Notícies

ES TROBA EN PERILL L’ESCOLA CONCERTADA?

ES TROBA EN PERILL L’ESCOLA CONCERTADA?

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Darrerament, hem hagut d’expressar en diverses ocasions la nostra preocupació sobre el qüestionament del nostre model educatiu, emanat de la normativa bàsica de l’Estat i recollit a la Llei d’Educació de Catalunya. De forma inusualment freqüent i des de fa més d’un any, al Parlament de Catalunya, consistoris municipals, Consells Escolars d’àmbit territorial... s’han pres decisions o aprovat mocions que tenen el denominador de posar en dubte el servei educatiu que realitzen les escoles concertades, posar limitacions al dret d’elecció de les famílies i intentar reorientar la preinscripció cap a una part dels centres del Servei d’Educació de Catalunya.

Més recentment, el passat dia 23 de gener, en una reunió a sindicatura de greuges amb representants de la Comunitat Educativa i amb presència del propi Síndic i de la Consellera d’Ensenyament, s’han fet manifestacions clares en el sentit que les escoles concertades són generadores d’exclusió social de l’alumnat amb NEE. Així, sense entrar en cap més altra consideració ni en l’arrel del problema, que és, essencialment, de caràcter econòmic: el diferent finançament dels centres del servei d’educació.

Sobre la taula hi havia unes propostes del Síndic per “lluitar contra la segregació social de l’alumnat que genera el procés de preinscripció escolar”. Propostes que en el seu conjunt signifiquen una limitació notable del dret d’elecció de centre que assisteix a les famílies i la manifesta voluntat que l’administració educativa esdevingui un organisme distribuïdor i assignador de les places escolars, com a mínim de l’alumnat amb NEE. La Federació d’Ensenyament de la USOC va manifestar clarament quin era el problema real: l'important dèficit en el finançament de les escoles concertades que implica que les famílies hagin d’aportar, de forma voluntària, entre el quaranta i el cinquanta per cent del pressupost de funcionament. Paradoxalment, són justament aquestes aportacions les que justifiquen alguns com a acusació de manca d’equitat i de segregació social. Una idea repetida fins la sacietat, fonamentada en mitges veritats o directament sobre falsedats és transmesa per organitzacions socials, sindicals alguns partits polítics i mitjans de comunicació de forma planificada i continuada. Ja l’any 2006 el Pacte Nacional per l’Educació reconeixia l’infrafinançament i va establir algun mecanisme de millora, justament lligat a l’alumnat amb NEE, però no va tenir la suficient continuïtat.

Si entrem en una anàlisi més profunda, podem deduir que els veritables elements segregadors en la preinscripció escolar són la divisió urbanística de pobles i ciutats i les zones de matriculació, que prioritzen essencialment el criteri de la proximitat sobre qualsevol altre. Sobre això no hi vol entrar en debat ningú i menys l'Administració.

Com a organització sindical majoritària als centres concertats de Catalunya i amb representació també a l’escola pública hem defensant la pluralitat de models educatius reunits en un únic servei d'educació, com estableix la LEC, i basat en el dret d'elecció de les famílies.

La situació actual per la que travessa el model d’escoles concertades és molt complexa i ha quedat ben evidenciada en el debat de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017, on per obtenir el suport al projecte i la llei que l’acompanya, s’ha hagut d’incorporar mesures que poden constituir un perill per a la pròpia supervivència d’alguns centres concertats. A més, el proper procés de preinscripció serà una altra prova de foc, sobre el que caldrà estar molt atents a les mocions municipals, a les actuacions de les oficines de matriculació i comissions de garanties d’admissió.

Ens pertoca a tots i cadascun aportar el nostre gra de sorra i estar disposats a la defensa del model de servei d’educació emanat de la LEC. La llibertat d'ensenyament i el dret d’elecció de les famílies són els fonaments de la pròpia existència del model actual. I està essent qüestionat!