Notícies

Nous permisos laborals

Nous permisos laborals

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

A data 29 de juny s’ha publicat, al BOE 154, el RD 5/2023 pel que s’adopten i prorroguen determinades mesures de conciliació de la vida familiar i professional dels progenitors i cuidadors.

5 dies remunerats per cuidar un familiar de fins a segon grau o convivent per, “accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs”.

Equiparació de drets del matrimoni a parelles de fet. 15 dies naturals remunerats en cas de registre de parella de fet.

Fins a 4 dies l’any remunerats per absentar-se “per causa de força major”, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la presència immediata. Es podran gaudir per hores.

Permís de vuit setmanes sense remunerar per a pares i mares per cuidar els fills, que es podrà gaudir de manera continuada o no i a temps complet o parcial. Se’n pot fer ús fins que els menors tinguin 8 anys. Pot servir, per exemple, a l’estiu o durant l’adaptació a l’escola al setembre.

També s’amplia la reducció de jornada per a les persones que necessitin encarregar-se de la cura directa d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat, a més de la cura de fills i filles o persones a càrrec amb discapacitat menors de 26 anys i que tinguin càncer o una altra malaltia greu i a més a més, s’amplia l’adaptació de jornada a treballadors i treballadores amb persones dependents a càrrec (fills i filles majors de 12 anys, cònjuge parella de fet, familiars fins al segon grau de consanguinitat i persones convivents quan no es puguin valdre per si mateixes).