Notícies

ACORD SINDICATS - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

ACORD SINDICATS - FUNDACIÓ PERE TARRÉS

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

La USOC i la UGT arriben a un acord per al personal vetllador de la Fundació Pere Tarrés per aquest curs 2016-17 que minimitza les retallades que suposava la modificació de les hores de vetlladores que es dediquen a infants amb NEE, plantejada pel Departament d’Ensenyament.

Després de varies reunions, l’acord ha estat subscrit només per la USOC i la UGT i comprèn:

  1. Conversió de contractes d'Obra i Servei a Fix-Discontinu.
  2. Prioritat en ampliar hores a les persones afectades en els diferents serveis educatius de l’Entitat.
  3. Del Lot Maresme-Vallès procedents de Fundesplai mantenir el 100% del sou en cas de IT.
  4. En cas que s’hagués de procedir a algun acomiadament, l’Entitat pagaria 33 dies per any treballat amb un topall de 12 mensualitats en lloc dels 20 dies i 9 mensualitats que marca la llei.
  5. En la formació de lleure impartit per la Fundació Pere Tarrés, un 50% de descompte per aquelles persones que s’hagin de desplaçar en un radi de 30 km o 2 Zones del bitllet ATM per realitzar-lo.
  6. Oferiment de 40 hores de formació en cursos per millorar l’atenció a infants NEE amb un 25% presencial, on es pagaran els desplaçaments amb un topall de 20€.
  7. Per finalitzar, per vetllar que aquest acord es porti a terme correctament, es crea una comissió de seguiment, on us podreu adreçar si teniu algun dubte  o problema.

Gràcies als sindicats signants (UGT i USOC), els companys/es afectats per aquesta mesura, podran gaudir d’aquest acord ja que sinó s’hagués signat, l’empresa hauria aplicat la modificació substancial de les condicions de treball (Art.41) unilateralment, tal i com dicta la llei.