Notícies

Conveni d’Educació Infantil

Conveni d’Educació Infantil

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Reunió de la Mesa Negociadora del XIII Conveni d’Educació Infantil (12/03/2019)

La USO i la resta d’organitzacions sindicals hem mantingut una nova reunió de la Mesa Negociadora del XIII Conveni Col·lectiu de Centres d'Educació Infantil. D’aquesta reunió, hem de manifestar que des del banc patronal no només no han mostrat cap intenció d'apropar postures que facilitin arribar a un acord, sinó que han arribat a fer un intent d'endurir les seves condicions per assolir el mateix. Un pas enrere en les negociacions del conveni.

Així, en un primer moment han arribat a plantejar la modificació del complement per incapacitat temporal, òbviament, en detriment del treballador; a més, també han arribat a plantejar la desregulació  de la jornada i treure qualsevol referència setmanal, deixant tan sols un còmput anual.

Òbviament, des de la USO hem manifestat el nostre rebuig a aquesta regressió en les propostes patronals, entre altres coses perquè les considerem extemporànies, ja que en les últimes reunions de la Taula Negociadora ambdues parts vam arribar a un punt de trobada d'ajornar les nostres reivindicacions per a més endavant i intentar ara centrar els nostres esforços en arribar a un acord econòmic que es plasmi en les taules salarials.

En relació amb aquest últim, en matèria salarial, des del banc patronal han centrat la seva proposta en els centres de gestió directa, guardant silenci sobre la resta tot i haver-ho sol·licitat expressament.

Aquest primer aspecte ja fa incomprensible la postura patronal, perquè amb independència de les quantitats, des de la USO, i considerem que també des de la resta de les organitzacions sindicals, ens cal conèixer la totalitat de les propostes en matèria salarial, ja que el Conveni és d'aplicació a les escoles de gestió directa, indirecta i les conegudes com a obres socials o dependents de fundacions. Pel que qualsevol acord ha de passar per una proposta salarial global que posi en clar quines quantitats es van a retribuir a cada escola segons la seva titularitat.

Pel que fa a les escoles de gestió directa, per a les que sí que han fet una proposta, definitiva d'acord amb les pròpies paraules del banc patronal, contempla els següents aspectes:

1r.- Per als anys 2016-2018:

congelació salarial.

2º.- Per a l'any 2019:

a) Per a l'educador/a infantil: un increment del 5% en dos trams, el primer des del dia 1 del mes següent a la publicació del Conveni en el BOE i el segon, a partir de l'1 de setembre del mateix any, quedant per determinar el percentatge de pujada en cada tram. Aquests increments contemplen la congelació i absorció de tots els complements que estigués percebent el treballador.

b) Per al mestre i afins segons titulació (director, sotsdirector, director pedagògic, titulats superiors i mitjans): un increment del 2% en dos trams, el primer des del dia 1 del mes següent a la publicació del Conveni al BOE i el segon, a partir de l'1 de setembre del mateix any, quedant per determinar el percentatge de pujada en cada tram. Aquests increments contemplen la congelació i absorció de tots els complements que estigués percebent la treballadora.

c) Per a tots els treballadors que actualment quedarien amb un salari per sota del salari mínim interprofessional (SMI): un salari mensual de 900 € (SMI mensual per 14 pagues), igualment amb congelació i absorció de tots els complements.

3r.- Per a l'any 2020:

a) Per a l'educador/a infantil: un increment del 2% des de l'1 de setembre del mateix any.

b) Per al mestre i afins segons titulació: un increment del 2% des de l'1 de setembre del mateix any.

c) Per a tots els treballadors que en aquell moment estiguessin cobrant el SMI 2019: no han fet proposta.

d) Per a tots els casos anteriors, mantenen la congelació i absorció de tots els complements.

4t.- Per a l'any 2021:

a) Per a l'educador/a infantil: un increment de l'1% des de l'1 de setembre del mateix any, revisable a l'alça si l'IPC fos superior, en el cas s'aplicaria l'IPC.

b) Per al mestre i afins segons titulació: un increment de l'1% des de l'1 de setembre del mateix any, revisable a l'alça si l'IPC fos superior, en el cas s'aplicaria l'IPC.

c) Per a la resta dels treballadors per als que no han fet proposta per al 2020, òbviament tampoc l'han fet per a aquest any.

d) Per a tots els casos anteriors, mantenen la congelació i absorció de tots els complements.

Des de la USO hem mostrat el nostre frontal rebuig a aquesta proposta pels següents motius: en primer lloc, estem en contra de l'absorció i compensació de la resta de complements salarials, perquè això implica que per a la majoria dels treballadors/es no es produirà cap increment salarial, mantenint la congelació. Sense anar més lluny, amb aquesta proposta salarial patronal, qualsevol treballadora que actualment tingui una antiguitat de 9 anys o més, no veuria cap increment durant el present any i el proper. No cal dir que les treballadores que tinguin antiguitats encara superiors veurien congelats els seus salaris durant molts anys. A més, en aquest punt, considerem una injustícia social que un complement, com és el complement de perfeccionament professional, que està lligat a la realització d'una sèrie d'hores de formació a l'any, quedi en res en virtut de l'absorció.

En segon lloc, no acceptem aquesta proposta patronal perquè les quantitats proposades en el seu conjunt són ridícules. Som conscients que parlem d'un sector on les treballadores perceben els mateixos salaris des de l'any 2011 i ara, després de dos anys llargs de negociació, ens proposen per a l'educadora infantil un salari de 16 euros per sobre del SMI, igualant pràcticament amb els llocs de treball amb salaris més baixos del Conveni.

En tercer lloc, també estem en contra d'aquesta proposta perquè amb la mateixa deixen en res els acords autonòmics i/o d'empresa que es puguin haver aconseguit per millorar les retribucions establertes en el Conveni, ja que preveuen que la compensació i absorció operi sobre tots els conceptes que percebés la treballadora al marge del salari base. Això, al nostre parer, va en detriment no només de les condicions salarials dels afectats, sinó també de la negociació col·lectiva, a la que escanyen per dalt impedint arribar a acords de millora en àmbits inferiors.

D'altra banda, des de la USO no entenem que es guardi silenci respecte de la resta d'àmbits funcionals del Conveni, és a dir, els centres de gestió indirecta i els centres dependents de fundacions, així com també ens crida l'atenció que la proposta contempli els salaris per els anys 2019 a 2021, però per a les categories que quedarien per sota del SMI només contemplen el salari per al present 2019, deixant sense regular el que correspondria a 2020 i 2021, que molt probablement, experimenti increments respecte de l'actual.

Per tot això, ens hem retirat de la proposta que en l'última reunió vam proposar a la Mesa Negociadora, ja que aquesta proposta era a fi d’aconseguir un acord salarial que ara sembla molt llunyà, després del nou pas enrere de la patronal. No obstant això, confiem que des del banc patronal es repensin i tornin a una postura més conciliadora que permeti assolir l'acord que es plasmi en el pròxim XIII Conveni Col·lectiu.