Notícies

Posicionament FEUSOC suport ILP

Posicionament FEUSOC suport ILP

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

POSICIONAMENT DE LA FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE LA USOC EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE SUPORT A LA ILP DE GARANTIES DE FINANÇAMENT DEL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ

Una iniciativa legislativa popular que tingui com a objecte un increment notable de la inversió en educació sempre ha de ser una bona notícia per al país i més quan ja tenim una llei aprovada, la 12/2009, d’Educació, que s’ha incomplert en el que fa referència a la inversió educativa.

A la declaració de suport a la ILP presentada avui en aquest plenari hi trobem a faltar elements per a nosaltres importants i que tenen a veure amb la definició d’un servei d’educació de Catalunya format per centres finançats amb fons públics, en teòrica igualtat de drets i deures, com a element fonamental de la LEC.

En el text presentat avui no hi ha cap referència a la part concertada del servei d’educació, més enllà del punt 6 de la proposta de mesures: “equiparació de les condicions laborals dels treballadors i treballadores dels centres concertats”. És evident que aquest és un tema cabdal que hem reclamat en multitud d’ocasions i traslladat al Departament d’Educació, però creiem que és imprescindible que vagi acompanyat d’un increment de la plantilla sostinguda amb fons públics per a fer possible l’equiparació. I no consta.

D’altra banda, el text proposat fa una crítica a l’increment de les aportacions de les famílies per al sosteniment dels centres i en canvi no fa cap referència a la necessitat d’aconseguir la gratuïtat de la plaça escolar, com a mínim, en els ensenyaments considerats obligatoris a tot el servei d’educació.

Des de la Federació d’Ensenyament de la USOC sempre hem defensat la necessitat d’incrementar la inversió educativa i denunciat l’incompliment de la LEC i així ho hem fet públic i recollit en diferents resolucions congressuals, amb el benentès que les inversions s’han de concretar en tot el sistema de forma proporcional i tenint en compte les necessitats.

Dit això, volem tenir una mirada llarga i ens centrarem en el primer objectiu que no és altre que arribar, com a mínim, al 6% com recull la declaració de suport que avui es presenta en aquest plenari. En conseqüència, donarem suport a la declaració presentada.