Notícies

Uns pressupostos insuficients.

Uns pressupostos insuficients.

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Els pressupostos del Govern tiraran endavant amb el suport simbòlic, però suficient de la CUP.

Després d’un llarg “estira i arronsa”, la partida del pressupost destinada a ensenyament ha estat decisiva, així com les reivindicacions que s’han fet per al sector.

Llargues i feixugues han estat les converses, mentre que els sindicats convocaven, com a mesura de pressió, una vaga a l’ensenyament públic per al dia 9 de febrer, acompanyada de diverses mobilitzacions.

Partíem d’un pressupost on la quantitat destinada a l’ensenyament no universitari s’incrementava en 338 milions d’euros, quantitat del tot insuficient per revertir les retallades patides des de l’any 2010 a l’ensenyament, tant pels treballadors de l’escola pública com els de l’escola concertada. Era evident que amb això no hi havia prou, calia posar més diners damunt la taula.

Els sindicats convocants volien revertir la situació a la pública, però i a la concertada?, és que els docents de la concertada no han patit les retallades? La USOC ho va manifestar des del primer moment, totalment d’acord a que els docents de l’escola pública tornessin a l’horari lectiu anterior (23 hores a primària i 18 a secundària), en comptes de les 25 i 20 que estan fent a l’actualitat. Igualment defensem que es substitueixi tot el personal des del primer dia de baixa i des de l’1 de setembre, reduir dues hores lectives als majors de 55 anys, que els mestres substituts cobressin el mes de juliol. I per a la concertada, què?

L’Administració entén que dels punts anteriors no hi ha res a revertir en els centres concertats, que no han patit aquestes retallades. Que les condicions s’han mantinguts perquè es treballa 25 hores lectives a infantil i primària, i 23 o 24 (segons siguin tutors o no tutors) a secundària. No hi ha hagut mai reducció de dues hores lectives als majors de 55 anys, ni la jubilació als 60, etc.

La Llei d’educació de Catalunya (aprovada el 2009 amb un ampli consens) ja recollia que en 8 anys, és a dir, aquest 2017, els docents de la pública i concertada havien d’estar equiparats. Tot i haver-ho exigit a l’Administració, sembla que els acords estan per a no complir-los.

I què ha passat a nivell salarial?

A l’any 2010 una retallada per als docents de pública i concertada al voltant del 5% del salari brut anual, i les corresponents retallades de les pagues extres dels anys 2012 (ja amb un calendari de retorn que esperem que es compleixi), 2013 i 2014.

Amb aquest panorama i una situació política bastant encallada, hem arribat als darrers dies, on s’havia de prendre la decisió de tirar endavant els pressupostos i el procés, o fer una aturada en el camí i convocar eleccions.

En el darrer moment, el Govern ha dedicat una nova partida de 140 milions d’euros que es destinaran a revertir retallades del sector públic i alguns mitjans de comunicació comenten sobre una nova partida de 54,6 milions d’euros que aniria dedicada a l’escola concertada. Una nova partida pressupostària per a la concertada? Doncs no, en realitat, una vegada més, cap nova partida per a la concertada.

D’aquesta manera, els sindicats presents a la mesa de la funció pública van decidir desconvocar la vaga del 9 de febrer i aquest cap de setmana, la CUP donar suport als pressupostos.

Si bé, des de la Federació d’Ensenyament de la USOC, valorem de forma molt positiva la intenció d’aquests pressupostos, que serveixen per a pal·liar en alguna mesura la situació dels docents de l’ensenyament públic; considerem que són del tot insuficients, ja que no permeten revertir les retallades econòmiques del professorat en general, ni permeten apropar la situació laboral dels treballadors de la concertada al companys de la pública. Al contrari, es genera més distància. Després de més d’un any de reunions amb el Departament, treballant el desenvolupament de la LEC al professorat del sector concertat, constatem que no hi ha la voluntat política de portar-ho a terme, ans al contrari. Temen la contestació de qualsevol moviment que signifiqui incrementar la inversió a la concertada, encara que sigui en compliment d’una llei.

És important destacar que des de determinats sectors polítics s’està fent un atac continuat a l’escola concertada, demanant el tancament d’aules, amb la implicació que això suposa de pèrdua de llocs de treball dels professionals docents i no docents, i el Govern ho accepta. S’està posant sota sospita el model i les seves bases: la llibertat de l’ensenyament i el dret d’elecció per part de les famílies.

No cal tancar cap unitat a l’escola pública, però tampoc de la concertada. Si volem un millor futur per als nostres fills, ara és el moment de baixar les ràtios d’alumnes i afavorir unes millors condicions per a encarar els reptes que presenta avui l’educació del nostre país.

Aviat començarà el període de preinscripcions, però recordem que fins al setembre no comença el curs i per tant no es pot pretendre escurçar el període provisional amb la intenció de resoldre sobre els concerts educatius.

Recordem que per tal d’omplir les escoles no tot s’hi val i que pública i concertada han de treballar juntes com a integrants del Servei d’Educació de Catalunya. Manca una visió global d’aquest servei.

Perquè ens juguem molt... des de la USOC diem sí a l’escola pública i també diem sí a l’escola concertada.

Perquè la USOC creu en la llibertat i en la igualtat de condicions laborals dels professionals dels centres públics i concertats.