Notícies

Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents. Desembre

Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents. Desembre

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

La Federació d’Ensenyament de la USOC us ofereix realitzar Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents, amb descomptes per als nostres afiliats.

Cursos per al mes de desembre

- Curs online de Metodologia AICLE/CLIL (curs de 90 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i acredita el perfil lingüístic) del 01/12/2020 al 18/04/2021

- Curs online d'Anglès: Nivells A1 Elementary, A1 Elementary Plus, A2 Pre-Intermediate, A2 Pre-Intermediate Plus, B1 Intermediate, B1 Intermediate Plus, B1+ Upper-Intermediate, B1+ Upper-Intermediate Plus, B2 Advanced,  B2 Advanced Plus,  C1 Upper-Advanced i C1 Upper-Advanced Plus (cursos de 110 h. reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 01/12/2020 al 04/04/2021

- Curso online de preparació examen Cambridge English First (FCE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 01/12/2020 al 21/03/2021

- Curso online de preparació examen Cambridge English Advanced (CAE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 01/12/2020 al 21/03/2021

- Curs online de Competència digital docent (curs de 90 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i acredita el perfil de Competència digital) del 01/12/2020 al 18/04/2021

- Curs online de Gamificació aplicada a l’educació (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 01/12/2020 al 14/02/2021

- Curs online de Diversitat a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i acredita el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 01/12/2020 al 14/02/2021

- Curs online d’Educació emocional a l’aula (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i acredita el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 01/12/2020 al 14/02/2021

- Coaching per a docents (curs de 50 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2 ECTS) del 01/12/2020 al 21/03/2021

- Aprenentatge Basat en Projectes (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i acredita el perfil de Mètodes) del 01/12/2020 al 14/02/2021

- Flipped Classroom (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 01/12/2020 al 14/02/2021

- Educació afectiva i sexual a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 01/12/2020 al 14/02/2021

- Google for Education 1 (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 01/12/2020 al 14/02/2021

- Google for Education 2 (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 01/12/2020 al 14/02/2021

La Federació d’Ensenyament de la USO us ofereix realitzar cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents amb descomptes per als nostres afiliats.

En les respectives fitxes dels cursos apareixen els preus i els descomptes als afiliats a FEUSOC i links que us portaran a més informació sobre els continguts dels cursos i la seva metodologia. També apareix el telèfon d'informació: 931597294 i el link per a sol·licitar informació: https://mylearning.es/feusoc/info

Les inscripcions es realitzen a: https://mylearning.es/feusoc/insc