Notícies

Inici de curs 2023-2024

Inici de curs 2023-2024

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Una prioritat: reconèixer el treball dels docents amb fets.

El dia 6 de setembre ha començat a Catalunya el nou curs escolar en els ensenyaments bàsics o obligatoris. Milers d’alumnes i professorat s’han incorporat a les aules. La il·lusió pel retrobament i les expectatives individuals de cara al nou curs es fan evidents en aquests primers dies, però aquestes expectatives poden quedar truncades si no es donen solucions efectives als problemes i dificultats que acumula el Servei d’Educació de Catalunya que essencialment es centren en: 

  • Infrafinançament del sistema educatiu en la seva globalitat i amb particularitats sectorials escandaloses.
  • Dotacions de plantilles totalment insuficients, de forma més agreujada al sector de l’ensenyament concertat.
  • Necessitat urgent d’acabar el procés de reversió de retallades de drets laborals del 2010-2012.
  • En l’àmbit educatiu, la necessitat d’aprofundir en els aprenentatges instrumentals que són el fonament per a tota la resta.

L’educació catalana necessita inversió per a millorar les condicions laborals de tot el professorat i altre personal docent. La LEC va establir un calendari de nou anys des de la seva publicació (2009) per aconseguir l’homologació de les condicions laborals de tot el professorat. Al 2023 això encara no és un fet. El Departament d’Educació s’ha d’avenir a negociar un nou acord de plantilles per al sector que doni resposta a l’incompliment de la LEC, i al mateix temps, a les necessitats de millorar l’atenció a la diversitat de l’alumnat. És una necessitat de país, també.

Millorar les condicions laborals del professorat i del Personal d’Administració i Serveis és un reconeixement de la importància de la funció docent per al conjunt de la societat i de prestigiar socialment una tasca de gran responsabilitat: la formació integral dels futurs ciutadans.

De no emprendre aquest camí, els sistema pot arribar a instal·lar-se en una mediocritat generalitzada, molt acomodatícia, però perversa per als nostres fills i filles.

I acabem com començàvem: Cal reconèixer el treball dels docents amb fets!

Barcelona, setembre de 2023.