Notícies

8-M

8-M

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

La pandèmia de la COVID-19 està causant un fort impacte en la vida de les dones d’arreu del món. Segons el Parlament Europeu, el nombre de dones i nenes a nivell mundial que es troben en estat de pobresa i exclusió social, augmentarà en 47 milions tot passant a un total de 435 milions.

Les repercussions de la pandèmia presenten aspectes i conseqüències de gènere que estan fent retrocedir els drets de les dones sense que els governs elaborin estratègies per pal·liar aquesta situació.

Les dones han estat les més exposades a la Covid, pel fet que els sectors més feminitzats, per la segregació del mercat laboral, són els més essencials; veiem alguns exemples. El personal de neteja en establiments ha estat representat pel 86% de dones, el de cures, residències i gent gran pel 84%, personal de serveis socials 80%, professorat de primària, secundària i universitats 65%, personal sanitari i farmacèutic 70%, venda de productes bàsics 64%, personal de serveis postals 56%, i així podríem seguir. L’altre cara d’aquesta crisi la trobem en el sector del turisme, restauració, lleure, etc, gairebé impossible de recuperar, ara per ara, degut a la crisi sanitària.

Sectors molt feminitzats que es troben en ERTO, molts d’ells a punt d’entrar en ERO. En aquests moment els ERTO afecten a un 7,4 % més a les dones. L’impacte de la Covid-19 en l’àmbit laboral ha agreujat la situació de desigualtat i precarització que ja patien les dones.

Aquest 8 de març també volem denunciar la circumstància en què troben les treballadores de la llar (el 90% són dones), que continuen treballant sense que els seus drets s’equiparin a la resta de treballs; cotitzacions a la Seguretat Social, en règim especial, i jornades que no els permetrà accedir a una jubilació digna. Elles són el suport de moltes dones que quan marxen a treballar, saben que aquestes treballadores tindran cura de les persones dependents, del fills i filles i de les tasques de la llar. Hem de seguir lluitant per un treball de la llar just, digne i sempre, sempre amb contracte.

Aquest 8 de març, hem de celebrar que el Govern de l’Estat va aprovar en plena pandèmia dues normes molt importants que desenvolupen la Llei d'Igualtat: el Reial Decret 901/2020 que regula els plans d’igualtat i el seu registre, i el Reial Decret 902/2020 d’igualtat retributiva entre homes i dones. Aquests reials decrets, tot i que generen molts dubtes sobre la seva aplicació, contribuiran a aconseguir la igualtat en l’ocupació i esborrar la desigualtat salarial que existeix entre els homes i les dones. Els delegats i les delegades hem de treballar perquè en cap cas la pandèmia sigui una excusa per l’acompliment exhaustiu d’aquestes normes.

També, aquest més de febrer s’ha aprovat el RD Llei 3/2021 pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa salarial i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic. Aquest RDLL, entre altres coses, complementa les pensions retributives per a la reducció de la bretxa de gènere. A Catalunya el govern de la Generalitat ha aprovat la Llei 17/2020 que modifica i introdueix millores en la Llei 5/2020, del dret de les dones a erradicar la violència de gènere.

La pandèmia ha causat també una gran crisi de cures en tots els col·lectius: menors, majors i altres dependents. El Govern de l’estat va aprovar el pla “MeCuida”, que s'ha anat prorrogant, però resulta insuficient per a les famílies, especialment per a les dones, que continuen suportant majoritàriament les tasques de cures. El dilema entre cuidar i treballar, o el teletreball forçós, ha empès de nou a moltes dones a reprendre les tasques de cures i de la llar sortint del mercat laboral o assumint la càrrega psicològica del “teletreball conciliatiu”.

Des de la USOC continuarem treballant per la igualtat en les empreses, a través de la Negociació Col·lectiva i la negociació de plans d'igualtat. No obstant això, és una tasca molt més àmplia, amb més actors: considerem necessari un pla d'emergència per a la igualtat al nostre país. Aquest pla ha de passar per la plena inclusió, sense condicionants, de les dones en el mercat laboral; per la disminució de la bretxa salarial per a fomentar la seva independència econòmica; per una educació de nenes i nens sense estereotips de gènere; i per erradicar la violència masclista i l'assetjament en xarxes. Tot allò que no ens dugui a aconseguir la igualtat efectiva, des de la USOC direm, AIXÍ, NO!

Així, no! Per això, és necessari que totes aquestes mesures es tradueixin en una vida laboral que permeti que les dones surtin de la pobresa i ser independents, que disminueixi el risc de caure en exclusió social i que no es retrocedeixi en drets. Aquest és el nostre pla.