Notícies

Comunicat de la FEUSOC

Comunicat de la FEUSOC

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

COMUNICAT DE LA FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE LA USOC SOBRE LA JORNADA DE VAGA GENERAL DEL 8 DE NOVEMBRE DE 2017

En relació a la convocatòria de vaga general per a la jornada de demà dia 8 de novembre, La Federació d’Ensenyament de la USOC vol fer avinent:

  • La vaga ha estat convocada per una organització sindical de representació molt minoritària en el conjunt del sindicalisme a Catalunya.
  • S’han afegit a la convocatòria altres organitzacions sindicals minoritàries, encara que representatives en alguns sectors laborals.
  • Els tres sindicats més representatius de Catalunya no secunden la convocatòria de vaga general. La USOC, tercer sindicat amb més representació de Catalunya, tampoc.
  • El plantejament de la vaga és essencialment polític i la legislació laboral sobre el dret de vaga no permet exercir-lo per motivacions polítiques.
  • La Taula per la Democràcia, plataforma que agrupa més de quaranta entitats i associacions, entre elles els sindicats, no es va pronunciar favorable a la convocatòria de la vaga.
  • La patronal Foment del Treball va presentar ahir escrit d’impugnació sobre la convocatòria de vaga general per considerar-la il·legal. Sol·licitava també al TSJC la suspensió de la convocatòria com a mesura cautelar.
  • Si finalment el TSJC es pronuncia sobre la suspensió de la convocatòria de vaga, els treballadors que s’absentin del seu lloc de treball podrien ser sancionats.
  • Les organitzacions de la Taula per la Democràcia acordaren fer una crida per a que els seus afiliats/associats, a títol personal i en ús de la seva llibertat individual, participin en les manifestacions programades per a les properes jornades.