Notícies

Xec familiar de l'IRPF 2016

Xec familiar de l'IRPF 2016

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Les famílies nombroses o aquelles que tinguin al seu càrrec descendents o ascendents amb discapacitat ja poden sol·licitar des del 18 de gener de 2016 el "Xec Familiar", regulat en el Reial Decret llei 1/2015 de 27 de febrer de Mecanisme de Segona Oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social que va entrar en vigor al febrer de 2.015, i que consisteix en un ajut de 1.200 o 2.400 euros anuals.

Més informació a:

Al nostre butlletí FEUSOC Informa nº 11. Xec familiar de l'IRPF 2016