Notícies

Una escola inclusiva amb mancances

Una escola inclusiva amb mancances

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Una escola inclusiva amb mancances

Actualment hi ha uns 14.000 alumnes catalans que necessiten el suport d'un vetllador/a

Des de la Federació d’Ensenyament de la USOC sempre hem cregut necessàries les polítiques d’inclusió educativa que deriven del marc de la convenció dels drets de l’infant, aprovada el 20 de novembre de 1989 per l’Assemblea General de les Nacions Unides.

Justament l’article 23 dóna una especial rellevància als drets dels infants disminuïts (citem literalment) i l’especial protecció d’aquest col·lectiu que té com a finalitat “valer-se per ell mateix i poder participar en la vida de la comunitat.

La inclusió porta implícita una manera diferent d’entendre l’educació perquè ara és el centre educatiu el que s’ha d’adaptar a les necessitats de l’alumne, donant una resposta personalitzada al seu ritme d’aprenentatge, maduració, motivació, interessos i capacitats.

Com a pas previ, hem de dir que bona part del desenvolupament del decret 150/2017 està condicionat a l’increment del pressupost de la Generalitat de Catalunya dedicat a educació. De tots és sabut el dèficit de finançament de tot el servei d’educació, reconegut d’una forma específica i concreta en l’estudi del cost de la plaça escolar a Catalunya (2019), derivat del Pacte contra la segregació escolar de Catalunya, promogut de forma conjunta pel Departament d’Educació i el Síndic de Greuges (2018).

L’infrafinançament de l’educació a Catalunya és una llosa que pesa i superar aquesta situació requereix de notables inversions per part de la Generalitat. Aquest infrafinançament contribueix al malestar de la comunitat educativa que es va fer palesa ja amb les mobilitzacions del professorat de la primavera de l’any 2022. A més, a la part concertada del servei d’educació és encara més contrastada la infradotació econòmica i de plantilla bàsica i d’atenció a la diversitat. Algun dia aquest país “s’ho haurà de fer mirar”.

On queda el 6% del PIB de la LEC?

L’Administració no pot continuar deixant enrere els més vulnerables.

És imprescindible la internalització de les vetlladores per tal de posar fi a la seva precarització.

Des de la FEUSOC exigim el desplegament real del decret de l’escola inclusiva reclamant a la conselleria una dotació pressupostària “que garanteixi, sense mitges tintes, l’atenció a l’alumnat”. És necessari un pla d’acció urgent per desplegar el decret d’escola inclusiva (aprovat el 2017) i que hi hagi una partida pressupostària oberta. Cal reclamar l’acompanyament dels infants durant l’horari lectiu però també al migdia, en les sortides, les colònies i les activitats extraescolars.