Notícies

Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents. Octubre

per Secretaria de Comunicació -

Cursos on line per al mes d'octubre:

La Federació d’Ensenyament de la USO us ofereix realitzar cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents amb descomptes per als nostres afiliats.

En les respectives fitxes dels cursos apareixen els preus i els descomptes als afiliats a FEUSOC i links que us portaran a més informació sobre els continguts dels cursos i la seva metodologia. Es pot sol·licitar informació al telèfon: 931597294 o al link: https://mylearning.es/feusoc/info

Les inscripcions es realitzen a: https://mylearning.es/feusoc/insc/

Recordeu que tots els cursos començaran el 4 d’octubre i la data límit d'inscripció finalitzarà 24 hores abans.

- Iniciació a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 04/10/2022 al 04/12/2022

- Aprofundiment a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 04/10/2022 al 04/12/2022

- Anglès: Nivells A1 Elementary, A1 Elementary Plus, A2 Pre-Intermediate, A2 Pre-Intermediate Plus, B1 Intermediate, B1 Intermediate Plus, B1+ Upper-Intermediate, B1+ Upper-Intermediate Plus, B2 Advanced,  B2 Advanced Plus,  C1 Upper-Advanced i C1 Upper-Advanced Plus (cursos de 110 h. reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 04/10/2022 al 05/02/2023

- Preparació examen Cambridge English First (FCE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 04/10/2022 al 22/01/2023

- Preparació examen Cambridge English Advanced (CAE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 04/10/2022 al 22/01/2023

- Gamificació aplicada a l’educació (curs de 45 h. Pendent de reconeixement pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 04/10/2022 al 04/12/2022

- Diversitat a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 04/10/2022 al 04/12/2022

- Educació emocional a l’aula (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 04/10/2022 al 04/12/2022

- Aprenentatge Basat en Projectes (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil de Mètodes) del 04/10/2022 al 04/12/2022

- Flipped Classroom (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 04/10/2022 al 04/12/2022

- Educació afectiva i sexual a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 04/10/2022 al 04/12/2022

Uns contra els altres, no!

per Secretaria de Comunicació -

La defensa del sector públic no pot fonamentar-se en detriment del sector concertat!

El proper dia 14 de maig, hi ha convocada una manifestació del sector públic educatiu, a Barcelona, com a reforç de les jornades de vaga que hem fet recentment, tant a l’escola pública (5 dies) com a la concertada (2 dies). Entre els convocants hi ha alguns sindicats de treballadors, sindicats d’estudiants i confederacions d’associacions de famílies.

Des de final de març hem estat treballant en la convocatòria d’aquesta manifestació, que finalment no pot ser unitària, perquè s’ha imposat un element central en la reivindicació, que no és altra que la supressió dels concerts educatius. Aquesta mesura no havia estat mai sobre la taula de la plataforma sindical unitària i incorporar-la per part de l’AAFAC, ha trencat, per a aquesta mobilització, la unitat sindical.

La Llei d’Educació de Catalunya conforma un sistema educatiu de titularitat diversa, amb teòrica igualtat de drets i deures per als centres i llurs treballadors. Queda molt camí per recórrer encara, per aconseguir una igualtat de condicions de treball que hauria de ser una realitat consolidada, donat que els diferents governs de la Generalitat no l’han portat a la pràctica, perquè no ho han considerat una prioritat, des de la promulgació de la LEC, l’any 2009.

Des de la USOC entenem que la reivindicació laboral no s’ha de plantejar en perjudici d’uns vers els altres treballadors i treballadores que realitzen la seva feina en centres concertats. Per defensar un col·lectiu no és de rebut confrontar-lo amb un altre.

Sabeu que la Federació d’Ensenyament de la USOC és ferma defensora de la complementarietat de les xarxes educatives (pública i concertada) i que tots junts formem part del Servei d’Educació de Catalunya.

És per aquest motiu que la USOC, sindicat majoritari del sector educatiu concertat,

NO DONA SUPORT

a aquesta manifestació, on es demanarà explícitament la limitació i supressió del concerts, en perjudici de tot el personal treballador de les escoles concertades, docents i personal d’administració i serveis.

Temes anteriors...