Notícies

Lluitem per una escola inclusiva, però no a qualsevol preu

Lluitem per una escola inclusiva, però no a qualsevol preu

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

La Federació d’Ensenyament de la USOC s’ha integrat dins el MICEC (Moviment per a la Inclusió de la Comunitat Educativa de Catalunya) i des d’aquesta plataforma exigim al Govern de la Generalitat el desplegament del Decret 150/2017 i el compliment de la LEC (Llei d’Educació de Catalunya), dotant les escoles amb un pressupost que garanteixi la bona atenció de l’alumnat dins un sistema inclusiu de qualitat, ja sigui per a centres ordinaris, com centres d’Educació Especial.

És del tot imprescindible destinar el 6% del PIB a l’educació, tal i com recull la LEC, i amb aquests diners poder dotar els centres de suficients professionals especialistes, així com de recursos i altres suports addicionals per tal de possibilitar a tot l’alumnat el seu progrés en totes les situacions d’aprenentatge.

Es fa necessari l’increment de plantilles als centres per poder baixar les ràtios i permetre també la docència compartida a l’aula.

Volem posar en valor la feina de tots els professionals dels centres d’Educació Especial, acompanyant en el seu desenvolupament a infants i joves en les seves necessitats. Uns professionals que tots sabem no sempre han tingut el reconeixement que es mereixen.

Des de la FEUSOC pensem que els centres d’EE han de ser un recurs del sistema educatiu per garantir la inclusió, realitzant, com ja fan, una gran tasca per a l’atenció que es dispensa a persones amb trastorns i discapacitats més greus.

També volem fer un esment a aquells professionals de l’escola ordinària que, amb pocs recursos, estan fent una atenció a la diversitat digna d’elogi.

Tenim clar que les escoles d’Educació Especial són imprescindibles i al mateix temps que cal dotar de recursos humans i materials a l’escola ordinària, per poder fer una atenció acurada a aquestes persones que es mereixen sentir-se valuoses, perquè ho són, dins la nostra societat. 

És per tot això que defensem que volem una escola inclusiva però no a qualsevol preu, sinó amb els recursos suficients per poder treballar amb dignitat.