Notícies

Reivindiquem el permís per conciliació

Reivindiquem el permís per conciliació

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Els treballadors de la concertada reclamem poder gaudir “també” del permís retribuït per conciliació, en cas d’aïllament de menors de 12 anys per COVID-19

Aquest mes d’octubre, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha estipulat que els treballadors de la Generalitat que no puguin teletreballar tindran un permís retribuït per cuidar els menors de 12 anys que han de fer aïllament per haver estat en contacte estret d'un positiu en Covid-19. El Govern ha pres aquesta mesura mentre l'Estat no reconegui una baixa laboral per als pares dels infants que s'han d'aïllar però no estan contagiats, de la mateixa manera que sí que es reconeix per als casos confirmats. Preferentment, s'intentaran mesures de flexibilitat horària i de torns, però si tot i així no resulta possible l'adequada atenció de l'infant a càrrec, s'autoritzarà el permís per conciliació retribuït.

De la mateixa manera, la Direcció General de professorat i personal de centres públics ha emès aquest comunicat:

Personal que presta serveis als centres educatius que té al seu càrrec menors de 12 anys que han de fer aïllament tot i no haver estat contagiats amb COVID-19.

El personal que presti serveis als centres educatius que es trobi en aquesta situació, ha de prestar serveis en règim de teletreball les cinc jornades diàries setmanals amb l’aplicació de qualsevol sistema de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials. En aquest supòsit s’inclou el temps que transcorre des del tancament del centre educatiu o llar d’infants, inclòs el tancament de grups-classe fins que es completa el període de quarantena. La situació d’aïllament preventiu del menor s’ha d’acreditar mitjançant un comunicat del centre educatiu/llar d’infants, o bé amb una declaració responsable de la persona interessada i en qualsevol cas pot ser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció de Serveis.

Si no és possible prestar serveis aplicant les mesures establertes al paràgraf anterior, s’autoritzarà un permís per conciliació. Aquest permís es concedirà prèvia declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha cap persona que pugui fer-se càrrec dels fills o filles. A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar el volant de convivència i un comunicat del centre educatiu/llar d’infants on està escolaritzat el fill/filla, o bé amb una declaració responsable de la persona interessada i en qualsevol cas pot ser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció de Serveis.

Aquest permís retribuït es pot concedir igualment durant una part de la jornada de treball sempre que s’acrediti que no pot atendre’s adequadament el menor a càrrec.

Aquest permís és vigent fins al moment en què es completa el període de quarantena del fill/filla del docent, moment a partir del qual el docent s’ha d’incorporar immediatament al seu lloc de treball.

 

Des de la Federació d’Ensenyament de la USOC defensem les mateixes condicions de treball per a tots els professionals del servei públic educatiu de Catalunya. No podem  admetre, i més en aquests moments d’alarma sanitària, que s’estableixin diferències en les condicions de treball i sobretot en relació a la prevenció de la salut, entre els professionals dels centres educatius finançats amb fons públics, siguin centres públics o centres concertats.

                             PROU DISCRIMINACIÓ ! MATEIXES CONDICIONS JA !