Notícies

Imposició del calendari escolar 2023-24

Imposició del calendari escolar 2023-24

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

CALENDARI ESCOLAR 2023-24

Una altra imposició del Departament

El Conseller d’Educació, Sr. Josep González-Cambray ha anunciat en roda de premsa, seguint el seu costum habitual, els detalls de l’inici de curs escolar 2023-24. Altrament, tots els centres educatius de Catalunya han rebut correu electrònic informant que el proper curs escolar s’iniciaria el dia 6 de setembre, per als ensenyaments d’EI a ESO, i el 12 de setembre per als ensenyaments postobligatoris.

El Conseller ha informat que les dates han estat fruit d’un “procés de diàleg obert” amb representants de tota la comunitat educativa. No és cert. No hi hagut consensuada cap data amb la comunitat educativa. Es confon majoria amb consens.

Al Consell Escolar de Catalunya es va presentar un informe de valoració de les tardes de lleure educatiu al mes de setembre de l’any 2022, quan al que s’havia compromès el Departament era a presentar un informe de valoració de l’avançament del curs. Aquest darrer era l’informe que esperava la comunitat educativa i que el Departament no ha volgut avaluar.

Sobre la data d’inici de curs, des de la FEUSOC vàrem fer arribar, de paraula i per escrit, al Consell Escolar i al propi Conseller d’Educació, la necessitat de deixar un mínim de cinc dies laborables al mes de setembre abans de començar el període lectiu, les classes. És imprescindible aquest mínim de cinc dies per a la preparació del curs escolar amb garanties. L’educació vol reflexió, no curses d’obstacles. Per això vam proposar la data del 8 de setembre per iniciar les classes des d’educació Infantil fins l’ESO, però està més que demostrat que no hi ha voluntat d’escoltar el professorat.

Tampoc s’ha arribat a un consens en l’àmbit de la Junta Sectorial.

El calendari escolar no pot anunciar-se si no s’ha acordat amb la Junta de Personal ni tampoc si el Consell Escolar no ha emès un dictamen preceptiu sobre l’ordre de calendari. Als membres del CEC encara no ens n’han fet arribar un esborrany.

Es reprodueix i s’agreuja la situació creada fa un any: un diàleg de sords, uns consensos que no existeixen i una imposició constant. Ni tant sols els preocupa guardar unes mínimes formes de participació democràtica.

Aquesta manera de procedir és intolerable i la comunitat educativa no ho pot permetre, i es confirma la continuació de la tensió.