categories.

La reunió va finalitzar amb l'objectiu de crear i mantenir grups de treball per continuar analitzant la marxa de les negociacions del nou conveni.

Assemblees amb els representants dels treballadors.

per Secretaria de Comunicació -

Ens adrecem a vosaltres per agrair-vos la vostra participació i propostes en les assemblees del divendres 21 d’octubre, davant la situació actual en la que es troba la negociació de les taules salarials dels nostres companys del personal d’Administració i Serveis i docents de nivells no concertats.

Us fem arribar les conclusions de les assemblees i la valoració que en fem de la reunió de la mesa negociadora celebrada el mateix dia 21.

 • L’increment salarial per al Personal d’Administració i Serveis i docents de nivells no concertats ha de ser com a mínim el mateix que el del personal docent de nivells concertats.
 • Tenir molt present l’evolució de l’IPC que va acabar l’any 2021 en un 6%.
 • Recordar que el Personal d’Administració i Serveis i els docents de les llars integrades perceben els salaris més baixos del conveni.
 • Tenir en compte que les plantilles de PAS a càrrec directament de les escoles són molt reduïdes. Majoritàriament els serveis de menjador i neteja estan externalitzats.

La reunió de la mesa negociadora s’inicià amb els següents punts de l’ordre del dia:

 • Negociació de les taules salarials 2022 del personal docent de nivells no concertats i   personal d’Administració i Serveis.
 • Adaptació del conveni a la reforma laboral.
 • Activitat laboral mes de juliol.

En referència al primer punt, les patronals van ratificar-se en la mateixa posició que varen expressar el mes de juliol; per aquest any 2022 no superar el 2% d’augment donada la situació general en la que es troben les escoles.

Després d’un recés, la FEUSOC junt amb la resta de sindicats, hem demanat d’estudiar totes les fórmules possibles per arribar al 3,5% d’augment entenent que tots els mals no poden recaure sempre sobre els mateixos col·lectius de treballadors que a més son els que tenen els salaris més baixos.

Referent al segon punt, hem acordat debatre-ho a la propera reunió del dia 11 de novembre. I sobre el tercer punt, introduït per la patronal, els sindicats hem manifestat que no toca entrar-hi.

Valorem aquesta reunió, com un nou punt de partida per trobar fórmules que permetin arribar a un acord, per això caldrà que en els centres seguiu informant i recolzant el col·lectiu.

De les diferents propostes que s’han recollit a les assemblees, us animem a una primera que consistiria en adreçar un escrit a les titularitats dels vostres centres sol·licitant que acceptin d’aplicar el mateix augment salarial que rebran els docents de nivells concertats aquest any; un augment salarial mínim d’un 3,5% per al 2022. (Us facilitarem una proposta de model d’escrit que podeu fer servir i cartells reivindicatius per penjar a les sales de professors i en els llocs destinats a les comunicacions laborals).

Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents. Novembre

per Secretaria de Comunicació -

     Cursos on line per al mes de novembre:

La Federació d’Ensenyament de la USO us ofereix realitzar cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents amb descomptes per als nostres afiliats.

En les respectives fitxes dels cursos apareixen els preus i els descomptes als afiliats a FEUSOC i links que us portaran a més informació sobre els continguts dels cursos i la seva metodologia. Es pot sol·licitar informació al telèfon: 931597294 o al link: https://mylearning.es/feusoc/info

Les inscripcions es realitzen a: https://mylearning.es/feusoc/insc/

Recordeu que tots els cursos començaran el 29 de novembre i la data límit d'inscripció finalitzarà 24 hores abans.

- Iniciació a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 29/11/2022 al 19/02/2023

- Aprofundiment a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 29/11/2022 al 19/02/2023

- Anglès: Nivells A1 Elementary, A1 Elementary Plus, A2 Pre-Intermediate, A2 Pre-Intermediate Plus, B1 Intermediate, B1 Intermediate Plus, B1+ Upper-Intermediate, B1+ Upper-Intermediate Plus, B2 Advanced,  B2 Advanced Plus,  C1 Upper-Advanced i C1 Upper-Advanced Plus (cursos de 110 h. reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 29/11/2022 al 02/04/2023

- Preparació examen Cambridge English First (FCE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 29/11/2022 al 19/03/2023

- Preparació examen Cambridge English Advanced (CAE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 29/11/2022 al 19/03/2023

- Gamificació aplicada a l’educació (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 29/11/2022 al 19/02/2023

- Diversitat a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 29/11/2022 al 19/02/2023

- Educació emocional a l’aula (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 29/11/2022 al 19/02/2023

- Aprenentatge Basat en Projectes (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil de Mètodes) del 29/11/2022 al 19/02/2023

- Flipped Classroom (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 29/11/2022 al 19/02/2023

- Educació afectiva i sexual a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 29/11/2022 al 19/02/2023

Reunió de la mesa negociadora del conveni d'Educació Infantil

per Secretaria de Comunicació -

La USOC, juntament amb la resta dels sindicats amb legitimació per estar a la Mesa Negociadora del nou Conveni d´Educació Infantil, hem mantingut el dia 17 d´octubre una nova reunió amb els representants del banc patronal per intercanviar propostes.

Per part sindical, hem unit en un sol document totes les propostes, de cara a més operativitat a l'hora de dur a terme la negociació. En aquesta reunió, hem exposat part d'aquest document, que hem traslladat a la patronal.

Des del banc empresarial, han aprofitat la reunió per fer un esbós de les seves principals propostes de cara al nou conveni que, tan aviat com ens les traslladin en un document us les farem arribar. No obstant això, ja en podem avançar algunes, molt restrictives amb els drets de les treballadores, com: l'augment de jornada de la mestra, la reducció del complement per incapacitat temporal, la supressió de les places de gratuïtat per una reducció en el cost de la plaça, el trasllat de cada dia de vacances per sobre del mes a permís retribuït, disminució dels dies d'acumulació de lactància de 20 a 14 dies, supressió de qualsevol vincle entre revisions salarials i IPC i algunes altres “perles” que ja us traslladarem un cop ens facin arribar el document que recull totes les propostes empresarials.

Per part de la USOC entenem aquesta proposta patronal com una crida al bloqueig de la negociació, ja que suposa una reculada tant en matèria social com econòmica.

Considerem, i així ho hem exposat ja a l'anterior reunió, que les treballadores dels centres d'Educació Infantil van fer un gran esforç després de la pandèmia, que ara, un cop superada, han de veure recompensat.

És el moment de consolidar els drets ja reconeguts, sigui a través del propi Conveni, de la legislació vigent i de les mateixes sentències que el Tribunal Suprem ha dictat en temes com el gaudiment dels permisos.

A més, en matèria salarial, ja és hora que les treballadores tinguin unes pujades d'acord amb l'increment del cost de la vida, encara més si tenim en compte que els seus salaris són dins de la franja més baixa de l'ensenyament. No és de rebut que contínuament estiguem ressaltant la important i imprescindible tasca que exerceixen aquestes treballadores dins del sistema educatiu, però a l'hora d'acordar les seves retribucions les empreses se n'oblidin.

Des de la Federació d’Ensenyament de la USOC confiem que aquesta proposta patronal obeeixi més a una tàctica negociadora que a una intenció real i que en properes reunions recondueixi els seus plantejaments cap a posicions més moderades que obeeixin a la realitat del sector i tinguin com a protagonista les treballadores, sense les quals, no seria mai viable un Centre d’Assistència i Educació Infantil.

Temes anteriors...