Notícies

Col·lapse administratiu al Departament i als SSTT

 
Imatge Secretaria de Comunicació
Col·lapse administratiu al Departament i als SSTT
per Secretaria de Comunicació - dijous, 15 d’octubre 2020, 10:39
 

Col·lapse administratiu al Departament i SSTT

La majoria de tràmits administratius s'estan retardant en excés. Es donen cites prèvies amb més de 20 dies d'espera. Alguns terminis s'esgoten. La presentació de documents als SSTT sembla impossible. No es respon al telèfon ni als mails...

L'administració dels SSTT i del Departament està col·lapsada.

FEUSOC exigeix que s'obrin els SSTT, es contracti més personal si cal, però que el personal docent i el personal PAS puguin resoldre les seves consultes i situacions personals amb normalitat i dins dels terminis que la mateixa administració imposa.