Notícies

Premi de fidelitat – Complement de tutoria – Retorn de les pagues

Premi de fidelitat – Complement de tutoria – Retorn de les pagues

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

La Federació d'Ensenyament de la USOC, de forma conjunta amb la resta de sindicats representatius del sector i les patronals vam demanar mantenir una reunió amb el Director General de Centres Concertats i Centres Privats, Sr. Miquel Garcia, per sol·licitar-li el compliment de la LEC, quant a equiparació de les condicions econòmiques i laborals dels docents dels centres concertats, així com la recuperació del premi de fidelitat i el retorn de les pagues extra dels anys 2012, 2013 i 2014.

En aquesta reunió, el Director General, no va entrar en cap moment a parlar de condicions econòmiques, acabant per suggerir que estava disposat a escoltar propostes consensuades entre sindicats i patronals sobre condicions laborals.

El dia 8 de juliol ens vam reunir sindicats i patronals per tal de valorar la reunió amb el Director General i debatre sobre la proposta a fer a l’Administració. Finalment, vam concloure prioritzar les propostes de recuperació de les condicions econòmiques en primer terme.