Notícies

Desconnexió digital. Temps per respirar

Desconnexió digital. Temps per respirar

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Un 60,3% dels espanyols reconeix atendre trucades de treball en dies lliures, mentre que un 51,5% afirma consultar el correu electrònic d'empresa quan està de vacances. Diferents estudis recullen que el 36,2% dels treballadors espanyols no desconnecta de la feina prou quan està de vacances o en els seus dies lliures.

Les relacions laborals han canviat bastant per aplicacions com WhatsApp, Slack, Telegram, etc., que, en algunes ocasions, lluny de facilitar les accions pròpies d'una activitat, serveixen per mantenir constantment connectats als treballadors, que porten aplicacions d'aquests serveis instal·lades al seu telèfon mòbil.

Les xarxes socials, els dispositius mòbils i internet no només han provocat que haguem bolcat gran part del nostre oci i relacions socials a la xarxa. La transformació digital també ha repercutit en com treballem, difuminant en molts casos, els límits entre vida laboral i personal.

Grups de WhatsApp de la feina, o correus arribant als nostres mòbils en qualsevol moment, estan incrementant el nivell d'estrès dels treballadors al llarg de tot el món. Un recent estudi assenyala fins i tot que el fet d'estar disponibles en tot moment pot provocar problemes de salut i derivar en esgotament i ansietat.

Els docents, igual que la resta de treballadors, necessiten temps per al seu oci i vida personal. La proliferació de les noves tecnologies ha multiplicat l'atenció a les famílies i a l'alumnat sense horari de cap tipus, estant disponibles les 24 hores del dia. A una jornada lectiva de per sí ja bastant carregada, cal sumar moltes altres activitats complementàries que es realitzen en els centres i que exigeixen la implicació i participació del professorat. I per si no fos poc, últimament cal sumar l'activitat de les xarxes socials, app, correus electrònics, etc., que multipliquen fins a l'infinit el seu treball pro-fessional.

La nova Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades, que va entrar en vigor el passat mes de desembre, ha aixecat molta polèmica perquè permet, per exemple, la propaganda electoral a través del mòbil. Però, encara que això ens sembli dolent, no tot el que diu la Llei ho és, ja que aquesta ha d'impedir que el teu cap et molesti per WhatsApp fora l'horari laboral.

Ara la llei empara al treballador que no vulgui respondre missatges fora de la seva jornada, fins al punt que, si el seu superior li exigís respondre, podria denunciar i guanyar amb relativa facilitat.

L'article 88.1 de l'esmentada Llei ho deixa ben clar:

"Els treballadors i els empleats públics tindran dret a la desconnexió digital per tal de garantir, fora del temps de treball legal o convencionalment establert, el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar".

A més, el punt 3 del mateix article diu:

“L'ocupador, prèvia audiència dels representants dels treballadors, ha d'elaborar una política interna adreçada als treballadors, inclosos els que ocupin llocs directius, on es definiran les modalitats d'exercici del dret a la desconnexió i les accions de formació i de sensibilització del personal sobre un ús raonable de les eines tecnològiques que eviti el risc de fatiga informamàtica".

Això darrer és d'especial rellevància, perquè les empreses estan ara obligades no tan sols a tenir un protocol de desconnexió digital, sinó a formar i sensibilitzar sobre aquest tema.

El problema amb aquesta legislació és que no evita que un ocupador escrigui demanant alguna cosa, però amb la llei a la mà, el treballador pot ignorar aquest missatge fins a la següent jornada.

Per tot això, la Federació d'Ensenyament de la USOC reivindica que es regularitzi la connexió digital del professorat perquè es respectin les seves hores de descans. Així doncs, la FEUSOC portarà a totes les negociacions col·lectives la desconnexió digital com una necessària reivindicació que garanteixi la salut laboral dels treballadors.