Notícies

PROPOSICIONS DE LLEI PER MODIFICAR LA LEC

PROPOSICIONS DE LLEI PER MODIFICAR LA LEC

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Un atac a l’escola concertada

El passat dijous 21 d’abril, el Parlament de Catalunya va aprovar una proposició de llei, presentada pel grup socialista, amb la finalitat de retirar el concert educatiu, a partir del curs 2017-18, als centres d’educació diferenciada sostinguts amb fons públics. Vagi per endavant que va haver-hi forces polítiques que van expressar haver errat el sentit del seu vot, a l’hora d’emetre’l i tanmateix altres que van donar llibertat de vot als seus diputats i diputades. La veritat, de cara a l’opinió pública es va donar un espectacle poc edificant.

La LEC va ser aprovada l’any 2009 amb un ampli suport polític del Parlament, configurant un sistema educatiu de titularitat diversa (pública i privada concertada), amb igualtat de drets i obligacions que permet el respecte al dret de les famílies a l’elecció de centre i a la llibertat de creació de centres docents, ambdós reconeguts per l’ordenament jurídic actuals que també encarrega gratuïtat dels ensenyaments considerats obligatoris.

Majoritàriament, les escoles del servei d’educació de Catalunya són centres mixtes, és cert, però no hi ha en la LEC cap disposició o norma que impossibiliti l’entrada de centres d’educació diferenciada, i per tant, ser concertats per la Generalitat de Catalunya. Les escoles d’educació diferenciada són elegides anys rere any pels pares i mares, tot considerant que és el model educatiu per als seus fills. Ho fan amb total llibertat i a consciència amb els seus pensaments. Ningú no està obligat a anar-hi.

El dret d’elecció de les famílies no pot tenir més límit que una raonable disponibilitat de llocs escolars, perquè, de no ser així, entraríem en una discrecionalitat de l’Administració contrària als drets de les persones.

La proposició aprovada el dia 21 no és un atac exclusiu a l’escola diferenciada, és un atac a la lliure concurrència de models educatius que ofereix l’escola concertada. El que s’està limitant amb aquesta proposició és el dret d’elecció d’algunes famílies. Es comença eliminant el concert d’una petita part, per acabar amb la veritable intenció de liquidar la pròpia existència de l’escola concertada.

Hem de parar molta atenció amb les iniciatives polítiques que es plantegen en tots els àmbits. Hi ha corrents socials que no entenen la pluralitat que sempre hem defensat i estan disposades fermament a acabar amb el sistema de pluralitat educativa del que ens vam dotar a l’inici de la democràcia i anar cap a un estatalisme educatiu.

Perquè l’existència d’escoles públiques i concertades de diferents tipologies no és un problema, és una riquesa, i en cap moment, en una societat lliure i democràtica com la nostra, hem de permetre que ningú ens condicioni a tenir un únic tipus d’escola per als nostres fills.

Si un centre educatiu té suficient matrícula, caldrà considerar que ha estat triat com a centre de referència per moltes famílies, a les que devem respecte, com a societat plural i democràtica a la que pertanyem.

Per acabar, demanem als grups polítics que van participar i formar part del consens de la LEC que siguin coherents amb el model de convivència que van legislar i que tanta estabilitat ha aportat a l’educació de Catalunya.