Notícies

Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents. Maig

per Secretaria de Comunicació -

Cursos on line per al mes de maig:

La Federació d’Ensenyament de la USO us ofereix realitzar cursos de metodologies didàctiques i competències docents amb descomptes per als nostres afiliats.

En les respectives fitxes dels cursos apareixen els preus i els descomptes als afiliats a FEUSOC i links que us portaran a més informació sobre els continguts dels cursos i la seva metodologia. Es pot sol·licitar informació al telèfon: 931597294 o al link: https://mylearning.es/feusoc/info

Les inscripcions es realitzen a: https://mylearning.es/feusoc/insc/

Recordeu que tots els cursos començaran el 3 de maig i la data límit d'inscripció finalitzarà 24 hores abans.

- Iniciació a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 03/05/2023 al 02/07/2023

- Aprofundiment a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 03/05/2023 al 02/07/2023

- Preparació examen Cambridge English First (FCE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 03/05/2023 al 30/07/2023

- Preparació examen Cambridge English Advanced (CAE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 03/05/2023 al 30/07/2023

- Gamificació aplicada a l’educació (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 03/05/2023 al 02/07/2023

- Diversitat a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 03/05/2023 al 02/07/2023

- Educació emocional a l’aula (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 03/05/2023 al 02/07/2023

- Aprenentatge Basat en Projectes (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil de Mètodes) del 03/05/2023 al 02/07/2023

- Flipped Classroom (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 03/05/2023 al 02/07/2023

- Educació afectiva i sexual a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 03/05/2023 al 02/07/2023

- Coordinador de benestar i delegat de protecció a centres educatius (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 03/05/2023 al 02/07/2023

Eleccions sindicals 14M

per Secretaria de Comunicació -

COMUNICAT DE LA USOC

RESULTATS DE LES ELECCIONS SINDICALS DEL PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI.

Després d'una intensa jornada electoral i dels quatre anys de treball continuat en defensa dels vostres drets, ara toca fer un anàlisi dels resultats electorals.

La USOC, sense els mitjans humans, econòmics i de comunicació que disposen la resta de sindicats, ha fet una tasca de proximitat, al costat de la gent, que ens ha permès augmentar significativament la representació als diferents territoris on ha presentat candidatura.

El resultat final de 6 delegats (duplicant sobradament el nombre de vots de les últimes eleccions) ens permet estar moderadament satisfets ja que ens permetrà continuar el servei als treballadors i treballadores dels centres educatius, la lluita per la millora de l'educació pública a Catalunya i la reversió definitiva de les retallades.

Queda clar que els sindicats que han obtingut més representació i un lloc a la mesa de negociació han d'assumir la seva responsabilitat i aconseguir millores pel col·lectiu. Nosaltres ho reclamarem dia a dia. La USOC seguirà oberta a les negociacions i a treballar en benefici de tothom a les Juntes de personal territorial on tindrem representació.

Per la nostra part, volem agrair el seu compromís a les persones que han dipositat la seva confiança en la USOC i els assegurem que tant ahir, com avui, com demà, seguirem al seu costat, resolent els seus problemes i lluitant pels seus drets.

Nous permisos retribuïts

per Secretaria de Comunicació -

Nous permisos retribuïts que recull la Llei de Salut Sexual i Reproductiva

En els tipus de permisos que assenyalem a continuació, el subsidi es percebrà des del primer dia en què es causi la baixa. Això constitueix la diferència més rellevant respecte altres incapacitats temporals, on la retribució comença a partir del quart dia (cal consultar el conveni de cada sector).

Permís per regles incapacitants

Per accedir al permís ha d’haver-hi, en primer lloc, un diagnòstic de patologia prèvia que causi aquesta dismenorrea. La llei és clara en això:

“Ha d’existir una situació d’incapacitat derivada d’una dismenorrea generada per una patologia diagnosticada prèviament: malaltia pèlvica (…)”.

Especialment en el cas del permís menstrual, es tracta d’una mesura per pal·liar la discriminació entre treballadores i treballadors. Els homes no pateixen aquest tipus de patologies i són molts els casos en què les seves companyes de treball perceben un salari mensual menor per estar en situació d’incapacitat temporal diversos dies per aquestes regles incapacitants. I perceben menys salari perquè les incapacitats temporals generals es cobren a partir del quart dia (a no ser que el conveni digui una altra cosa), que és pràcticament quan ja tenen l’alta mèdica perquè ha desaparegut la simptomatologia.

Permís remunerat a partir de la setmana 39 d’embaràs

D’altra banda, les dones que estiguin gestant podran acollir-se a una baixa laboral a partir de la setmana 39 d’embaràs, que no es descomptarà del permís per naixement. A hores d’ara les dones poden gaudir de fins a quatre setmanes de baixa abans de la data del part, però es descompten de les 16 del permís establert per llei.

Des de la Federació d’Ensenyament de la USOC considerem que aquest permís s'havia d'haver avançat fins a la setmana 37, ja que una de cada tres dones ha donat a llum abans de la setmana 39, de manera que una part de les dones embarassades no es podran beneficiar d’aquest dret.

A la FEUSOC celebrem aquestes mesures i permisos retribuïts recollits a la nova Llei de Salut Sexual, ja que suposen un important avenç per a les dones i per a la societat. Tot i això, reivindiquem que s’han d’aprovar com més aviat millor altres mesures com la reducció de l'IVA dels productes menstruals.

Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents. Març

per Secretaria de Comunicació -

Cursos on line per al mes de març:

La Federació d’Ensenyament de la USO us ofereix realitzar cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents amb descomptes per als nostres afiliats.

En les respectives fitxes dels cursos apareixen els preus i els descomptes als afiliats a FEUSOC i links que us portaran a més informació sobre els continguts dels cursos i la seva metodologia. Es pot sol·licitar informació al telèfon: 931597294 o al link: https://mylearning.es/feusoc/info

Les inscripcions es realitzen a: https://mylearning.es/feusoc/insc/

Recordeu que tots els cursos començaran el 7 de març i la data límit d'inscripció finalitzarà 24 hores abans.

- Iniciació a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 07/03/2023 al 14/05/2023

- Aprofundiment a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 07/03/2023 al 14/05/2023

- Anglès: Nivells A1 Elementary, A1 Elementary Plus, A2 Pre-Intermediate, A2 Pre-Intermediate Plus, B1 Intermediate, B1 Intermediate Plus, B1+ Upper-Intermediate, B1+ Upper-Intermediate Plus, B2 Advanced,  B2 Advanced Plus,  C1 Upper-Advanced i C1 Upper-Advanced Plus (cursos de 110 h. reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 07/03/2023 al 09/07/2023

- Preparació examen Cambridge English First (FCE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 07/03/2023 al 11/06/2023

- Preparació examen Cambridge English Advanced (CAE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 07/03/2023 al 11/06/2023

- Gamificació aplicada a l’educació (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 07/03/2023 al 14/05/2023

- Diversitat a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 07/03/2023 al 14/05/2023

- Educació emocional a l’aula (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 07/03/2023 al 14/05/2023

- Aprenentatge Basat en Projectes (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil de Mètodes) del 07/03/2023 al 14/05/2023

- Flipped Classroom (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 07/03/2023 al 14/05/2023

- Educació afectiva i sexual a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 07/03/2023 al 14/05/2023

- Coordinador de benestar i delegat de protecció a centres educatius (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 07/03/2023 al 14/05/2023

Temes anteriors...