Notícies

5 D'OCTUBRE. DIA MUNDIAL DELS DOCENTS

5 D'OCTUBRE. DIA MUNDIAL DELS DOCENTS

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

5 D'OCTUBRE. DIA MUNDIAL DELS DOCENTS

"El professorat que necessitem per a l'educació que volem"

Com cada any, el 5 d'octubre se celebra el Dia Mundial de les i els Docents.

La Federació d'Ensenyament de la USOC s'uneix a la mobilització mundial que insta els governs de tot el món a invertir en el personal docent, la millor manera de garantir una educació de qualitat.

Per això, s'han de revisar les polítiques educatives en tot allò que es refereix a la formació del professorat, al seu itinerari professional i a les seves condicions laborals i salarials per tal de fer del treball docent una professió atractiva. Els darrers anys, especialment en alguns països del Tercer Món, els joves titulats rebutgen la dedicació a la docència bé per la pressió del burnout (l'augment de la càrrega de treball i la generalització de la indisciplina escolar), bé per les pèssimes condicions laborals. Per exemple, la UNESCO calcula que calen més de 69 milions de docents per al 2030, 19 només a l'Àfrica subsahariana i també hi ha molts problemes al sud d'Àsia. Al nostre país, aquesta escassetat s'aprecia en algunes matèries i especialitats educatives, difícils de cobrir actualment.

Més que escassetat de docents, a Catalunya la crisi demogràfica provoca desajustos en la planificació escolar. En algunes comunitats, i especialment en algunes localitats, l'absència de nens està portant al tancament d'aules, derivant un bon nombre de docents a l'atur o a buscar una altra sortida professional.

A la FEUSOC reclamem des de fa anys que és el moment que les administracions i les empreses educatives apostin per la qualitat, millorant l'atenció personalitzada de l'alumnat i rebaixant les ràtios alumne/docent per aula. D'aquesta manera, s'aconseguiria millorar el clima educatiu i també que tot l'alumnat amb necessitats educatives pugui rebre el suport i l'atenció necessàries. Ha arribat el moment no de la quantitat, sinó de la qualitat.

Reclamem polítiques educatives creatives, innovadores, que converteixin el treball docent a l'eix vertebrador del sistema educatiu. Per això, és fonamental que disminueixin les hores lectives, que millorin les condicions salarials amb més incentius professionals, que disminueixi el desmesurat treball burocràtic i que es posi en pràctica una autèntica Cursa Docent que faci molt més atractiva aquesta professió.

No n'hi ha prou amb valorar el caràcter vocacional dels i les que es dediquen a la docència.

Cal preocupar-se per potenciar la formació inicial i contínua, per millorar el clima i la salut laboral que es viu als centres educatius, per facilitar la conciliació de la vida familiar i, en definitiva, per aconseguir una vegada per totes que millori la qualitat de l'educació del nostre país per equiparar-la a la resta dels països europeus.