Notícies

Consideracions a la declaració de la renda 2016

Consideracions a la declaració de la renda 2016

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Elements que s'han de tenir en compte a l'hora de fer la declaració de la renda, ja bé sigui perquè és on més errors es cometen o que poden patir alguna variació aquest any.

Pla Pive: S'ha de declarar com un ingrés (el 2016 no estava inclòs i s’havia de fer una declaració complementària, s'està pendent si aquest any s'ha regularitzat).

Deduccions per habitatge: S'ha de prestar especial atenció a com es realitza, un exemple clar és "el que els progenitors divorciats puguin deduir-se la hipoteca on viuen els seus fills si és anterior al 2013".

Deduccions per lloguer: Només els inquilins que tinguin el contracte signat abans del 2015 podran seguir mantenint la deducció, havent de tenir aquests una renda inferior a 24.107,2 € per poder dur a terme la deducció.

Limitació deducció per plans de pensions: El límit màxim per a la deducció ha passat de 10.000 a 8.000 €.

Deduccions per donatius: Es pot desgravar el 50% dels 150 primers euros donats a una ONG o fundació i el 27,5% de la resta. Aquesta última deducció s'incrementarà fins al 32.5% si l'aportació a l'ONG no ha disminuït.

 

Dates claus de la campanya:

6 d'abril: Inici campanya: Presentació d'esborranys i declaracions per internet.

4 de maig: Inici del servei de concertació amb cita prèvia a les oficines de l'Agència tributària.

10 de maig: Ja es poden presentar declaracions per vies diferents a internet.

25 de juny: Finalització del termini de presentació de declaracions per ingressar amb domiciliació bancària del primer termini d'ingrés.

29 de juny: Finalitza el servei de concertació cita prèvia.

30 de juny: Fi de la campanya i del termini per a presentar declaracions a ingressar sense domiciliació, a retornar i amb resultat zero.

Recordeu desgravar-vos la quota anual del sindicat.

Aquesta nota és només orientativa, no pretén ser una guia per a la realització de la declaració de la renda. S'aconsella acudir a les oficines tributàries, o a alguna persona especialitzada a l'hora de fer la declaració de la renda, en el cas de dubtes o desconeixement del funcionament de la mateixa.