Notícies

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES

PER UNA JUBILACIÓ PARCIAL

AMB LES MATEIXES CONDICIONS QUE TENIM ARA

La Federació d’Ensenyament de la USOC i per extensió la Federación de Enseñanza de la USO, a nivell de tot l’Estat, tenim iniciada una campanya de recollida de signatures mitjançant la plataforma change.org, adreçada a la Mesa del Congrés, contra la reforma de la jubilació parcial.

Com ja sabeu, les condicions d’accés a la jubilació parcial van ser modificades de forma molt negativa per als treballadors a partir de l’1 d’abril de 2013. De tota manera, gràcies a la signatura de convenis d’empresa, a la que es refereix la disposició transitòria quarta, apartat cinquè de la Llei General de la Seguretat Social, hem pogut continuar aplicant la legislació anterior. És per això que fins el primer de gener de l’any 2019 poden accedir a la jubilació parcial tots els treballadors que en complir 61 anys i tenint 6 anys d’antiguitat a l’empresa, 30 anys mínims cotitzats a la Seguretat Social (25 en cas de discapacitat mínima del 33%) i el 100% de la jornada de treball, i ho pactin amb la seva empresa. Aquests treballadors podran obtenir una reducció màxima del 75% de la jornada.

Amb la nova Llei, els requisits canvien amb un grau d’exigència major, augmentant de forma progressiva els mateixos. Fins i tot, amb la nova Llei, la reducció màxima de jornada serà del 50%, obligant l’empresari a pagar el 100% de la cotització del rellevista. Aquest fet suposa una manifesta sobrecotització que haurà d’assumir l’empresa i que farà, de facto, que moltes no acceptin permetre que el treballador accedeixi a aquest tipus de jubilació, que és molt beneficiosa pels interessos d’aquest.

És per això que, amb una recollida de signatures, demanem a la Mesa del Congrés dels Diputats que faci arribar a debat l'anul·lació de l’esmentada Llei per tal que tots els treballadors puguem seguir gaudint de les condicions que establia la Llei abans de l’1 d’abril de 2013, possibilitant, a més, l’accés al mercat de treball de la població més jove.

Si vols demanar que continuïn les condicions anteriors a la signatura de la Llei de l’1 d’abril de 2013, només cal que entris en el següent enllaç i signis la petició.

 

Clica aquí per signar la teva petició

 

Junts podem fer que les coses canviïn !!!