Notícies

FEUSO celebrarà el seu VII Congrés a Salamanca

FEUSO celebrarà el seu VII Congrés a Salamanca

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

La Federació d'Ensenyament de la USO celebrarà el seu VII Congrés Estatal del 14 al 15 de juny a Salamanca. El lema escollit és "Perquè tots eduquem. USO, el sindicat de tots". El Congrés és l'òrgan màxim de decisió de FEUSO, es reuneix de manera ordinària cada quatre anys i està format pels delegats elegits pels òrgans corresponents de les federacions autonòmiques, en el nombre que determini el Reglament intern que ja va ser aprovat pel Consell Federal el passat mes de desembre. Acudiran a Salamanca més de 100 delegats.

Durant les sessions del Congrés es debatrà sobre la política sindical i educativa de FEUSO, tenint en compte l'actual context polític d'eleccions, aliances, canvis, ajustaments i retallades. També ha d'aprovar el VII Congrés el Pla d'Acció per als pròxims anys, on es fixaran els objectius organitzatius i afiliatius de la FEUSO. És competència del Congrés definir l'estratègia sindical de la Federació, modificar els Estatuts i triar tant a la Comissió Federal de Garanties com a la nova Comissió Executiva Federal.

El VII Congrés de la FEUSO és, doncs, una excel·lent oportunitat per fer balanç del que s'ha fet fins ara i establir les pautes d'acció per als propers mesos i anys. El lema escollit "Perquè tots eduquem. USO, el sindicat de tots ", resumeix el contingut de la Resolució General presentada, en la qual es defineixen les estratègies sindicals de FEUSO per al conjunt dels treballadors de tots els sectors educatius.

FEUSO és el sindicat de tots: dels treballadors de l'ensenyament públic, de la concertada, de la privada, dels treballadors dels centres d’ensenyament no reglat, autoescoles, lleure educatiu, universitats, educació especial, llars d’infants, i de la resta de sectors educatius. Aquesta és la nostra principal senya d'identitat.

Perquè la societat sencera educa, tots eduquem, tots formem part d'una mateixa i àmplia comunitat educativa. Davant d'aquesta realitat plural, no tenen sentit els compartiments estanc ni els sindicats estanc. Per això, USO és el sindicat de tots, sense distincions.