Notícies

Manifest en relació a l’1 d’octubre

Manifest en relació a l’1 d’octubre

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Com en sou coneixedors, la Federació d’Ensenyament de la USOC és una organització sindical que té uns principis basats en la independència política i en l’autonomia sindical. Aquests principis estan recollits en els nostres estatuts, tant des de l’àmbit federal, nacional com confederal.

La pluralitat política és consubstancial a la nostra organització, que té com a objectiu fonamental la defensa dels drets laborals dels treballadors i treballadores. Una organització sindical mai pot ser un instrument polític. El respecte a totes les ideologies polítiques democràtiques i a les llibertats individuals i col·lectives estan en l’essència del nostre sindicat.

En conseqüència amb el que us acabem d’expressar, i davant la situació política i social que estem vivint a Catalunya les darreres setmanes, en relació a la convocatòria de referèndum del dia 1 d'octubre, la FEUSOC vol fer arribar a la seva afiliació i representació el següent manifest:

 

  • Des d'un profund respecte a la llibertat d'expressió i de manifestació, volem fer una crida a no caure en provocacions de violència que puguin tenir conseqüències irreparables.
  • Creiem que el respecte als drets fonamentals de tots els ciutadans i ciutadanes són el fonament de tota societat democràtica.
  • Es fa necessària la defensa del respecte a les institucions catalanes que són les que s'ha dotat el país per exercir el seu autogovern.
  • En el marc dels Pactes Nacional pel Dret a Decidir i del Referèndum, es fa imprescindible que la societat catalana pugui ser consultada en referèndum. La democràcia mai no pot ser un obstacle.
  • Com hem fet en altres pronunciaments, reiterem que el diàleg i la negociació seran l'única fórmula possible per a trobar una solució a un problema que l'acció de la judicatura mai no la podrà aconseguir, donat que ens trobem davant un conflicte polític.