Notícies

Somescola, democràtica, cohesionadora i catalana.

Somescola, democràtica, cohesionadora i catalana.

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Com a membre integrant de la Plataforma Somescola volem donar el nostre suport al manifest publicat avui, per la consolidació, protecció i millora del model educatiu català.

1. Somescola va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure i que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.

2. Les entitats que avui formem Somescola, representants de l’àmplia pluralitat d’actors i de sensibilitats del món educatiu, social i cultural de Catalunya, creiem necessari reforçar el treball conjunt per consolidar, protegir i millorar el model educatiu català, patrimoni de la nostra societat i garantia per al futur i la igualtat d’oportunitats dels infants i joves i de la cohesió social del país.

3. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.

Això mateix estableix el currículum vigent a Catalunya:
“La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; i posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica a la societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure”.

4. Les nostres escoles, avalades pel llegat de l'escola catalana de principis de segle XX, han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb uns sòlids principis de convivència. Els nostres infants i joves viuen en una societat culturalment diversa i han après vivencialment els principis de ciutadania, democràcia, llibertat i respecte. La llengua i la cultura de Catalunya han determinat el procés de desenvolupament d'aquestes capacitats, dins una escola catalana, amb valors democràtics i integradors, que els han permès poder exercir la ciutadania de ple dret.

5. Avui, aquests principis i característiques del model educatiu català, dins la seva diversitat, són compartits de forma amplíssima per la societat catalana, més enllà d’opcions polítiques de les famílies i del conjunt de ciutadans i de les diferents perspectives que la pluralitat d’actors del sistema educatiu tenen sobre com ha de ser la seva concreció.

6. Els principis del model educatiu català han estat compartits al llarg de la seva història per diferents expressions: les escoles i les colònies del Patronat Escolar de Barcelona, les Montessori i Escoles d’Estiu de la Mancomunitat, el moviment d’Escola Nova i els Institut-escola de la Generalitat republicana, els moviments de renovació pedagògica dels anys 60, les escoles d’iniciativa social i el CPEPC, les mobilitzacions per l’escolarització de tots els infants i pels drets laborals, el treball per l’escola inclusiva, el consens social i polític i de la comunitat educativa del model d’immersió lingüística, etc.

7. El context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir que el model educatiu català es consolidi i millori, per donar resposta als reptes i necessitats dels infants i de la societat. Un model educatiu compromès amb la democràcia, on la participació, el pensament crític, la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a la diferència i els valors de convivència són centrals en la vivència dels infants. I un model educatiu compromès amb la inclusió i la cohesió social, on tot infant hi ha de trobar oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la plena competència comunicativa en les llengües d’ús normal a la societat.

8. Els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als quals l’escola ha mantingut tothora la seva funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi econòmica. Les famílies i entitats reconeixem i agraïm públicament la seva tasca i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat.

9. L'escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran esforç en la darrera dècada per acollir, des d'una perspectiva inclusiva, a infants i joves vinguts de diferents cultures del món. Podem constatar que ha estat un factor important, per afavorir la cohesió social des d'una perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar essent un dels puntals del model educatiu català.

10. Els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística, volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat. Per això, les entitats que formem Somescola fem una crida a que el conjunt de la societat faci seu aquest patrimoni que és el model educatiu català, i que es comprometi a consolidar-lo, a protegir-lo i a contribuir a la seva millora.