Notícies

Exigim increments salarials dignes per al personal d'Administració i Serveis dels centres concertats.

Exigim increments salarials dignes per al personal d'Administració i Serveis dels centres concertats.

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

PROU, PERQUÈ TENEN ELS SALARIS MÉS BAIXOS!

PROU, PERQUÈ TENEN LES JORNADES MÉS INTENSES!

PROU, PERQUÈ DURANT LA PANDÈMIA VAN ESTAR EN ERTOS!

PROU, PERQUÈ ELS AUGMENTS SON MINSOS I ARRIBEN TARD!

PROU, PERQUÈ TAMBÉ SÓN PERSONAL CLAU EN ELS CENTRES!

PROU, PERQUÈ ESTAN FARTS D’ESTAR A LA CUA EN LES MILLORES SALARIALS!

Des de la primera reunió de la mesa negociadora, que va tenir lloc el dia 28 de gener d’aquest any, per abordar les taules salarials per al 2022 del personal d’administració i serveis, no s’han produït avenços que apropin els posicionaments amb les patronals i que permetin arribar a un acord.

La proposta sindical partia d’uns criteris a tenir en compte per pactar els augments que haurien de compensar, amb increments superiors als dels docents, les pèrdues d’anys anteriors i l’evolució de l’IPC. Per això, vam demanar un increment del 5,5%, que ens acostaria a l’IPC real.

Al llarg d’aquests mesos de negociació han adquirit rellevància les dades que es donen a l’actualitat i la situació de la inflació que ja es troba per damunt del 10%. Alhora, la part sindical hem reiterat la importància de pactar els salaris per al 2022, del sector. S’han fet esforços d’apropament, però els plantejaments patronals que es donen en aquests moments ens allunyen de la possibilitat d’arribar a un acord.

És per aquest motiu que US ANUNCIEM, que properament rebreu les nostres convocatòries de reunions per tractar:

  • EL MÒDUL DE DESPESES que reben els centres finançats per l’administració, inclouen les quantitats assignades a altres despeses, que comprenen, entre d’altres, les de Personal d’Administració i Servei.
  • UNA PLANTILLA DEL PAS SUFICIENT, en funció de la magnitud dels centres, evitaria la intensificació de les jornades del PAS.
  • La solució que sempre hem defensat des de l’any 2006 en diferents resolucions congressuals, estatals i nacionals; passar a INCLOURE EN EL PAGAMENT DELEGAT el personal d’administració i serveis per tal de diferenciar dins de la partida d'altres despeses, la quantitat necessària per atendre dignament els salaris del PAS.
  • Perquè aquests salaris segueixen sent els més baixos del sector, creant serioses dificultats econòmiques a aquest personal i a les seves famílies.

Per tot això,

Fem una crida als representants dels treballadors de la FEUSOC (COMITÈS I/O DELEGATS) dels centres, per a que incloguin aquest punt en les seves reunions amb les direccions:

  • L’AUGMENT SALARIAL DEL 2022 PER AL PAS.

No cal esperar la signatura de les taules salarials. Els centres poden fer avançaments a compte. 

Per justícia social, cal per al PAS un augment salarial digne.