Notícies

MENYS DECLARACIONS I MÉS FETS

MENYS DECLARACIONS I MÉS FETS

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

A l’anterior FEUSOC Informa - 25 d’agost -  us fèiem saber la variabilitat de les instruccions d’inici de curs que havien elaborat els Departaments de Salut i Educació, que massa sovint hem conegut pels mitjans de comunicació, per manca de voluntat negociadora de la Conselleria. També us explicàvem el nostre punt de vista en relació als grups estables, les plantilles i les ràtios, massa elevades a totes les etapes, però de forma exagerada a l’educació secundària.

Han passat els dies, l’alumnat ja està a les aules i seguim trobant a faltar les mateixes mancances que denunciàvem: manca d’espais, de personal i de seguretat.

El mateix dia que s’iniciava el curs escolar, els sindicats de l’educació ens vàrem concentrar davant de la Conselleria i dels diferents SSTT sota el lema:

-  RÀTIOS,

+ PLANTILLES

+ SEGURETAT

per a tots els centres de Catalunya.

Des de la FEUSOC exigim que l’activitat docent es realitzi amb la màxima seguretat, amb mesures equivalents a les que s’han establert per a altres espais públics i privats i per això considerem prioritàries i exigim les actuacions següents:

  • Dotar els centres d’espais suficients per mantenir una distància de seguretat d’1,5 m.
  • Incrementar la dotació de personal per assegurar unes ràtios que permetin mantenir la distància de seguretat.
  • Avaluar per part dels serveis de prevenció a tot el personal que pateixi alguna malaltia considerada de risc. Els treballadors afectats tenen el dret a ser revisats pels serveis mèdics de prevenció de riscos laborals.
  • Dotar els centres educatius finançats amb fons públics del material d’higiene i prevenció de la salut que siguin necessaris i de qualitat homologada.
  • Incorporar personal d’infermeria a tots els centres educatius.
  • Realitzar sistemàticament proves de diagnòstic (PCR, antígens, etc.) de COVID-19, per a tot el personal educatiu i PAS.

Cal tenir present que davant de la possibilitat d’aïllaments individuals, grupals o de centres, s’haurà d’aportar els mitjans necessaris per a l’alumnat i el personal, per a la realització del teletreball, amb respecte a les condicions laborals aplicables a cada sector educatiu, al dret a la desconnexió digital i a la conciliació laboral i familiar.

La Federació d’Ensenyament de la USOC està en contacte directe amb els treballadors dels diferents centres educatius, fent un seguiment proper, per tal que es compleixin les instruccions de les autoritats sanitàries i no dubtarem a adoptar les actuacions que considerem oportunes en la defensa dels drets i interessos de tots els treballadors.