Notícies

Signatura XXIII Conveni d'Autoescoles

Signatura XXIII Conveni d'Autoescoles

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

El 21 de desembre, la USO, juntament amb la UGT i la patronal CNAE, vam signar el XXIII Conveni Col·lectiu d'Autoescoles. El nou Conveni inclou millores, moltes a proposta de la USO, que es traduiran en unes condicions socials i econòmiques notablement superiors a les que actualment tenen els treballadors del sector.

Com ja us dèiem a la circular anterior, una de les grans millores del nou conveni és la revisió salarial. Aquesta revisió implicarà un increment de les remuneracions del 8% en tres anys.

2021: 2% des de l'1 de setembre.

2022: 2% des de l'1 de gener.

2023: 4% des de l'1 de gener.

S'hi inclouen dues clàusules en matèria econòmica: la primera, una clàusula de revisió salarial per als anys 2022 i 2023 referida a la desviació que pugui experimentar l'IPC durant aquests anys, sempre en clau positiva; la segona, una doble clàusula referida a l'SMI, de manera que, qualsevol salari que pugui quedar per sota de les futures actualitzacions de l'SMI, s'hi ajustarà automàticament. També s'aprova un diferencial a favor dels docents del 10% sobre l'SMI, de manera que, com a mínim, el salari base sempre estigui per sobre de l'SMI en aquest percentatge.

Entre les millores de caràcter social, en destaquem dues per sobre de la resta: la primera, l'adaptació convencional en matèria de permisos a la jurisprudència recent del Tribunal Suprem, que estableix que aquests s'hauran de gaudir sempre en dies laborables, i s'hauran d'excloure del còmput els dies festius i/o no laborals, com ja hem acordat en altres convenis; la segona, l'equiparació de les parelles de fet als matrimonis en tot allò referit al gaudi de permisos.

D'altra banda, també en matèria social, s'estableix la possibilitat que les dones embarassades que imparteixin classes pràctiques puguin ser substituïdes, a partir del sisè mes d'embaràs, per la realització d'altres tasques, com les classes teòriques, sense detriment de salari ni de jornada.

Finalment, cal destacar que la jornada dels treballadors no es modifica, però s'hi inclou la possibilitat de realitzar, sempre de manera voluntària, hores suplementàries, que estaran remunerades al 115% del valor de l'hora ordinària, respectant en qualsevol cas tant el descans diari com el setmanal. D'aquesta manera, habilitem una possibilitat per a aquells treballadors que vulguin treballar més hores per obtenir unes retribucions més grans.

Des de la USO considerem que estem davant d'un Conveni Col·lectiu que inclou el salt qualitatiu i quantitatiu més gran dins del sector d'Autoescoles en els últims anys, que contribueix a reforçar un model d'ocupació amenaçat per la competència deslleial que suposen les “autoescoles online”, que posen en risc tants llocs de treball. Per això hem signat el nou Conveni Col·lectiu, per garantir i millorar els llocs de treball de tants treballadors i treballadores que des de fa anys exerceixen les seves funcions en un àmbit laboral cada dia més complicat.