Notícies

Manifest conjunt USOC-UGT

Manifest conjunt USOC-UGT

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ:

NO AL TANCAMENT D’AULES CONCERTADES

En les darreres dues setmanes el Departament d’Educació ha notificat a un gran nombre d’escoles concertades la revisió del concert educatiu d’aules de P3. Aquest procediment que és habitual, s’ha realitzat sense que els centres educatius hagin pogut incorporar les segones opcions del procés de preinscripció, així com l’alumnat NEE. En total, unes 200 notificacions provisionals, corroborades pel propi Departament d’Educació, que de confirmar-se definitivament podrien comportar una pèrdua important de llocs de treball, tot i que en la reunió mantinguda el passat dia 19 entre sindicats i la Direcció General, aquesta va manifestar que se’n podria recuperar, sense concretar encara cap nombre. No es tracta de que siguin molts o pocs, es tracta que no es perdin llocs de treball.

Per acabar d’entendre la problemàtica, és necessari saber també que el Departament ha variat el criteri de concertació, respecte l’actual curs, aplicant-ne un de més restringit per al 2021-22, creant encara més alarma, és a dir, canviant les regles del joc en l’últim moment i per tant impedint una planificació racional del proper curs.

A més, cal tenir en compte, com a mínim tres elements de pes que són determinants:

- La davallada demogràfica, constant des de l’any 2010.

- La no resolució de l’infrafinançament crònic dels centres concertats.

- L’afectació en les economies familiars dels efectes sobre el treball i l’activitat de la crisi de la COVID sobre amplíssimes capes de la població que dificulten que es puguin fer càrrec del finançament complementari del cost de la plaça escolar.

Els sindicats majoritaris del sector creiem que és el moment de donar solució als problemes que pateix el sector, anant a les seves arrels i per això proposem:

1- Una baixada generalitzada de les ràtios que permetin alhora incrementar la qualitat de l’educació i paral·lelament preservar l’ocupació.

2- Manteniment de tota la plantilla del curs 20-21. No és hora d’estalviar diners, sinó de mantenir la despesa malgrat la davallada demogràfica.

3- Un increment progressiu de la plantilla ordinària dels centres que permeti desenvolupar la Disposició Transitòria segona de la LEC i contribueixi progressivament a l’homologació de les hores lectives del professorat a Infantil, primària, Secundària.

4- Iniciar aquest procés amb el reconeixement del personal COVID com a dotació ordinària de plantilla.

5- Aposta definitiva del Departament d’Educació per la qualitat educativa, per a que no quedi només en paraules sense contingut.

6- Aposta decidida per avançar vers la gratuïtat de la plaça escolar, com a única fórmula per a fer possible la igualtat de condicions per a l’accés a tots els centres del Servei d’Educació de Catalunya.

7- Aposta clara per la defensa del sistema educatiu basat en tots el centres sostinguts amb fons públics, donant compliment al mandat de la Llei d’Educació de Catalunya.

Per a fer-ho possible, les organitzacions signants, proposem:

a- Un diàleg urgent i permanent amb l’Administració Educativa per a resoldre les situacions més urgents.

b- Activar la Comissió Tripartida sectorial de l’ensenyament concertat.

c- Acordar una progressiva baixada de les ràtios als nivells d’educació infantil.

Però per a ajudar a fer-ho possible, et necessitem a tu:

- Com a Representació Legal de les Persones Treballadores (RLT) teniu dret a que les vostres Titularitats/Direccions us informin de la situació del vostre centre i participar en la recerca de la millor solució.

- Com a RLT teniu el dret i l’obligació de tenir informada a la plantilla docent i no docent. Feu-los partícips de la problemàtica.

- Fer sentir la veu dels treballadors i treballadores dels centres concertats en les xarxes socials, defensant el manteniment de les aules P3, de la qualitat educativa de tot el sistema i dels llocs de treball. No és moment d’estalvi de despesa, sinó d’inversió en educació.

- Contactar amb les AMPA’S o AFA’S de cada escola per a informar-los de la situació i de les seves possibles conseqüències.

Els sindicats restem atents i vigilants a les decisions que pretengui prendre el Departament d’Educació i a punt per emprendre accions reivindicatives en defensa dels concerts educatius i dels llocs de treball del professorat i del PAS. Des de les xarxes socials fins a la premsa i des de dintre de la comunitat educativa de cada escola es pot fer una gran feina en defensa del personal docent i PAS dels centres concertats. No descartem cap mesura. La veu dels afectats és la nostra veu.

NO AL TANCAMENT D’AULES D’ESCOLES CONCERTADES ! 

SÍ A UN SISTEMA EDUCATIU DE QUALITAT!

NO A LA PÈRDUA DE LLOCS DE TREBALL !