Notícies

El Departament i el nivell C2 de català

El Departament i el nivell C2 de català

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

El Departament proposa exigir el nivell C2 per exercir la docència en català

Fa uns dies ens despertàvem amb la notícia de la voluntat del Departament d’Educació d’incorporar com a requisit el nivell C2 de llengua per exercir la docència en català a tots els centres educatius de Catalunya, a partir del 2024 i amb una transitorietat encara per acabar de concretar.

La notícia ha despertat el lògic nerviosisme a escoles i instituts, especialment en aquest moment i context de pandèmia i en molts casos és percebut com una altra obligació afegida a tot el que ja cau sobre les espatlles del professorat.

Per si mateixa no estem en desacord amb la mesura. Incrementar la formació del professorat per accedir a la funció docent no és cap notícia negativa, però hem de valorar també l’oportunitat i especialment si aquesta és la solució que el sistema educatiu de Catalunya necessita per millorar l’ús del català. I diem ús del català, no específicament nivell.

Actualment, per a l’exercici de la docència es necessita el nivell C1 que s’aconsegueix quan l’alumne obté el graduat en ESO. La Llei d’Educació de Catalunya estableix en el seu article 10 que els currículums han de garantir el PLE DOMINI de les llengües oficials catalana i castellana al finalitzar l’ensenyament obligatori, d’acord amb el marc europeu comú de referència. El nivell C1 garanteix el domini de la llengua catalana per al seu ús com a llengua vehicular de l’ensenyament i permet impartir la docència en català. El problema no és fonamentalment de coneixement. És un problema d’ús i de compliment dels projectes lingüístics.

Dit això, com que el Departament pot adoptar les mesures necessàries per actualitzar la competència lingüística del professorat, li exigim que es tingui en compte situacions diferenciades:

-          Professorat que s’està formant per accedir a la docència. Entenem que les pròpies facultats de formació del professorat haurien d’incloure en els seus currículums la formació necessària per a obtenir el nivell de llengua catalana que marqui el Departament, tot respectant el professorat que ha aprovat processos d’oposicions i s’incorporarà el curs vinent.

-          En el cas de les persones que el 2022 ja es trobin treballant en un centre educatiu, la situació és ben diferent. Aquests docents per incorporar-se a l’escola van haver de complir uns requisits de titulació, que van acreditar en el seu moment; ara no se’ls hi pot canviar les regles del joc, i més en un període de temps curt, i així ho farem saber a l’Administració. Si finalment han d’acreditar alguna nova titulació ho han de poder fer en un temps suficientment llarg i en unes condicions pactades amb els representants dels treballadors que permetin els docents fer la seva feina sense tensions afegides.

Anuncis com aquest creen un estrès innecessari en els professionals de l’educació i més en un moment que ja de per sí està carregat d’estrès. Els nostres docents porten ja molt de temps fent un sobreesforç per la situació de pandèmia que estem patint des de fa ja dos anys. Cal, més que mai, deixar treballar el sector amb tranquil·litat, que prou complicat ja és fer la feina en el seu dia a dia.