Notícies

IMPOST MEI

IMPOST MEI

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

IMPOST MEI (Mecanisme d’Equitat Intergeneracional)

A partir d’aquest 1 de gener del 2023 ha entrat en vigor un nou impost que si ets empleat d'una empresa o autònom hauràs d'abonar mitjançant la nòmina. És el nou impost anomenat Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI) que substitueix el polèmic Factor de Sostenibilitat i té com a objectiu nodrir “la guardiola de les pensions” per a la jubilació.

EN QUÈ CONSISTEIX L'IMPOST MEI? 

Per l'augment de l'esperança de vida i del desequilibri generat entre persones en edat de treballar i jubilats, l'import de la guardiola de les pensions ha disminuït a un ritme molt accelerat.

Per això, neix l'impost d'equitat intergeneracional (MEI), que substitueix el factor de sostenibilitat.

L'impost d'equitat intergeneracional de les pensions  és un impost que té com a finalitat repartir el cost de les pensions entre diferents generacions de persones treballadores.

Amb aquesta mesura, el Govern pretén augmentar la guardiola de les pensions perquè la generació del baby boom tingui assegurada la seva jubilació i d’aquesta manera poder donar resposta a l’increment de despesa que això comportarà.

COM FUNCIONA L’IMPOST MEI A ESPANYA?

Aquest impost afectarà en gran mesura les empreses. Es posarà en marxa el proper 1 de gener del 2023 i es descomptarà un 0,6%. D'aquest percentatge els empresaris pagaran un 0,5% i els treballadors un 0,1%, i per això moltes empreses notaran aquest canvi en el pagament de les nòmines als seus treballadors. Serà una despesa més que se suma a una inflació pels núvols i a una inestabilitat econòmica que no presenta el millor pronòstic per als propers mesos.

Exemple: els salaris amb un sou brut de 2.000 euros al mes, l'impost suposarà una rebaixa de 12 euros al mes, 10 dels quals pagarà l'empresa i els altres 2 euros, el treballador.

Es tracta d'un tribut assumit per tots els treballadors independentment dels seus ingressos.

FINS QUAN SERÀ VIGENT L’IMPOST MEI?

L'impost d'equitat intergeneracional estarà en vigor durant un període d'uns 10 anys i pretén ser una peça clau per quan la generació del baby boom es comenci a retirar (entre el 2030 i el 2040).

El MEI podia estar en vigor fins al 2033.