Notícies

Per un finançament just

Per un finançament just

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

L’escola concertada necessita un finançament just

que garanteixi l’homologació laboral dels treballadors i la gratuïtat per a les famílies

Des de la Federació d'Ensenyament de la USOC lamentem que l'Ensenyament Concertat, que forma part del servei públic educatiu, al costat de l'ensenyament públic, torni a ser notícia pel recent informe publicat per ESADE, posant el focus d'interès en les quotes que paguen les famílies.

En el conjunt de l'informe es destaca un dels principals problemes del sector concertat i és que està dissenyat per les Administracions per al copagament de les famílies, perquè mai ha existit voluntat política en els diferents governs, tant de l’Estat, com de Catalunya, per dotar-lo amb els fons necessaris per garantir la gratuïtat obligatòria dels ensenyaments, ni tampoc s'ha apostat per la mateixa qualitat que a l'escola pública amb uns mòduls de concert que estan molt lluny de poder finançar l'homologació laboral amb un horari lectiu i complementari del professorat en les mateixes condicions que la pública.

Ens sembla temerari que l'informe parli de la il·legalitat del cobrament de quotes per part de les famílies, perquè la regulació del sector garanteix el control i la legalitat d'aquestes aportacions econòmiques, així com també l'accés als centres concertats en les mateixes condicions i amb els mateixos requisits que en els centres públics quan s'inicien els períodes de matriculació, tal com determinen les Administracions en els seus procediments d'admissió en centres sostinguts amb fons públics.

El cost teòric de la plaça escolar en el sector concertat hauria d'estendre's també al sector públic, perquè aquest anàlisi permetria no solament quantificar les diferències objectives del baix finançament de l’escola concertada, sinó també planificar a mitjà i llarg termini les estratègies per augmentar el pressupost educatiu fins a aconseguir la gratuïtat real.                                         

A la Federació d'Ensenyament de la USOC creiem en la complementarietat de les xarxes educatives i en que l'eix vertebrador del sistema han de ser els centres sostinguts amb fons públics, posant a l'abast de totes les famílies un ensenyament gratuït i de qualitat, respectant els seus criteris de preferència a l'hora de triar centre per als seus fills.