Notícies

Preinscripció 2016-17. No tot s'hi val

Preinscripció 2016-17. No tot s'hi val

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Com cada any, quan s’acosta la preinscripció escolar són dies de molta feina per a tots els centres: des de les jornades de portes obertes, fins al fet explícit de recollir i gestionar les sol·licituds, passant per les entrevistes amb noves famílies.

En els darrers anys, a més, s’hi barreja que la baixada demogràfica fa que l’oferta educativa superi la demanda en alguns nivells educatius i s’entra en una gran competència entre centres docents per arribar a cobrir les vacants. Per al curs 2016-17 es preinscriu per primer cop l’alumnat nascut l’any 2013 i s’ha constatat que en algunes poblacions poden haver-hi dificultats greus per mantenir el mateix nombre d’aules.

A tot això, el Departament d’Ensenyament ja ha fet pública una previsió d’aules de P3 que podria tancar i d’algunes poblacions afectades, provocant una reacció airada que ha reobert amb tota cruesa el sempre etern debat pública-concertada que a Catalunya havia quedat tancat des de l’aprovació de la LEC, l’any 2009, establint un servei d’educació de diversa titularitat i format per centres públics i concertats.

En aquest context, la politització estava assegurada i algunes associacions de docents, sindicats i moviments socials s’han organitzat en la campanya “NO TANCAR AULES DE P3 A L’ESCOLA PÚBLICA”, que no vol dir res més que si se n’han de tancar es faci a la concertada. Tanmateix, hi ha hagut ajuntaments que han aprovat mocions de suport a l’ensenyament públic, adduint arguments falsos de manca de coresponsabilitat de les escoles concertades en les retallades dels últims anys fetes a Catalunya. La tensió es fa palesa i es palpa una voluntat clara d’influir en la decisió final de les famílies, en detriment de les escoles concertades.

En aquests moments de tensió, d’una gran competitivitat, creiem que NO TOT S’HI VAL i és per això que la Federació d’Ensenyament de la USOC vol fer arribar a la seva afiliació i representació en el sector de l’ensenyament el seu punt de vista per aclarir el que creiem que és important:

- Des de sempre, però especialment des de l’aprovació de la LEC, es reconeix a les escoles concertades de Catalunya tanta vocació de servei a la societat com les escoles públiques, atenent a tot tipus d’alumnat i amb tot tipus de necessitats. La pròpia zonificació escolar provoca que tinguin preferència de plaça l’alumnat de la zona on està ubicada l’escola, ja sigui pública o concertada.

- Les escoles concertades no són escoles privilegiades, al contrari, tenen dotacions de plantilla insuficient, finançament menor i accés a serveis educatius més restringit.

- Segons l’ordenament jurídic vigent, els pares i mares tenen dret a elegir el model educatiu, la formació religiosa i moral que considerin més adequat per als seus fills. Tanmateix, l’Estat té l’obligació de finançar els centres en els nivells considerats obligatoris. A Catalunya, centres públics i concertats conformen un servei amb igualtat teòrica de drets i obligacions.

- En aquest context de decreixement demogràfic considerem molt convenient que no es retalli més el pressupost educatiu i que no es tanquin aules de P3 a cap escola de Catalunya. Estem convençuts que aquesta mesura milloraria la qualitat educativa i preservaria els llocs de treball.

 Que no et confonguin ni t’enganyin, tens drets. Tria l’escola que vulguis per als teus fills i filles.