Notícies

Assemblees amb els representants dels treballadors.

Assemblees amb els representants dels treballadors.

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Ens adrecem a vosaltres per agrair-vos la vostra participació i propostes en les assemblees del divendres 21 d’octubre, davant la situació actual en la que es troba la negociació de les taules salarials dels nostres companys del personal d’Administració i Serveis i docents de nivells no concertats.

Us fem arribar les conclusions de les assemblees i la valoració que en fem de la reunió de la mesa negociadora celebrada el mateix dia 21.

  • L’increment salarial per al Personal d’Administració i Serveis i docents de nivells no concertats ha de ser com a mínim el mateix que el del personal docent de nivells concertats.
  • Tenir molt present l’evolució de l’IPC que va acabar l’any 2021 en un 6%.
  • Recordar que el Personal d’Administració i Serveis i els docents de les llars integrades perceben els salaris més baixos del conveni.
  • Tenir en compte que les plantilles de PAS a càrrec directament de les escoles són molt reduïdes. Majoritàriament els serveis de menjador i neteja estan externalitzats.

La reunió de la mesa negociadora s’inicià amb els següents punts de l’ordre del dia:

  • Negociació de les taules salarials 2022 del personal docent de nivells no concertats i   personal d’Administració i Serveis.
  • Adaptació del conveni a la reforma laboral.
  • Activitat laboral mes de juliol.

En referència al primer punt, les patronals van ratificar-se en la mateixa posició que varen expressar el mes de juliol; per aquest any 2022 no superar el 2% d’augment donada la situació general en la que es troben les escoles.

Després d’un recés, la FEUSOC junt amb la resta de sindicats, hem demanat d’estudiar totes les fórmules possibles per arribar al 3,5% d’augment entenent que tots els mals no poden recaure sempre sobre els mateixos col·lectius de treballadors que a més son els que tenen els salaris més baixos.

Referent al segon punt, hem acordat debatre-ho a la propera reunió del dia 11 de novembre. I sobre el tercer punt, introduït per la patronal, els sindicats hem manifestat que no toca entrar-hi.

Valorem aquesta reunió, com un nou punt de partida per trobar fórmules que permetin arribar a un acord, per això caldrà que en els centres seguiu informant i recolzant el col·lectiu.

De les diferents propostes que s’han recollit a les assemblees, us animem a una primera que consistiria en adreçar un escrit a les titularitats dels vostres centres sol·licitant que acceptin d’aplicar el mateix augment salarial que rebran els docents de nivells concertats aquest any; un augment salarial mínim d’un 3,5% per al 2022. (Us facilitarem una proposta de model d’escrit que podeu fer servir i cartells reivindicatius per penjar a les sales de professors i en els llocs destinats a les comunicacions laborals).