Notícies

PROJECTE ESTAFOR

PROJECTE ESTAFOR

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

PROJECTE ESTAFOR

GABINET D’AJUDA EN RISCOS PSICOSOCIALS PER ALS DOCENTS

Durant els darrers anys, la Federació d’Ensenyament de la USOC hem posat a l’abast dels docents de moltes escoles de Catalunya material, eines i documentació específica de formació per a la millora de les habilitats i recursos del professorat davant els riscos psicosocials, especialment davant l’estrès. L’experiència, que ha estat molt positiva, ha sigut possible gràcies a la difusió del Projecte ESTAFOR.

Què és el Projecte ESTAFOR?

El projecte ESTAFOR és un model de formació basat en accions de millora i desenvolupament dels recursos i habilitats d’afrontament personal davant dels riscos psicosocials. Concretament:

- És un model formatiu d'intervenció davant els riscos psicosocials en l'àmbit educatiu.

- És un model d'estratègies formatives d'afrontament de l'estrès per a docents.

- Suport pedagògic per a l'autoformació i la formació en habilitats d'afrontament de l'estrès per a docents.

- Oferim manuals d'autoformació i formació, model i protocol de suport e-coaching.

Quins són els objectius del Projecte ESTAFOR?

- Sensibilitat per millorar la qualitat de vida laboral dels docents.

- Interès per saber quin és l'estat general del sector pel que fa a l'estrès, al bournaut, l'ansietat,...

- Necessitat de donar eines als treballadors per poder treballar de forma saludable.

- Donar la possibilitat als docents d'autoformar-se en la prevenció de la gestió de l'estrès.

- Aplicar la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, sobretot pel que fa als riscos psicosocials.

- Afavorir el bon clima a les escoles.

Ampliar els cursos de formació contínua, tenint en compte que el model d'autoformació ESTAFOR és compatible i complementari al model de formació presencial que es pugui fer a les escoles referent a la formació en matèria de prevenció riscos laborals (cursos de tècniques de relaxació, gestió de l'estrès, mediació, gestió de conflictes, primers auxilis).

En què consisteix el projecte ESTAFOR?

El projecte està dividit en tres parts:

1. Una sessió formativa presencial, amb l’assitència de tot els claustre de professors i també poden afegir-s’hi la resta de treballadors del centre, d’una durada aproximada de dues hores. En aquesta sessió, s’explica el projecte en sí, una part de legislació referida la prevenció de riscos psicosocials i una part central on s’explica què és l’estrès, quines són les causes que el provoquen, les conseqüències que té sobre la salut i es donen mesures preventives per evitar-lo o minimitzar-lo. També es fan algunes activitats relacionades amb l’estrès. la jornada de formació, pot estar inclosa dins el vostre pla de formació en matèria de prevenció de riscos psicosocials. La realització de la jornada, la justifiquem amb un certificat acreditatiu. Recordem que la sessió és gratuïta.

2. Activitats de formació individual: A partir d’un test, s’analitzen les diverses competències personals (assertivitat, gestió del temps, comunicació oral, relaxació, control emocional, control cognitiu, agressivitat,….) que, si no estan ben treballades, poden ser causa d’estrès. Les guies ofereixen:

  • Formació pràctica i interactiva. Incorporen activitats que permeten identificar les situacions reals personals i professionals problemàtiques i exercicis per anar aplicant a aquestes situacions comportaments preventius  i estratègies d'afrontament de manera gradual.
  • Elements situacionals que faciliten l'adquisició i desenvolupament de competències, prevenció personal dels riscos psicosocials i la promoció de la qualitat de vida personal.
  • Possibilitat d’aplicar i adaptar l'eina en l'entorn laboral personal.

3. En cas de necessitar ajuda externa, la Federació d’Ensenyament de la USOC ha creat el Projecte “Acció i Prevenció”. Un projecte de Servei i Ajuda al Docent per prevenir i satisfer el benestar emocional i psicològic.

Oferim un GABINET D’AJUDA EN RISCOS PSICOSOCIALS per als docents.

Aquest Gabinet ve a completar l'acció formativa i preventiva de l'estrès que estem realitzant en els centres, amb l'objectiu d'oferir als docents una eina perquè aprenguin a detectar i gestionar aquelles competències personals que els ajudaran a prevenir o minimitzar els efectes que produeix l'estrès sobre la seva salut.

Mitjançant protocols d'actuació i orientació totalment personalitzats i adequats a les seves necessitats cada docent podrà conèixer i detectar quines competències personals ha de treballar per aconseguir l'objectiu final que no és altre que la millora de la seva salut i benestar tant personal com laboral.

A través de diversos programes d'intervenció, la Federació d'Ensenyament crea un servei d'ajuda al personal docent per prevenir els riscos que més poden influir en la seva salut emocional. La FEUSOC es converteix així en el sindicat pioner a comptar amb una Plataforma que es posarà al servei de totes les persones AFILIADES on disposaran de:

  • Plataforma E-Learning (Formació bonificada per als centres) *: tots els cursos es regeixen per la metodologia "Practical Casi" i on cada acció formativa està basada en una història real en què molts docents es veuran identificats. Es completa amb activitats interactives i proposta de solucions, per prevenir els riscos psicosocials.
  • Gabinet d'Ajuda i Intervenció.
  • Classes Magistrals en què es tractaran temes d'actualitat i interès.
  • Secció per compartir les bones pràctiques i casos d'èxits.
  • Fòrums de debat oberts als participants.
  • Secció de consells de Salut i Benestar: nutrició, esport, etc.

Tot això és possible gràcies a l’acord de col·laboració firmat entre FEUSO i A&A, que és qui ha desenvolupat el projecte “Acció i Prevenció d’ajuda al docent”.

La FEUSOC es converteix així en el sindicat pioner a comptar amb una Plataforma que es posarà al servei de totes les persones AFILIADES.

I com fem arribar el Projecte ESTAFOR a les escoles?

Com ja és sabut, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, de 8 de desembre,  diu que: "L'acció preventiva a l'empresa es planificarà a partir d'una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors tenint en compte les característiques del lloc de treball i dels treballadors que hagin de exercir-lo”. Aquesta avaluació inicial de riscos, inclou, lògicament, els riscos psicosocials. És, doncs, a partir d’aquesta avaluació, inclosa dins el Pla d’Acció Preventiva del Centre, que s’identificaran els riscos causants de l’estrès en els docents. Per tal d’evitar o minimitzar aquests riscos, les empreses han de posar a disposició dels treballadors totes les eines necessàries, entre elles les formatives. El  projecte ESTAFOR és una d’aquestes eines formatives que, des de la Federació d’Ensenyament, oferim a tots els centres docents de Catalunya.

Us convidem doncs, a participar-hi, perquè:

UNA BONA SALUT DELS TREBALLADORS = UNA BONA SALUT DE L'EMPRESA.

Si voleu que el vostre centre hi participi,

poseu-vos en contacte amb l’Imma Badia

ibadia@usoc.cat