Notícies

Nou curs. 2017-18

Nou curs. 2017-18

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Seguim defensant una escola plural i de qualitat per a tothom.

Seguim defensant unes condicions laborals homologables per a tot el professorat.

Seguim reclamant el retorn de les retallades pendents.

La Federació d’Ensenyament de la USOC, davant de l’inici del nou curs escolar vol manifestar el seu compromís per treballar per un acord polític i social que posi l’accent sobre l’educació, el seu finançament i el separi del debat polític permanent, doncs si una cosa necessita l’educació és estabilitat política i normativa.

Com hem manifestat en moltes ocasions, seguim apostant per la convivència de models educatius en un marc de llibertat d’elecció de les famílies i de coresponsabilitat de tots els centres educatius. Estem absolutament en contra del model únic educatiu que alguns volen imposar a la societat. La complementarietat de centres públics, concertats i privats és un actiu molt important.

Encetem el nou curs amb reptes importants que fan referència al finançament del sistema. L’acord de govern de 29 d’agost, sobre la implantació del complement de tutoria al sector concertat, no pot quedar-se, com s’ha quedat, en un mer anunci i emplaçarem al Departament d’Ensenyament a la seva consignació a la propera llei de pressupostos, prèvia negociació amb els agents socials. Fa molts anys que hauria d’haver estat una realitat i els diferents Govern han incomplert de forma reiterada aquest mandat de la LEC.

Tanmateix, la LEC preveu també, i també s’ha esgotat el termini per pactar-ne les condicions, incrementar el finançament dels centres concertats, per a fer possible l’homologació de la jornada laboral del professorat. Cal rebaixar la jornada lectiva a secundària, també a tot el professorat de més de 55 anys, amb independència del nivell educatiu que ho permeti.

Per a la FEUSOC resulta prioritari el reconeixement de tot el professorat com a element fonamental en la prestació del Servei d’Educació.

Queda molta feina per fer.

Companys i companyes, que tingueu un bon curs escolar.