Notícies

Cursos formació organitzats per la FEUSOC, convocatòria gener.

Cursos formació organitzats per la FEUSOC, convocatòria gener.

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

La Federació d’Ensenyament de la USOC ofereix als treballadors/ores del sector de l’ensenyament una sèrie d’accions formatives online, totalment gratuïtes per als nostres afiliats/des, que tenen la finalitat de contribuir al perfeccionament professional que, en definitiva, contribueix a una major estabilitat laboral.

Els cursos estan reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per aquells que formin part del professorat no universitari (ORDRE ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari. DOGC núm. 6205 de 03/09/2012) i començaran el dimecres, 17 de gener.

Els cursos són:

- Lectura i biblioteca escolar: Didàctica de la lectura (80 h.) Curs en CASTELLÀ

- Metodologies amb enfocament globalitzat: Creativitat del mestre a l'escola, com realitzar projectes creatius (60 h.) Curs en CASTELLÀ

 - Prevenció de riscos laborals en un centre (50 h.) Curs en CASTELLÀ

Té accés a aquests cursos, qualsevol treballador/a dels sectors que s’indiquen a continuació: 
-    Autoescoles
-    Centres d’assistència i educació infantil
-    Centres d’educació especial
-    Centres d’educació universitària i investigació
-    Centres d’ensenyament privat sostinguts total o parcialment amb fons públics
-    Centres d’ensenyament privat
-    Centres d’ensenyament públic
-    Col·legis majors universitaris
-    Empreses del sector del lleure educatiu i sociocultural

Recordem que aquests cursos són totalment gratuïts per als nostres afiliats/des
(el curs de Prevenció de riscos laborals en un centre també serà gratuït per als nostres delegats) i que es gestionaran les places per ordre d’arribada, comunicant al participant la seva matrícula definitiva per correu electrònic.

Per als treballadors/ores no afiliats/des a la FEUSOC que estiguin interessats en fer-los, els preus son els següents:
 

     - Curs de 50 hores: 100 €
     - Curs de 60 hores: 120 €
     - Curs de 80 hores: 160 € 


Un cop realitzada la inscripció se’ls enviarà per correu electrònic, la forma d’efectuar el pagament.

Recordem que aquests cursos no són bonificables per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).


Una vegada realitzada la inscripció en el curs, s’ha de enviar escanejada a l’atenció del Coordinador dels Cursos de Formació FEUSOC al correu electrònic: feusoc1@educavirtual.info, la següent documentació:

1.  Fitxa Inscripció cursos FEUSOC de l’alumne (s’adjunta)
2.  Fotocòpia dels 2 darrers rebuts bancaris de la quota d'afiliació (solament pels afiliats/des)

i si no has fet darrerament un curs amb nosaltres has d'enviar també:

3. 
Fotocòpia del DNI de l’alumne (2 cares)

4.  Fotocòpia de la capçalera de la nòmina de l’alumne
 
En principi, cada participant afiliat/da solament podrà realitzar un curs.

Els cursos es realitzaran si s’arriba a un mínim de 30 alumnes/curs. En el cas de no poder realitzar el curs al qual s’ha inscrit, es proposarà un altre curs al participant i si no és del seu grat, es retornaran els diners de la seva matrícula.