Notícies

Jornada reivindicativa 16 de maig

Jornada reivindicativa 16 de maig

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Consideracions sobre una vaga no inclusiva

Va passant el temps i els polítics continuen omplint-se la boca parlant de la recuperació econòmica, però la realitat que pateix el sector de l’ensenyament és que aquelles retallades que ens van imposar com a mesures excepcionals, per una situació força complexa, han quedat algunes d’elles ja instal·lades, amb el corresponent retrocés en els drets laborals aconseguits, amb molt d’esforç al llarg dels anys.

Ens cal de forma imminent tornar, com a mínim, a les condicions laborals que teníem l’any 2010 i començar a avançar en noves reivindicacions. El Govern, si vol, ho pot fer, només cal voluntat. Tot i que tinguem els pressupostos prorrogats, no hi ha excusa per a la inacció. Ja ens han demostrat el que són capaços de fer a toc de decret llei.

Ens refermem en la defensa de la Llei d’educació de Catalunya (LEC) i per tant de la xarxa del Servei d’Educació de Catalunya, on la titularitat dels centres pot ser plural, però els treballadors han de tenir condicions laborals homologables.

Les coses es poden fer molt millor; això sí, cal voluntat.

¨ És  imprescindible incrementar la inversió en educació a Catalunya (de les més baixes de l’Estat).

¨ Cal un increment immediat de les dotacions de plantilles, tant als centres públics com concertats.

¨ La reducció de les ràtios per a millorar la qualitat educativa i atendre les necessitats més urgents.

¨ Restablir o establir les reduccions de jornada en funció de l’edat per a tot el professorat del Servei d’Educació de Catalunya.

¨ Contra el tancament de les aules per la baixada demogràfica de TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS I CONCERTATS.

¨ Restabliment del reconeixement del primer estadi als 6 anys per a tot el professorat.

Arribats a quest punt, no compartim en absolut la reivindicació de la resta de sindicats amb representació al sector educatiu quan reclamen una reducció de ràtios que no permeti el tancament de grups de l’escola pública, si hi ha escoles concertades que es puguin tancar.

Un altre cop més, ens diuen que els treballadors de la concertada són de segona categoria i que no passa res si una família es veu abocada a tenir algun membre a l’atur.

Que ningú es deixi enredar, un treballador de la concertada que hagi de ser acomiadat per una supressió d’un concert va a l’atur, com ja ha passat en diferents ocasions i una escola concertada sencera tancada no fa funcionaris els seus treballadors, tot el contrari, els condemna a l’atur.

Ens sobta la manca de sensibilitat sindical d’aquestes organitzacions que juguen de forma interessada i que modulen el seu discurs en funció de si són a una escola pública o a una de concertada, i no; un delegat no es pot aconseguir enredant els treballadors.

Des de la Federació d’Ensenyament de la USOC volem manifestar que sempre que s’hagi de lluitar per exigir millores laborals, ens trobaran al davant, però farem un pas al costat, que no enrere, sempre que es busquin les millores d’uns en detriment dels altres.

Per tot l’exposat anteriorment, volem manifestar que, si bé estem d’acord en la majoria de les reivindicacions que fan els altres sindicats per al sector públic, reivindicacions que la USOC també defensa davant el Departament d’Ensenyament, també les volem per a l’escola concertada i en cap cas enfrontar treballadors amb treballadors.

És per això que no recolzem la vaga del proper 16 de maig, tal i com està plantejada.

Esperem i desitgem que en un futur puguem, tots junts, treballar per a millorar les condicions laborals de tots els treballadors del Servei d’Educació de Catalunya, sense discriminar ningú.