Notícies

Escrit per al Departament d'Educació

Escrit per al Departament d'Educació

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Reivindicacions USOC

De: Federació d'Ensenyament de la USOC

ATT: Conselleria d'Educació i Secretaria General

Assumpte: Situació actual del personal docent dels centres educatius

Cada vegada més, al llarg dels darrers anys, estem veient com els docents pateixen una situació angoixant a la seva feina. La càrrega d'hores que no es comptabilitzen enlloc, però que existeixen, la preparació de classes, corregir, fer informes, documentacions diverses, formació, avaluacions, etc., tot acompanyat dels diferents canvis legislatius que han anat sorgint, fa que tot plegat converteixi una feina vocacional en una feina estressant. Aquesta situació no és ni molt menys puntual, ans al contrari, es va repetint i agreujant curs rere curs. A tot això, afegim la feina extra que comporta l'alumnat amb NEE i NESE, un alumnat que cada any és més nombrós i amb el que el docent ha de treballar sense els recursos adients. 

És per això que exigim solucions a tot aquest despropòsit, que va en augment segons passa el temps i que no només va en detriment de les condicions laborals dels nostres docents, sinó que també afecta negativament els alumnes del nostre país (vegeu informe PISA) i en definitiva, el nostre futur com a societat.

Resulta també alarmant observar l'increment d'agressions físiques i verbals que s'estan produint per part d'alumnes i famílies que no només posen en perill la seguretat dels docents, sinó que també afecten negativament en l'aprenentatge i desenvolupament de l'alumnat.

Des de la Federació d'Ensenyament de la USOC manifestem la nostra preocupació per l'actual clima que es viu als centres educatius i demanem a l'Administració un seguit de mesures per millorar la feina de tots plegats.

  • Cal una reducció d'hores lectives per poder fer front a tota la feina burocràtica del dia a dia.
  • Aprofitant la baixa natalitat que tenim a Catalunya seria el moment per reduir les ràtios d'alumnat per aula i poder, d'aquesta manera, impartir una educació de qualitat.
  • Es fa del tot imprescindible considerar tots els docents com a autoritat pública per poder abordar amb garanties situacions relacionades amb la feina, ja sigui amb el comportament de l'alumnat com de llurs famílies, per tant, cal fer una revisió exhaustiva de les polítiques i protocols de seguretat a tots els centres educatius.